Bevar translatørautorisationen

Folketinget ønsker at afskaffe autorisationsordningen for translatører og tolke. Forslaget indgår som en del af Aftale om en Vækstpakke 2014.

Da det i 2008 blev foreslået at ophæve lov om translatører og tolke, afgav en lang række organisationer og virksomheder høringssvar, og konklusionen dengang var, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at ophæve loven og afskaffe translatørbegrebet.

Det nye forslag er begrundet i et ønske om at afskaffe unødvendigt bureaukrati samt sikre øget konkurrence og dermed lavere priser for virksomheder og forbrugere.

Der synes ikke at være taget hensyn til, at oversættelsesydelser kan leveres af enhver, der ønsker at tilbyde sådanne ydelser, og at markedet således er helt frit. Det er også et marked med meget stor priskonkurrence - også fra udenlandske udbydere.

Det er imidlertid kun translatører, der kan bekræfte deres oversættelser og få dem legaliseret i Udenrigsministeriet. Autorisationen er således en garanti til aftagerne om, at oversættelsen er foretaget af en person med en officielt anerkendt fagspecifik uddannelse. Det gør markedet mere gennemsigtigt for brugerne.

I nogle tilfælde er der deciderede krav om autoriserede oversættelser. Det gælder visse officielle dokumenter samt oversættelser, der fremlægges i retssager her eller i udlandet. I Danmark anføres det i Retsplejeloven §149, at der så vidt muligt skal anvendes translatører.

Danmark var et af de første lande til at indføre autoriserede translatører, og den danske ordning har tidligere været misundt i mange andre lande. Nu har en meget lang række lande indført autorisations- eller certificeringsordninger, og det virker derfor besynderligt, at partierne bag vækstpakken ønsker at afskaffe et velfungerende system her i landet, som er til stor hjælp for retssystemet og dansk erhvervsliv.

VED AT SYNES GODT OM DENNE SIDE KAN DU TILKENDEGIVE, AT DU GÅR IND FOR BEVARELSE AF AUTORISATIONEN FOR TRANSLATØRER.


Mette Schmidt-Kallesøe    Kontakt forfatteren af dette andragende