Nyeste Underskriftindsamlinger

Bevar det grønne område ved Krokusparken, Stoholm

Vi ønsker at bevare det grønne område ved Krokusparken i Stoholm. Det grønne område grænser op til dynamitskoven, som er fredskov.  Hele området benyttes af mange mennesker i forskelligt omfang. Skoven samt det grønne område benyttes ligeledes af mange børn i Stoholm, da dynamitskoven er børneskov.  Der mangler grønne områder i Stoholm, og det grønne område ved Krokusparken skal have lov til at fremstå naturligt, med fremspring af de stier, som mange mennesker benytter. Med din underskrift ønske

16 Oprettet: 2021-08-10 Statistik

Aktindsigt om mRNA "vaccinernes" potentielle bivirkninger.

Vi – undertegnede – anmoder hermed om aktindsigt i, hvor mange indlæggelser er foretaget grundet mistanke om:     • Guillain-Barré syndrome • Akut dissemineret encephalomyelitis • Transversal myelitis • Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/meningoencephalitis/ encepholapati /meningitis • Kramper/epileptiske anfald • Slagtilfælde • Narkolepsi og katapleksi • Anafylaksi • Myocarditis/pericarditis • Hæmorrhagia cerebri • Andre akutte demyeliniserende sygdomme • Ikke-anafylaktiske allergiske reak

865 Oprettet: 2021-08-09 Statistik

Ansager cykelsti

Støt op om en cykelsti Vi arbejder på at forlænge den eksisterende cykelsti, der går fra Ansager til Kvie Sø Efterskole, føre den videre til Ridesklubben Ansager og binde den sammen med en cykelsti langs Kvievej, videre til Kærbæk og Ansager. Den nye cykelsti ville være et aktiv for alle os der nyder at gå og cykle i området ved Kvie Sø, tager turen til Ansager eller til rideskolen, og for de turister, der vil opleve området gående eller på to hjul. Samtidig ville en cykelsti binde området sam

82 Oprettet: 2021-08-08 Statistik

Indfør tilskud til pasning af egne børn Hjørring kommune

Hjørring Kommune bør benytte mulighederne i Dagtilbudslovens § 86 som giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for, at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.Tilskuddets størrelse og perioden bestemmes lokalpolitisk, men kan være op til omkring 8.500 kr./barn/mdr.  Det er muligt at differentiere i beløbstørrelser i forskellige perioder. På den måde kan man beslutte, at

31 Oprettet: 2021-08-07 Statistik

NEJ TAK til vindmøller i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup

Godsejeren Hans Christian Teisen ønsker at placere 4 kæmpe vindmøller med en højde på 150 m i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup. Tilbage til 2013, var der første gang snak om at placere vindmøller i nærheden af Vognserup og Kundby. Godsejeren Hans Christian Teisen fra Vognserup Gods, var dengang, ligesom os lokalbeboere, voldsomt imod vindmøller. Dengang præciserede godsejeren tydeligt, i sin indsigelse, konsekvenserne til kommunen. ”Med et pennestrøg vil truslen om en kl

209 Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Trafikfarlig skolevej - Nysted Skole

Det fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse af befordring af elever i folkeskolen, at kommunen skal sørge for transport fra hjemmet til skolen, såfremt skolevejen overstiger 2,5 km for børn i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin eller hvis skolevejen er trafikfarligt. Vi har forespurgt Guldborgsund Kommune omkring vurderingen af farlig skolevej, idet Sakskøbingvej fra Herritslev til Nysted er vurderet trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse, men fra 7. klasse og o

84 Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Vipperød støtter op om Toys Auto

Toys Auto på Roskildevej i Vipperød har fået afslag fra Holbæk Kommune til at sælge biler fra adressen på grund af en manglende landzonetilladelse. En landzonetilladelse til salg af biler er nødvendig, da der er tale om detailsalg, som ikke er tilladt i landzonen. Autosalget er foregået fra adressen i mange år, så vidt det huskes også før Ercan Toy erhvervede ejendommen i 2006. Først nu er Holbæk Kommune blevet opmærksom på, at det kræver en landzonetilladelse.  Ercan Toy og hans advokat,

289 Oprettet: 2021-08-01 Statistik

Nej tak til boligområde langs Korsør Lystskov. Ja tak til naturområde

Slagelse kommune ønsker boligområde i to plan langs Korsør Lystskov. Borgergruppen Sydbyen er imod boligområde men ønsker unikt naturområde.  

209 Oprettet: 2021-07-31 Statistik

Mellemrummet

Underskrift indsamlings formål er at få bevilliget et beløb til til opførsel og drift af et læskur i stil med pyermiden der står på havnen. Dette ville give vores ungemensker og alle os andre et overdækket hyggeligt sted med læ og lys og lidt hyggelig atmosfære. Dette ville snasynligt også kunne løse en stor del af byens problemer med unge mensker der fester og larmer på såvel på havnen som andre stedder hvor de nu ellers på holder til 

19 Oprettet: 2021-07-30 Statistik

Underskrifter til lyskryds på Ørestad Boulevard

Jeg erklærer mig hermed enig i at et lyssignal, hvor biler skal holde for rødt lys, er nødvendig for sikkerheden på Ørestad Boulevard ved Ørestad bypark. Dette er især af hensyn til de mange skolebørn, der krydser vejen hver dag (både morgen før 8.00 og eftermiddag), ofte for biler der ikke stopper eller som regel accelererer på denne strækning. Vi er mange bekymrede voksne og mener ikke at et uheld skal ske, før denne aktion er nødvendig. 

86 Oprettet: 2021-07-29 Statistik