Nyeste Underskriftindsamlinger

Nej tak til havneudvidelse, solcelleanlæg og kæmpe vindmøller på Masnedø.

Endnu en udvidelse af Vordingborg Vesthavn mod vest, vil være alt for dominerende for området og skade det rekreative område og påvirke både mennesker, dyr og fugle.  Kæmpe vindmøller og solcelleanlæg skal ikke opsættes på Vordingborg Vesthavn. Området er bynært og alle beboere i området vil blive berørt. Støj, reflekterende lys og lysglimt, vil være nogle af de gener vi kommer til at kæmpe med, hvis planerne bliver gennemført. Kæmpemøller hører til på havet langt væk fra beboelse. Solcelleanlæg

Oprettet: 2020-12-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 374 368

Få epok tilbage i danske butikker!!

Støt op i kampen om at få epok tilbage. 2020 har været et lorteår. Lad os starte 2021 med et brag og vinke farvel til Lyft, og få gode gamle epok tilbage.  Gode grunde til at skrive under: 1. Epok rammer hårdere end lyft 2. Lyft er en form for Uber, lad den forblive det 3. Epok rammer hårdere end lyft

Oprettet: 2020-12-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6 6

klage vedrørende fastholdelse af fysisk eksamen E20 Medicin SDU.

Kære medstuderende, ved at underskrive denne indsamling støtter du nedenstående klagebrev til SUND, Juridisk kontor samt studienævn for medicin. Kære Sundhedsfaglige fakultet, Juridisk kontor og Studienævn for medicin.   Det fremgår i umiddelbar forlængelse af studienævnsmøde d. 17/12, af den på blackboard skrevne information, at i har valgt at fastholde fysisk fremmøde på alle de skriftlige eksaminer på medicin.  Derfor ønsker vi svar på 2 punkter: 1) I argumentet for dette fremgår det, at i vi

Oprettet: 2020-12-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 211 206

Kollektiv klage over Midttrafik-chaufførernes behandling af folk uden mundbind

Vi retter hermed som passagerer i Midttrafik samt statsborgere og skatteydere, der bidrager til en kollektiv trafik for ALLE danske statsborgere, en alvorlig klage mod den adfærd, Midttrafiks buschauffører siden ikrafttrædelsen af "Krav om Munbind m.v. i kollektiv trafik" har udvist over for passagerer, der ikke kan bære mundbind.  Undersindsamleren har 4 gange på en måned oplevet overfusninger, trusler og endeligt et korporligt overfald den 22.12.20 kl 17:27 som reaktioner fra chaufførerne på,

Oprettet: 2020-12-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 53 52

Ideel placering til dagligvarebutik - Bonderupvejen i Gilleleje

Giver det mening at "mase" en dagligvarebutik ind i Gilleleje Bymidte, hvor det logistisk ikke er hensigtsmæssigt både i forhold til trafikgener og belastning af de i forvejen begrænsede parkeringsmuligheder? Giver det mere mening at etablere en dagligvarebutik ved Bonderupvejen (skråt over for Falck stationen på Bakkebo-siden, hvor jordvolden mod Grønnevang er "naboen")? Lokationen ved Bonderupvejen vurderes ideel, da: Det ikke vil belaste Gilleleje Bymidte og de p-muligheder der forefindes i d

Oprettet: 2020-12-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 13 13

Stop for brændeovne i Aarhus’ tætbefolkede områder

Cirka 18000 brændeovne forurener meget i Aarhus. Røgen og forureningen generer mange og fører både til flere sygdomme og tidlige dødsfald. Derfor stiller SF Aarhus et byrådsforslag, der skal regulere brugen af brændeovne i Aarhus. Samtidig har vi henvendt os til Miljøministeren for at få lov til at gennemføre et forbud mod brug af brændeovne i tæt befolkede områder med høj forurening. 

Oprettet: 2020-12-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 8 8

LGBT+ personer bliver mobbet/diskrimineret/chikaneret

Jeg blev/bliver mobbet, diskrimineret eller chikaneret i skolen på grund af min seksuelle orientering og/ eller kønsidentitet.  

Oprettet: 2020-12-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 47 47

Vi protestere imod lukning af ARGO!

Med din underskrift protestere du mod forslaget der indebære lukningen af ARGO. ARGO har et grundareal på 4.500 kvm og har kostet  1,293 milliarder kroner. Det er et topmoderne anlæg, der omdanner uanvendeligt affald til varme og elektricitet. Det nye anlæg erstattede to mindre anlæg fra 1980’erne  De havde en udnyttelsesgrad på 70 procent. I dag, hvor der stilles helt anderledes krav til anvendelse af ressourcer og CO2-udledning, var disse anlæg håbløst forældede. Det nye anlæg har en udnyttels

Oprettet: 2020-12-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 12 12

Støt præsterne i Havdrup Kirke i, at julegudstjenesterne ikke skal afholdes

Vi bør støtte op om vores sognepræst, og fravælgejulegudstjenesterne i år:1) der er ingen grund til at tage nogen chancer, og2) ingen julegudstjeneste er ét eneste menneskeliv værd. Jeg har i radioen netop hørt biskoppen udtale, at han da sagtens kan forstå bekymringerne, men at nu har de jo holdt gudstjenester i de sidste 9 måneder uden problemer, så han synes jo at de skal gennemføres.Når man i f.eks. Kirke-Hyllinge Sogn enstemmigt har vedtaget, at Julegudstjenesterne - dem alle sammen - er af

Oprettet: 2020-12-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 137 137

Opfør Amagers første tagfarm i Ørestad Syd

ENGLISH WILL FOLLOW En gruppe lokale ildsjæle arbejder for etablering af en tagfarm på et kommende parkeringshus i Ørestad Syd. ØsterGro, der driver deres ikoniske tagfarm på Østerbro, har vist interesse for at være med i projektet. Projektet kræver dog, at parkeringshuset bygges med et aktivt tag, der understøtter tagfarmen og andre lokale aktiviteter. Det kræver både ressourcer og politisk prioritering. Derfor har vi brug for din støtte og opbakning, og beder om din underskrift. Jeg opfordrer

Oprettet: 2020-12-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 648 635