Bevar Træerne

Politikerne besluttede d. 21 september 2015, uden afstemning, at fælde vores træer. Træerne står i vejen for en flisebelagt plads med en supercykelsti der går direkte gennem De Gamles By og forbi By-Oasen. Det er ikke ovre endnu! Vi kæmper til saven kommer, vis din støtte til de 15 store og raske træer her.

Opdatering september 2016: Cykelstien gennem de Gamles By, er siden pillet af programmet, da man erkendte at hverken lokale eller cyklister ønskede eller havde brug for den rute. Men den flisebelagte plads består. Vi kæmper til det sidste for at så mange som muligt af de eksisterende træer bevares. Tre er ikke nok!

 

Bevar Møllegade og Guldbergsgades træer!

Københavns Kommune planlægger at fælde 14 store og levedygtige træer, på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade, på Nørrebro. Det gør de for at "åbne op" og lave en smutvej til cyklister gennem De Gamles By. Planen er, at rive en del af hjørnevæggen ved Guldbergsgade/Møllegade ned, fælde 14 træer, inddrage et par kolonihaver og flytte børnene om på den anden side. På den måde kan man lave en åben flisebelagt plads, med en asfalteret cykelvej i midten.

Nørrebro er den bydel i København med færrest m2 grønt pr borger. Hvor gennemsnittet for en Københavner er 35 m2 grønt, har Nørrebro borgeren 6 m2. Det påvirker både luft- og livskvalitet. En plan der koster 14 store og levedygtige Nørrebrotræer, er en dårlig plan. Den må enten tænkes om, eller slet ikke gennemføres.

Projektet sendes nu til politisk godkendelse. Det her er vores sidste chance for at blive hørt. Markér overfor vores politikere, at vi vil bevare vores træer.

Denne underskriftindsamling er startet af borgergruppen Red Byens Træer, der af alle borgerkræfter har forsøgt at begrænse fældningerne hele vejen gennem processen. En proces, der har været præget af forhalinger og usandheder om træernes sundhedstilstand. Vi står nu med en plan, der kun skåner 3 af de 17 store træer på grunden, en lille Nørrebroskov vi ikke har råd til at miste!

Hjælp os med at redde vores træer.

Læs mere om processen og vores arbejde for Møllegades træer på bloggen (link), og på facebook (link).

 

OPDATERING: Vi vil søge om at få lov at aflevere underskrifterne på selve mødet (som vi ikke har fået den præcise dato på endnu, det er i løbet af august), derfor lader vi underskriftindsamlingen være åben til sidste øjeblik.

ENDNU EN OPDATERING: Møllegade skulle have været på dagsordenen d. 24 august, men er pillet af igen. Det vil sige at vi har mere tid til at samle underskrifter og få talt om planen. Som vi hele tiden har sagt: det er ikke et spørgsmål om at det gøres hurtigt, men at det gøres rigtigt. Vi opgiver ikke vores træer.

PS! Vi har opdaget et træ mere, der havde gemt sig. Et fint æbletræ, der bringer antallet af truede træer op på 15. (2 nederste fotos)

OPDATERING 18 september 2015: Møllegade træernes skæbne afgøres på Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag d.21 september 2015.

Vi har d. 18 september indsendt 2475 indsamlede underskrifter for bevarelsen af Møllegades træer. Vi lader siden leve lidt endnu. Efterhånden som flere opdager hvad der er ved at ske (og måske bliver vedtaget), kan de synliggøre deres ønske om at bevare træerne, her.

 


Sandra Høj, Red Byens Træer    Kontakt forfatteren af dette andragende