Nyeste Underskriftindsamlinger

Minimumsnormeringer i Rudersdal Kommune!

Der er brug for at vi siger fra overfor Jens Ive, efter han i Politiken har meldt ud, at der ikke kan rekrutteres pædagoger til daginstitutionerne. (link: https://politiken.dk/indland/kobenhavn/art8187368/Rudersdals-borgmester-skyder-minimumsnormeringer-ned-Vi-kan-ikke-finde-p%C3%A6dagogerne) Skal vi i vores kommune bare rulle om på ryggen, og lade over 2 års folkebevægelse #hvorerderenvoksen sive ud i sandet, når kommunen endelig har fået bevilget øremærkede millioner, specifikt til daginstit

Oprettet: 2021-05-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 318 318

Er vores børn gidsler igen?

Som voksne burde vi være børnenes ambassadører. Det er ikke tilfældet for flertallet af de voksne, der sidder i Plan og Teknikforvaltningen i Roskilde. Jeg vil kort fortælle om vores skole og lokalsamfund. Svogerslev er en by med knap 4300 indbyggere. Her er Lynghøjskolen omdrejningspunkt for cirka 500 elever. Harmoniske elever, der bærer præg af, at de sociale kompetencer samt undervisningen er i højsæde. En skole som vægter bevægelse og idræt højt. Skolen er slidt..... Man kan godt se, at den

Oprettet: 2021-05-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 643 643

Partshøring - Grønhøjvej + Engvinget + Nyvangsvej

  Kære medborgere på Grønhøjvej+Engsvinget+Nyvangsvej, samt alle sideveje   Vi har alle modtaget brev fra kommunen vedr. omklassificering af offentlige veje til private veje.   Vi har haft det med på vores seneste møde i Harlev-Framlev Grundejerforening og mener at vi bør komme med indsigelser i lige netop denne sag.   Vi i Grundejerforeningen vil gerne hjælpe med at lave et samlet svar fra hver vej - men det indebærer, at der laves en indsigerliste fra hver vej med e-mail, navn, adresse og tlf.

Oprettet: 2021-05-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 176 176

Støt grøn turisme i Kramnitze, og underskriv høringsvar til Lolland Kommune

Høringssvar, angående ideoplæg for ”Lidsø Kyst og Natur Resort” øst for Kramnitze  Naboerne til det planlagte nye sommerhusområde øst for Kramnitze foreslår væsentlige ændringer af ideoplægget og håber, ændringsforslagene kan inddrages i et grundlag for udformning af lokalplanen.  Vurdering af fremlagt idegrundlag Præmis Udlægning af området til sommerhuse bygger på ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen” fra 2019 inklusiv et kor

Oprettet: 2021-05-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 89 88

HJÆLP OS MED AT BESKYTTE Delfinerne I DE DANSKE FARVANDE. 🐬

HJÆLP OS MED AT BESKYTTE 💙 DELFINER I DET DANSKE FARVAND. Som de fleste ved og måske endda har været så heldige at opleve, så bor og lever delfinen Delle i det smukke Svendborgsund lige ved Svendborg by og havn.Delle har det godt og vi er mange der bestræber os på at, passe ekstra godt på ham. For at det skal lykkes bedst muligt, har Delle brug for netop DIN stemme. Delle har som andre delfinarter valgt at komme til de danske farvande inden for de seneste år. Det er til stor glæde for os

Oprettet: 2021-05-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 46 46

SOLCELLER I KASTVRÅ - NEJ TAK

☀️Vi bakker ikke op om solceller i Kastvrå. ☀️Rammeområdet ligger for tæt på landsbyen og vil visuelt forurene vores by. ☀️Solcelleområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab.Vi mener ikke Haderslev kommune er i sin ret til at ændre denne udpegning til fordel for økonomiske- og klimamåls interesser. ☀️Vi støtter ikke op om den måde Haderslev kommune i det hele taget vil implementere solceller på. I lader det være op til den investeringsvillige landmand selv og hvilken jord han kan tilbyde i

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 30 30

SOLCELLER I SIMMERSTED- NEJ TAK

☀️Vi bakker ikke op om solceller i Simmersted.  ☀️Rammeområdet ligger for tæt på landsbyen og vil visuelt forurene vores by. ☀️Solcelleområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab.Vi mener ikke Haderslev kommune er i sin ret til at ændre denne udpegning til fordel for økonomiske- og klimamåls interesser. ☀️Vi støtter ikke op om den måde Haderslev kommune i det hele taget vil implementere solceller på. I lader det være op til den investeringsvillige landmand selv og hvilken jord han kan tilby

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 55 55

Haslev: Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev. Prioritering af natur, Nordvendte ramper, økonomi og borgere

Bevar naturen! Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev. Prioritering af naturen, Nordvendte ramper, økonomi og borgere Husk at bekræfte jeres underskrifter på den mail i modtager efter i har afgivet jeres underskrifter  Vigtigt, vigtigt, vigtigt Kære Borgere i Faxe Kommune. Vi beder om 2 min. af jeres tid til at få stoppet Faxe Kommunes plan om at etablere en omfartsvej øst om Haslev.  Byrådet har ved et spinkelt flertal besluttet at bruge minimum 50 mio. kroner til at anlæg

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1152 1152

Bevar Troldspejlet

I går (d. 4/5 ) kom det frem at DR muligvis har tænkt sig at lukke Troldspejlet (læs mere her) - et program der i 32 år har oplyst først børn og unge (og i de senere år de der siden starten i 1989 er blevet voksne) om popkultur, videospil, genrebøger, tegneserier og alll andre skønne ting, som interesserer alle vi, der elsker fantasi, ungdomskultur og leg. Det må ikke ske. Derfor opfordrer jeg alle nørder, geeks, freaks og helt 'almindelige' fans af Troldspejlet til at bakke op om Jakob Stegelma

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1494 1475

Nej tak til nyt ghetto-blokbyggeri i Hundige

Grundejerforeningen Greve Strand er kraftig modstander af de planlagte byggerier med høj byggetæthed omkring Hundige station, hvor den nuværende pendler parkering forsvinder.   Vi mener ikke, at endnu et massivt blokbyggeri med 280 små lejeboliger i Hundige vil bidrage til mere tryghed. Byggerier med høj byggetæthed bliver ofte til et ghettobyggeri. Det viser alle erfaringer - fra udlandet, fra resten af Danmark og fra Greve kommune. Og det har vi nok af i Hundige!   Politikerne har i den senest

Oprettet: 2021-05-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 817 817