Nyeste Underskriftindsamlinger

Underskifter mod solcellepark ved Nr. Hyllinge

Ryegaard Gods har planer om at etablere en solcellepark på omkring 42 hektar i området mellem Nr. Hyllinge og Nordmarken og Kyndeløse. Vi mener, at det er stærkt problematisk at det smukke bevaringsværdige område bliver omdannet til industri. Fakta om området ved Nr. Hyllinge: · Landbrugsjorden er udlagt som særlig værdifuldt landbrugsområde. · Landskabet er bevaringsværdigt landskab. · Remiserne er fredede. · Området er udlagt som havende kulturhistorisk bevaringsværdi. · Der må som hovedregel

Oprettet: 2021-02-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 245 245

Protest mod lukning af viadukt på Darup Mosevej

Det planlægges at lukke viadukten på Darup Mosevej Da jeg hyppigt benytter Darup Mosevej til mine rekreative aktiviteter, vil jeg med min underskrift henstille til, at Lejre kommune sikrer, at viadukten forbliver åben.

Oprettet: 2021-02-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 72 71

OPRÅB: Bæredygtig dannelse er fundamentet for en bæredygtig fremtid

Vores verden er midt i en klima- og biodiversitetskrise. Vi er på vej mod 3,2 graders temperaturstigninger og 8,7 millioner mennesker dør hvert år af luftforurening. Vi ser ødelæggende oversvømmelser, uhåndterbare skovbrande og dræbende tørke. Dyr, insekter, svampe og andre organismer er uddøende. Biodiversitet i frit fald. Forskningen har advaret om kriserne i årtier, men tilstrækkelig handling udebliver. Dette er et opråb til politikere og beslutningstagere om at tage forskningen alvorligt og

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 340 334

Bevar det bevaringsværdige i Gladsaxe

Skal smukke, bevaringsværdige patriciervillaer rives ned og erstattes af boligblokke? Kulturarvstyrelsen (nu Kulturstyrelsen) har i 1998 udpeget 4.566 bygninger i Gladsaxe Kommune som bevaringsværdige. En bevaringsværdig bygning er ikke fredet, men skal som udgangspunkt beholde sit udtryk. Hvor det indre frit kan bygges om, kan hele eller dele af en bygnings ydre såsom facade, sokkel eller fundament, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene være bevaringsværdige. Det kan være nogle særlige konstr

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 255 255

Protest mod nedlukning Sparkassen Kronjyllands afdeling i Fårup

Den 19. marts er sidste dag med bank og hæveautomat i Fårup, hvor Sparekassen Kronjylland lukker sin afdeling. Vil du være med til at bakke op om lokalet områdets opråb, rettet mod bankens ledelse.  Vi ønsker med indsamlingen af underskrifter at vise, at en stor andel af lokalområdets borgere er trætte af den beslutningen, der er truffet.  Denne underskriftsindsamling og den analog indsamling ved SPAR i Fårup vil samlet blive afleveret i Sparekassen mandag den 1. marts  

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 84 83

Afskaf obligatoriske covid19 tests - fingrene væk fra vores børn og unge!!!

Regering har besluttet, at nu skal de unge testes 2 gange ugentligt, hvis de vil gennemføre uddannelser. Ellers ingen  adgang.  Dette er tvang, voldtægt, forbrydelse og fascisme i mine øjne. Er du enig, skriv under. Det er ligegyldigt, om du er ung eller ældre, forælder, barnløs eller ikke har børn i skolealderen. Dette berør alle. Regering skal ikke have lov til at bestemme over os, vores kroppe, hvad vi tænker.  Giver du regering lov til at begå denne og andre lignende fascistiske forbrydelser

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 36 36

Imod tvungen Coronatests to gange om ugen

Underskriftsindsamling imod vi alle skal lade os Coronateste to gange om ugen imod regeringen vil åbne samfundet op. Det giver ingen mening at teste hele Danmarks befolkning - det koster milliarder af kroner og ressourcer og det er meningsløst at teste da mange mennesker er raske - altså Cornonafri. Desuden bliver mange vaccineret og vil derfor smitte mindre. Det er en "noget for noget" deal som bliver trukket ned over hovederne på os og det er ikke okay.  Så skriv under så vi kan få stoppet den

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 37 36

NEJ TAK til solcellepark i Ore/Ejlskov.

Denne underskriftsindsamling er lavet for at samle indbyggere i Ore og omegn (Mejlskov, Grydhøj, Skåstrup, Skovby og Ejlskov), der er imod placeringen af 56 hektar solcellepark i vores naturskønne landskab.   Vi har brug for din underskrift for at gøre Nordfyns Kommunalbestyrelse opmærksom på vor modstand og undgå at værdifuld natur går tabt.   Dette er ikke en underskrift mod solcelleenergi eller grøn omstilling, men udelukkende mod placeringen af enorme solcelleanlæg midt i åbne kulturlandskab

Oprettet: 2021-02-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 44 44

Forespørgelse om lægning af fliser på A. C. Meyers Vænge.

Kære cobblestone   Vi skriver til jer angående en forspørgsel om at få lagt fliser på vores stier ved A.C Meyers Vænge. Vi i nabolaget har snakket sammen og vi er flere der oplever udfordringer med den bare jord foran vores huse.   Udfordringen ligger i at vi dagligt får slæbt jord, sand, mudder, sjap mm med ind, når vi har været ude. Vi får derfor på sigt både ødelagt vores gulve af alt dette som nedslider gulvet, samt det er til stor plage for os at konstant at skulle støvsuge og vaske gul

Oprettet: 2021-02-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 75 75

vi politianmelder Mette Frederiksen og Magnus Heunicke for at have brudt Grundloven

Mette skal stille til ansvar for at have brudt grundloven sammen med Magnus til Minksagen, sundhedsloven, frihedsrettigheder iflg Grundloven. Vi har selvbestemmelsesret er en grundlovsikret rettigheder til vælger iflg serviceloven og  sundhedslovens - (Grundloven §71 om den personlige frihed pga selvbestemmelsesretten må der ikke indledes en behandling eller forbyggeenden indsats af en borger mod hans vijle) - ingen tvang unden epidemiloven, for det er ikke lovligt at fast hold nogen sig vijle -

Oprettet: 2021-02-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 818 810