Nyeste Underskriftindsamlinger

Science KU - Revurder beslutningen om online undervisning!

På science er det fortsat besluttet, at størstedelen af undervisningen på det kommende semester skal foregå online. Det synes vi er en dybt beklagelig beslutning, da det forårsager forringet kvalitet af undervisningen og gør det svært, hvis ikke umuligt, for os studerende at opretholde de sociale og faglige fællesskaber der er så vigtige for vores motivation og trivsel. På KU's andre fakulteter og andre universiteter, har man tænkt i nye baner og er kommet på alternative løsninger der muliggør e

Oprettet: 2020-08-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 111 111

Flere hænder og øget hygiejne i dagtilbuddene i Assens kommune.

Kære forældre, personaler, bedsteforældre og alle andre, som mener, at børn og personale i dagtilbuddene i Assens kommune fortjener bedre forhold.   I foråret bad regeringen vores børn gå forrest i genåbningen af Danmark. De skulle vænne sig til ny hverdag.  Det blev gjort forsigtigt og med ekstra økonomiske midler til at sikre hænder til at guide og hjælpe børnene og med mere rengøringspersonale, som skulle sørge for øget hygiejne i institutionerne. Bonussen, som nogle havde forudset, blev, at

Oprettet: 2020-08-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 53 53

Røddingborgere der ønsker at få sat hastigheden ned på trafikken gennem Rødding

Ønske: om 40 km/t indenfor byskiltene, ligesom der er på Ingstrupvej. om fartdæmpende foranstaltning på Kirkegade Grundet: ingen cykelsti igennem Rødding by krydsende skolebørn ved to busstoppesteder i byen trafikken og hastigheden er steget betragtelig de sidste år Derfor denne underskrift indsamling. Hjælp med at gøre Rødding et rart og trygt sted at bo. Vi har brug for DIN underskrift hvis vi skal flytte noget

Oprettet: 2020-08-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 42 42

Skoledistriktsændring til Holluf Pile Skole

Vi har en stor udfordring i vores lokalområde. B&U-forvaltningen har lyttet til skolebestyrelserne på både Holluf Pile Skole og Rosengårdskolen. Begge skolers bestyrelser og ledelser var enige om at fordele nye skoledistrikter således at det nye Cortex-park ved SDU ville tilfalde Rosengårdskolen og at området i Tornbjerg der lige nu hører til Rosengårdskolen (Vokshatten, en del af Ridderhatten, Slørhatten, Mælkehatten og Sneglehatten) kunne lægges ind under Holluf Pile Skole. I det der nu er

Oprettet: 2020-08-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 217 217

Centerpubben Kokkedal

Centerpubben I Kokkedal bliver officielt lukket 31. December grundet nybyggeri uden genhusning. Hjælp de lokale og støt en nostalgisk pub i at få et nyt ejersted i nærområdet så vi kan bibeholde en god stemning og sammenhold i det lokale samfund ❤️

Oprettet: 2020-08-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 90 90

Stop nedskæring af dagplejen i Gribskov Kommune

Økonomiudvalget i Gribskov Kommune foreslår, at der i det kommende budget for 2021-2024 skæres 2 mio. kr. på dagplejeområdet, så den nuværende 3-børns ordning bliver lavet til en 4-børns ordning - altså at hver dagplejer fast skal have 4 børn i stedet for 3 børn. Dette vil være en væsentlig forringelse af børnenes dagligdag og vil betyde fyringer af flere dagplejere. Dagplejen leverer en ydelse, som ikke fås andre steder, og et nærvær for nogle af vores mest sårbare, nemlig de helt små børn, som

Oprettet: 2020-08-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 169 168

Nej til salg af Fjernvarme Fyn

Vi tjener ikke - vi mister hundredvis af millioner på et salg!   Fynsværket blev købt af Fjernvarme Fyn i 2014 for 1,2 mia kroner, og nu har hele selskabet en værdi på 900 mio kroner? De seneste 5 år har Fjernvarme Fyn haft et overskud på knap 500 mio kroner! Og så skal 40% af salgsprisen betales til statskassen i skat! Sig nej til et salg af Fjernvarme Fyn!Læs mere på Facebook gruppen, nej til salg af Fjernvarme Fyn https://www.facebook.com/groups/2747330942149392/   Hvorfra ideen til den her,

Oprettet: 2020-08-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1132 1129

Farlige udkørselsforhold til Nakkedamsvej fra Røgerup landsby, 4050 Skibby  

Til: vejogtrafik@frederikssund.dk   Farlige udkørselsforhold til Nakkedamsvej fra Røgerup landsby, 4050 SkibbyDa trafiksikkerhed er en mærkesag for Frederikssund kommune, vil vi gerne henlede kommunens opmærksomhed på en række trafikalt farlige forhold i Røgerup landsby. Det drejer sig især om de farlige udkørselsforhold dels fra Oldvejen og fra stikvejene, samt fra ejendomme med direkte udkørsel til Nakkedamsvej.   1) Hastigheden af den gennemkørende trafik er alt for høj Nakkedamsvej, som udgø

Oprettet: 2020-08-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 40 40

En uvildig undersøgelse af hele sagen omkring Fredericia Teater

Spørgsmålene er mange - de offentlige svar er få Hvor er pengene blevet af? Hvor meget vidste økonomiudvalget? Har økonomiudvalget set alle bilag? Har byrådet set alle bilag? Har kommunen haft kontrol med deres investering i teatret? Hvor blev den professionelle bestyrelse af? Ved byrådet hvad der er købt af inventar fra konkursboet? Har "kommunal ejede virksomheder", såsom ADP støttet teatret med kommunale midler? Hvor meget vidste Fredericia Byråds medlemmer i Fredericia Teaters bestyrelse, om

Oprettet: 2020-08-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 147 147

Indsamling af underskrifter fra bioanalytikerundervisere til overenskomtkrav 2020.

OK krav fra bioanalytikerundervisere i klinikken.  Da bioanalytikerundervisernes løn og kvalifikationskrav ikke er fulgt med kravene fra undervisningsministeriet og de andre undervisere på professionsuddannelserne, mener vi at det er på tide. Vi oplever et stigende antal studerende i klinikken, samtidig med en akademisering af uddannelsen og faget. Det er glædeligt og det bør og skal vi favne som undervisere. Derfor er der behov for et markant løft af funktionen, så vi både bliver klædt på med e

Oprettet: 2020-08-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 116 115Facebook