Nyeste Underskriftindsamlinger

Bevar Glostrup Svømmeklubs svømmeundervisning om fredagen

Vil du støtte op om det lokale idrætsliv og stadig have mulighed for at lære at svømme om fredagen? Glostrup Svømmeklub risikerer at miste al bassintid om fredagen, hvis budgetforliget 2023 stemmes igennem i oktober. I budgetforlig 2023 er der i aftaleteksten side 22 lagt op til, at "Den offentlige åbningstid i svømmehallen skal omlægges for at muliggøre events fredag eftermiddag/aften". Teksten er baseret på ændringsforslag til budget 2023 "KFU83-02 Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup

218 Oprettet: 2022-09-21 Statistik

Cykelsti Astrup-Terndrup-Tisted

Vi er en gruppe borgere i Tisted der er gået sammen for at udarbejde et forslag til Mariagerfjord kommune omkring anlæggelsen af en ny cykelsti fra Astrup til Terndrup og fra Terndrupvej til Tistedvej 7, 9510 Arden.   Grunden til at vi nu er gået sammen omkring forslaget er, at der er ved at blive anlagt en ny grusgrav på Tistedvej (det blå markerede felt). Det røde felt er med i kommunens Råstofplan 2020 og på sigt vil graveområdet derfor muligvis udvides yderligere.  Ud fra nuværende godkendt

92 Oprettet: 2022-09-21 Statistik

Hjælp til os med pillefyr

Det kan ikke vlre rigtigt regeringen bliver ved at se hen over hovedet for os med pillefyr. Pillerne er jo mere end fordoblet i pris og mange har ikke råd til varme til vinter. Lad os sammen få sendt noget afsted til energiminister Dan Jørgensen og tvinge dem til at se på sagen i regeringen. Der er ca 400.000 husstande der står i et kæmpe økonomisk problem pt og bare ikke har pengene til træpiller. Kom og sæt din underskrift så vi hurtigt kan få den afsted. M.v.h. Hanne Larsen       

107 Oprettet: 2022-09-20 Statistik

Støtteerklæring til PPR-psykologers opråb fra pædagoger og lærere

Før du læser Er du pædagog, pædagogmedhjælper eller lærer, og vil du være medunderskriver af indlægget? Så skriv under her! Indlægget blev bragt d. 16/10 i Politiken, men det kan også læses herunder.Deltag også meget gerne i demonstrationer til fordel for børn og unges trivsel d. 28/10 i København, Aarhus eller Aalborg: København: https://fb.me/e/1LIlhLiM1 Aarhus: https://fb.me/e/3B3FPqbuG Aalborg: https://fb.me/e/36hSzHIYrGod læselyst!Anne Hammer, Rikke Thrane og Anders Thorsen Pædagoger og Lær

2501 Oprettet: 2022-09-18 Statistik

Nej til nedlukning af dyreholdet på klub Ejby

Så er den gal igen. De lokale politikere rasler endnu en gang med sablerne og vil lukke dyreholdet på klub Ejby. Det betyder helt enkelt at kaninerne, marsvinene, katten og hestene/ponyerne vil forsvinde fra Ejby.  Vi mener det vil være et kæmpe tab for vores lokal samfund. Samarbejdet med børnehaven og SFO'en vil ophøre. Dvs deres ture til klubben hvor det er mulighed for at være tæt på dyrene og lære om dem vil stoppe. Hestene og Ponyerne vil heller ikke være at finde i gadebilledet hvor vi al

258 Oprettet: 2022-09-18 Statistik

Et bedre tværfagligt samarbejde, mellem de forskellige systemer

Vi skal have et bedre tværfagligt samarbejde i mellem de forskellige systemer. Det skal ikke være så svært for udsatte borger, at få den rigtige hjælp, uden at de skal råbe, skrige og blive mere syge af det. Borger skal ikke være mægler i mellem de forskellige systemer. Systemet skal samarbejde og gøre sagen/situationen mere behagelig for borger/forældre til handicappede børn. Systemet skal klædes endnu bedre på i forhold til psykiske diagnoser (der kommer flere og flere), lytte aktivt og ikke v

18 Oprettet: 2022-09-17 Statistik

Bussen mellem Vordingborg og Næstved skal gå via Sværdborg friskole og Lundby og til Køng, og så mod Næstved. Og samme vej retur.

Vordingborg kommune sparer 5 km på ruten ved ikke at køre via Sværdborg friskole og til Lundby og derefter til Køng. De unge mennesker får det svært ved at komme til byerne og til uddannelser. Men det er kommunen jo ligeglad med. Bare man kan få et nyt rådhus. De 5 kilometer der spares bliver højst sandsynlig tjent ind ved, at der kommer rejsende med bussen. 

53 Oprettet: 2022-09-16 Statistik

For Hegnsholts forsatte økologiske liv i Lejre

Undertegnede støtter Hegnsholt og Johanne Schimmings ønske om at forpagte de 11 hektar, der er i udbud, i uopsigelighed i forpagtningsperioden fra Lejre Kommunes side. Hun beder også om, at foreningen Lavringe Jord, såfremt de ønsker det, i løbet af forpagtningsperioden kan overtage lejemålet fra Hegnsholt. Og så beder hun om en ny 2 x 5 årig periode. Altså en fortrinsret til at forpagte arealet yderligere 5 år, efter de næste 5 år. Undertegnede støtter hendes betingelser, da det vil sikre den

192 Oprettet: 2022-09-16 Statistik

Bevar buslinie 669, der forbinder Vordingborg Kommune på tværs Lundby-Præstø-Mern-Kalvehave

I de kommende budgetforhandlinger er der lagt op til nogle spareforslag i den offentlige trafik i Vordingborg kommune. Dette handler bla. om nedlæggelse af rute 669 der kører mellem Lundby-Præstø-Mern-Kalvehave. At nedlægge denne busrute vil gøre det endnu sværere at komme på tværs af vores kommune. I forvejen er der ikke nogle direkte busforbindelser mellem Præstø og Stege (2 af vores 3 købstæder). Borgere der bor i de berørte områder bliver totalt afskåret fra at kunne benytte offentlig transp

595 Oprettet: 2022-09-15 Statistik

Tinghuset i Skagen skal bevares som en selvstændig institution

Tinghuset i Skagen skal bevares som en selvstændig institiution med direkte kommunalt tilskud. Kystmuseet i Frederikshavn har ikke maget deres opgave Skagens historie skal ikke ende i papkasse i Frederikshavn   Poul Jakobsen  

228 Oprettet: 2022-09-15 Statistik