Biogasanlæg væk fra Arvad Tværvej!

Hjælp os med at støtte op omkring at det kommende biogasanlæg i Brande ikke skal placeres på hjørnet af Grarupvej/Arvad Tværvej. Hvorfor?

Fordi den planlagte placering betyder, at biogasanlægget skal ligge 20 meter fra vores beboelse!

Fordi vores husværdi vil falde så betydeligt, at vi bliver insolvente. Det betyder vi ikke kan flytte herfra, samt renovere de nedslidte dele på vores ejendom!

Fordi vi aldrig vil kunne komme ud fra zonen hvor LUGT, STØJ, TRAFIK vil være værst!

Fordi vi gerne vil have alle til at forstå at dette berører SAMTLIGE borgere i Ikast-Brande kommune, idet at hvis byrådet i Ikast-Brande kommune vælger at gennemføre dette projekt, ophører alt ETIK og MORAL, og man kan som borger aldrig vide sig sikker på, hvornår det bliver ens egen tur til "at tage en for holdet" (citat: Carsten Kissmeyer 20/01-14 tvmidtvest.dk)

Vi vil aflevere underskrifterne sammen med vores indsigelse 11 februar 2014 som er sidste frist for dette.

Tusind tak for din opbakning, vi håber at dette ligeledes kan hjælpe andre i samme situation, og ligeledes hjælpe til at der en gang for alle kommer lovgivning på området omkring afstandskrav!


Katja og Ulrik Bjerre    Kontakt forfatteren af dette andragende