Nyeste Underskriftindsamlinger

Genetablering af Ingstrup Sø

Kære alle, Jeg har lavet en fysisk underskriftsindsamling i lokalområdet omkring Ingstrup Sø, til fordel for at få denne sø genetableret (se nederst i beskeden). Hele formålet med at genetablere søen er at øge biodiversiteten, reducere CO2 udslippet og få denne naturperle tilbage. Den fysiske underskriftsindsamlingen var lavet for at lodde stemningen og vække lokale ildsjæle. Der blev en særdeles stor tilslutning til en genetablering. Derfor laver vi denne digitale underskriftsindsamling som kan

140 Oprettet: 2021-09-03 Statistik

Bump på våbensted byvej

Folk køre alt for stærkt i Våbensted og Våbensted Byvej er ikke en undtagelse. jeg prøver at få indsamlet underskrifter til kommunen så de i sikkerhedsrådet kan tage stilling til om vi kan få lavet nogle bump på vores vej. Så alle der færdes på vejen og leger ved vejen kan føle sig mere sikre og os som forældre kan sende børnen ud og lege uden bekymringer. 

11 Oprettet: 2021-09-02 Statistik

Grønne gader og mindre støj i fremtidens pipkvarter

Underskriftindsamling til dokumentation for pipkvarterets beboeres opbakning, til forskønnelse af området.

36 Oprettet: 2021-09-01 Statistik

Bevar naturen i Kolt-Hasselager

Kære borger i Kolt-Hasselager  Naturen er under et stort pres i vores lokalområde!  Aarhus Kommune har forsatte planer om at bygge mange flere boliger i Kolt-Hasselager. Det vil fjerne mere og mere af vores sparsomme natur, der giver mindre plads og ødelægger naturoplevelserne for børn, unge og voksne. Og det vil presse lokalområdets dyre- og planteliv endnu mere og samtidig svække biodiversiteten.  Derfor har vi etableret borgergruppen ’Bevar naturen i Kolt-Hasselager’, som kæmper for at bevare

178 Oprettet: 2021-08-31 Statistik

Vi er imod Licens parkeringsordningen i Hyld Ager

Med min underskrift, erklærer jeg mig uenig i den nye licens parkerings ordning, der er kommet på parkeringspladserne tilhørende bebyggelsen Hyld Ager, 2770 Kastrup. Vi ønsker ikke denne ordning, da den ikke løser det problem, som der angiveligt er klaget over - nemlig plads mangel på p-pladserne.  og ved min underskrift, viser jeg min utilfredshed og frustration over ikke at være blevet hverken spurgt eller hørt, inden den licens parkerings ordning, blev besluttet og iværksat. Min underskrift e

31 Oprettet: 2021-08-31 Statistik

STOP udvidelse af TOYOTA Gentofte & bebyggelse af 17 Townhouses ovenpå bilforretningen.

  Krogsgaard-Jensen / TOYOTA på Brogårdsvej, 2820 Gentofte planlægger en FORDOBLING af  deres Bilforretning fra ca. 500 kvm til 1000 kvm. Ovenpå bilforretningen vil de bygge 17 Townhouses i 2 etager, og lave 1000 m2 parkeringskælder med nedkørsel fra Ermelundsvej.   Ejendommen vil strække sig fra Søtoften til Ermelundsvej - og have en bebyggelsesprocent på 200%  !!   Det vil genere vores villakvarter, da de 17 Townhouses vil være hævet langt over alle de pæne traditionelle gamle Gentofte villaer

674 Oprettet: 2021-08-30 Statistik

Afskaf afgift på 17,5% af gevinster på over kr. 200,- så de små bankoforening kan overleve

Skriv uder her så vores små bankoforeninger kan overleve🙏🏻 Hvorfor skal små bankoforeninger lukke ned pga en lov om en afgift på 17,5 % på alle gevinster over kr 200,- (som ingen faktisk har hørt noget om, før medierne begynder at skrive om en lille bankoforeningen der er idømt en bøde på over kr 200.000,-) De fleste bankoforeninger drives af frivillige kræfter og overskuddet bliver udloddet til andre foreninger som også drives af frivillige. I mit tilfælde sidder jeg i bestyrelsen i et forsamli

338 Oprettet: 2021-08-28 Statistik

Nej tak til svinefarm!.

Nej tak til svinefarm på Bøvlvej nr. 69 7260 Sdr. Ommevi ønsker under ingen omstændigheder en svinefarm så tæt på byens hjerte.Det vil blandt andet medføre:        •        Lugt -og støjgener fra produktionen, som i forskellig grad vil berøre byens borgere, da produktionen opføres tæt på byens hjerte.        •       Der forligger undersøgelser, der påpeger, at beboerne tæt på en grisefarm vil påvirkes negativt i forhold til deres sundhed.        •       Væsenligt øget tung trafik ind gennem byen

203 Oprettet: 2021-08-27 Statistik

Bevar taleklassen i Næstved

Taleklasserne i Næstved kommune trues af en lukning. Det vil være katastrofalt, ikke kun for de børn som går der, men også for alle de børn som i fremtiden vil blive tabt. Taleklasserne hjælper hvert eneste år mange børn med taleudfordringer. Historierne fra forældrene har alle den samme konklusion: Taleklassen i Næstved har reddet mit barn.  Hjælp os med en underskrift, så vi sammen kan vise Næstved kommune, at vi IKKE ønsker en lukning af taleklasserne i Næstved kommune. 

278 Oprettet: 2021-08-27 Statistik

Klage vedr. parkeringsforhold - Rådhus Have, 2620 Albertslund

Klage vedr. parkeringsforhold Rådhushave (Rådhusdammen 1-17, 2620)    Vi er flere lejere, der nu synes, at parkeringsforholdene ikke er optimale samt har været misvisende i forbindelse med reservation af lejemål. Flere af os fik oplyst, at det var privat parkering i denne forstand.   At man var sikret en plads trods, at der står i parkerings kontrakten ''Flydende parkering''  Nogen fik af vide det var med nummerpladeplads.  Utilfredse over gæsteparkering kan spærre nogle af pladserne.  Ca. 50 pa

29 Oprettet: 2021-08-25 Statistik