Billigere priser over Øresundsbroen (bil) og højere fradrag.

Priserne over Øresundsbroen stiger markant til årsskiftet 22/23 (20 svenske kr. pr. tur med bropass/pendleraftale for de første 16 ture hver måned) og samtidig er fradraget enormt lavt (og er ikke steget i over 20 år) sammenlignet med muligheden for fradrag, hvis man sejler over Helsingborg-Helsingør eller pendler over Storebælt. 

For at jeg ikke skal stå som en enlig sur pendler, der henvender sig til diverse myndigheder med problemstillingen, så har jeg brug for din støtte i form af en underskrift. På den måde er der større sandsynlighed for at vi høres.