Nyeste Underskriftindsamlinger

Ingen dybt kriminelle grupperinger til opbevaring i Jelling og omegn

Denne underskriftsindsamling med henblik på at få politikernes opmærksomhed på den utryghed, som er opstået i kølvandet på placeringen/opbevaringen af dybt kriminelle på en åben institution i Sandvad ved Jelling. Et koncentrat af denne type kriminelle bør ikke anbringes i små lokalsamfund, men i dertil indrettede institutioner. Vi vil bede de lokale såvel som de statslige politikere om at finde bedre egnede løsninger.

550 Oprettet: 2021-10-31 Statistik

Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested.

Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested. Vi er en forening, hvis formål er at få fredet det smukke naturområde omkring søen på Konvalvej. Området er en fantastisk naturperle med en helt unik og mangfoldig artsrigdom. Området er levested for en mangfoldig fuglebestand, sommerfugle, guldsmede og mange andre dyre- og plantearter. Det er højværdi natur, da der er flere sjældne og fredede arter, bl.a. stor vandsalamander, spidssnudet frø, flere arter flagermus, som bor i og omkring søen. Områ

235 Oprettet: 2021-10-28 Statistik

Hastighedsbegrænsning på Bagsværdvej

Kære alle medborger  Bagsværdvej er en trafikeret vej og bliver ekstra belastet under den igangværende proces omkring letbanen.  Hver dag færdes der børn som skal igennem krydset Bagsværdvej / Aldershvilevej. Som forældre til nogle af disse børn der til hverdag går i 4 klasse i en nærliggende skole, har vi holdt øje med trafikken. I den forbindelse kan vi se, at mange biler speeder op for at nå over, kører stærkt i forhold til omgivelserne og særligt i forhold til de begrænsninger der findes tid

115 Oprettet: 2021-10-28 Statistik

Parkering / Gæsteparkering / Parkeringsvagt - Borresøvej, Arresøvej og Brassøvej, 8240 Risskov

Vedr. Parkering / Gæsteparkering / Parkeringsvagt – skrivelse 11.10.21   Vi har modtaget ovennævnte skrivelse af 11.10.21.   Vi er glade for, at bestyrelsen for ejerforeningen gerne vil give os en fordel vedr. parkering på området. Dog har vi følgende ønsker / kommentarer:   Gæsteparkering   Det giver langt de fleste lejere problemer, at I fremover ønsker at maximere gæsteparkering til 6 x 12 timer – også selv om gæster kan parkere 1 time med korrekt indstillet p-skive - idet langt de fleste har

184 Oprettet: 2021-10-28 Statistik

Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes Spildevands Plan

Høringssvar vedrørende Halsnæs Kommunes Spildevands PlanFrederiksværk 24. Oktober 2021 Halsnæs Kommune har udarbejdet en ny spildevandsplan som er sendt i offentlig høring. Det følgende er spørgsmål fra medlemmer i Grundejerforeningen Vestervig og Grundejerforeningen Grævlingehøj beliggende i sommerhusområde ØS04 i Spildevandsplanen. Det fremgår af Spildevandsplanen at hele sommerhusområdet skal kloakeres. Princippet om indsatser for miljømæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af spildevand m

187 Oprettet: 2021-10-27 Statistik

Wefood butik i Silkeborg

Vil du også mindske madspild i Silkeborg, som en del af kampen for et bedre klima? Folkekirkens nødhjælp har allerede lavet et koncept, som hedder "Wefood". Wefood er en butik under, som sælger overskudsvarer fra supermarkeder og giver overskuddet til mennesker i nød.  De har allerede i 2020 reddet 353 ton mad, hvilket gav 2.647.000 kroner til verdens fattigste.  Med vores i alt 41 dagligvarer butikker, er der rigeligt med overskudsvarer til en evt ny "Wefood" butik i Silkeborg.  Hvis du ligesom

28 Oprettet: 2021-10-27 Statistik

Respektabel balance mellem by og natur i Silkeborg

Kære Silkeborgensere Silkeborg har i en længere periode oplevet at flere beboere kommer til byen. Dette er vi naturligvis glade for, da vi gerne vil dele den fantastiske by som Silkeborg er. Når der kommer flere beboere i en by som Silkeborg følger der selvfølgelig flere boliger og byggerier med. De nye boliger viser sig dog som et problem, ikke bare for indbyggerne, men også for hele Silkeborgs udtryk. Disse boliger har i længere tid kunne blive bygget, uden at skulle leve op til et respektabe

27 Oprettet: 2021-10-27 Statistik

Protest mod Solcellepark på 80 hektar omkring Ejby/Kingstrup Mose, som er udlagt med naturstier

Kære Borger som bruger Ejby - Kingstrup Mose til en pragtfuld vandretur. Moseområdet er Middelfart Kommunes største Natur område. Kommunen har, i samarbejde med de 50 lodsjere, investeret 3-4 millioner i stiområder, så vi borgere kan færdes i den vilde natur. Dette område vil, med en tilklistring af en solcelle park klods op af området, miste sin tiltrækningskraft og værdi - og de mange millioner vil være brugt omsonst.  Det er forståeligt at de mindst frugtbare jorde skal benyttes til en opgave

98 Oprettet: 2021-10-26 Statistik

3.g HG Global Politics Studietur

Vi mener, at der på Hasseris Gymnasium, er midler og kapacitet til at arrangere endnu en studietur, som vil gå til København i foråret 2022. Vi har som Global Politics valgt en studieretning med 3 rejser inkluderet, og mener, at mere end bare én rejse til Bruxelles burde være muligt. København er en indenrigsrejse og kræver derfor ikke større omfattende planlægning, som en udenrigsrejse ville.  Hvis du er enig i ovenstående, beder vi om din underskrift så en studietur til København kan blive en

40 Oprettet: 2021-10-26 Statistik

Sikre skoleveje i Karlslunde Landsby 

Kære borgmester og byrådsmedlemmer i Greve Kommune, I bliver nødt til at vågne op nu, og tage de både utrygge og farlige trafikale forhold i Karlslunde Landsby alvorligt. Vi har en dejlig lille landsby, men det er en skændsel, at skolevejene er så elendige, at vi dagligt oplever farlige situationer. Intet er gjort i årevis, og det er på høje tid, at der bliver handlet nu. Rigtig mange beboere i landsbyen har kontaktet forvaltningen og jer politikere, men hver gang er vi blevet henvist til gamle

106 Oprettet: 2021-10-24 Statistik