Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til besparelser på børn og unge i Aarhus

Aarhus Kommunens budget for 2023-26 er intet mindre end en gyser. Besparelser på over 300 mio., hvoraf mere end en tredjedel skal spares på vores børn og unge. 120 mio. om året de kommende fire år fremgår det af udkastet fra borgmesterens afdeling. Læg dertil, at der i vores folkeskoler i forvejen er et underskud på 70 mio. til det specialiserede område.  I den nye sundheds- og trivselsmåling fra kommunen angiver 17 % af eleverne i 4.-9. klasse, at de har lav livstilfredshed. 17 %. Det svarer næ

Oprettet: 2022-09-14 Statistik

Lukning af Fuglsangsallé for gennemkørende trafik over 3500 kg. (6600 Vejen)

Vores handlingsforslag er derfor; Omfartsvej fra Vejen Ø afkørslen til Kongeåvej etableres, vil samtidig aflaste gennemkørende trafik på Boulevarden. Vi opfordrer til at Fuglesangsallé bliver lukket for gennemkørsel med tung trafik +3500 kg. Vi opfordrer til at Fuglesangsallé ikke længere skal være en ringvej, gerne stillevej 30 km/t. Konklusionen på vores handlingsplan er derfor; ● At vi skaber en mere sikker og tryg vej til skolen ● At vi skaber tryghed for elever til og fra Vejen hallen ● At

Oprettet: 2022-09-29 Statistik

Bevar buslinie 669, der forbinder Vordingborg Kommune på tværs Lundby-Præstø-Mern-Kalvehave

I de kommende budgetforhandlinger er der lagt op til nogle spareforslag i den offentlige trafik i Vordingborg kommune. Dette handler bla. om nedlæggelse af rute 669 der kører mellem Lundby-Præstø-Mern-Kalvehave. At nedlægge denne busrute vil gøre det endnu sværere at komme på tværs af vores kommune. I forvejen er der ikke nogle direkte busforbindelser mellem Præstø og Stege (2 af vores 3 købstæder). Borgere der bor i de berørte områder bliver totalt afskåret fra at kunne benytte offentlig transp

Oprettet: 2022-09-15 Statistik

En venstre svingbane i T krydset Viborgvej/Grovebakkevej.

Så skete der igen et alvorligt trafikuheld med 4 involverede biler. Det drejer sig om T-krydset A16 Viborgvej/Grovebakkevej 8920 Randers NV. Vores borgere er dagligt i fare, når de via Viborgvej skal dreje til venstre ad Grovebakkevej, ved modkørende trafik, er man nødsaget til at holde i midten af vejen, og vente på fri bane fra modkørende. Der er dagligt meget trafik i krydset, mellem byerne Ø. Bjerregrav og Ålum, da skolebørn fragtes til og fra skolen i Bjerregrav. Desuden har man i Fussingø-

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Napparsimaleriataarnermi sulisinnaajunnaarnermi pisortanit ikiorserneqarsinnaaneq eqaannerulerli! Ansøgning om offentlig hjælp, ved pludselig opstået uarbejdsdygtighed pga sygdom, MÅ blive nemmere!

Tassanngaannartumik napparsimalernermi sulisinnaajunnaarnermi amerlasuutigut pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqarneq ajornakusoortarpoq. Tamannalu Knud Serritzlevip aqqusaarpaa. Qinnuteqaraluarneri itigartinneqarput, nuliata namminerlu kontoi imaqarmata nuliaasorlu isertitaqarmat. Tassa imaappoq allanik isumalluusersortalertariaqalersoq. Tamannali ukiorpanni inuppassuarnit misigineqartarpoq ilaatigut inuttut nakkarnermik naleeruttutut misiginermik kinguneqartarluni. Tamannalu unitsittariaqarpo

Oprettet: 2022-08-26 Statistik

Bevar Glostrup Svømmeklubs svømmeundervisning om fredagen

Vil du støtte op om det lokale idrætsliv og stadig have mulighed for at lære at svømme om fredagen? Glostrup Svømmeklub risikerer at miste al bassintid om fredagen, hvis budgetforliget 2023 stemmes igennem i oktober. I budgetforlig 2023 er der i aftaleteksten side 22 lagt op til, at "Den offentlige åbningstid i svømmehallen skal omlægges for at muliggøre events fredag eftermiddag/aften". Teksten er baseret på ændringsforslag til budget 2023 "KFU83-02 Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup

Oprettet: 2022-09-21 Statistik

Hjælp til os med pillefyr

Det kan ikke vlre rigtigt regeringen bliver ved at se hen over hovedet for os med pillefyr. Pillerne er jo mere end fordoblet i pris og mange har ikke råd til varme til vinter. Lad os sammen få sendt noget afsted til energiminister Dan Jørgensen og tvinge dem til at se på sagen i regeringen. Der er ca 400.000 husstande der står i et kæmpe økonomisk problem pt og bare ikke har pengene til træpiller. Kom og sæt din underskrift så vi hurtigt kan få den afsted. M.v.h. Hanne Larsen       

Oprettet: 2022-09-20 Statistik

BEVAR ØRSLEV SKOLE

BEVAR ØRSLEV SKOLE  Der er desværre ikke nogen der kan love os at skoleafdelingen i Ørslev ikke lukker, men vi kan vise at vi gør hvad vi kan for vores børn og deres trivsel.  Det er derfor nu vi skal stå sammen i Ørslev, hvis vi ønsker at bevare vores skole i Ørslev. Vi kan ikke vide hvordan byen bliver påvirket hvis skolen lukker, men vi kan undre os over om politikerne husker på hvordan vil det påvirke huspriserne i Ørslev? hvordan vil det påvirke foreningslivet? hvad med Egnshuset og hallen?

Oprettet: 2022-09-23 Statistik

Støtte til PPR-psykologers åbne brev til politikerne

Kære alle Her kan du skrive under, hvis du ønsker at bakke op om indholdet i PPR-psykologernes åbne brev til politikerne vedr. rammer og vilkår i dagtilbud og skoler (brevets fulde ordlyd, kan du finde nederst). Vi håber, at vi som professionelle på tværs af fagligheder, forældre og/eller andre, der er optagede af børneområdet, kan stå sammen og vise politikerne vigtigheden af, at der bliver handlet NU! #sammenomdetgodebørneliv #børnharrettiltrivsel Til medlemmer af Folketinget Gennem vores arbe

Oprettet: 2022-08-21 Statistik

Stop tvangsflytning af elever mellem skoler i Hjørring kommune

Hjørring byråd skal snart vedtage budget for 2023. Blandt de fremlagte forslag har nogle af dem alvorlige konsekvenser for hverdagen på skolerne.    Der planlægges store besparelser på driften – op mod 2 millioner kroner for vores skoles vedkommende. Det kommer vi alle til at mærke i en skole, som i forvejen er skåret helt ind til et absolut minimum.    Det mest rystende forslag er dog, at klasserne fremover skal optimeres til 28 elever på tværs af skoler indenfor samme skoledistrikt – fra og me

Oprettet: 2022-09-13 Statistik