Bevar nødbehandlerbilen på nord Falster

Region Sjælland vil stoppe ordningen med en nødbehandlerbil på nord Falster og erstatte med frivillige, der får et førstehjælpskursus. Dette bliver ifølge Region Sjælland ikke en forringelse.

Nødbehandler er betegnelsen på en person, som har gennemgået en særlig uddannelse, der giver mulighed for at yde førstehjælp på højt niveau. Udover de elementer, som indgår i et almindelig førstehjælpskursus, vil nødbehandleren typisk være uddannet i at give ilt og betjene udstyr som f.eks. pulsoximeter, blodsukkerapparat, blodtrykapparat, sug, halskrave og spineboard. Desuden vil nødbehandleren kunne anvende automatisk ekstern defibrillator (AED), også kaldet hjertestarter. Nødbehandlere er typisk brandfolk, som enten indgår i den almindelige brandudrykning eller bemander særlige nødbehandlerbiler, der afsender til sygdom og tilskadekomst i områder, hvor der kan være lang ventetid på ambulancen.

En nødbehandlere kan så meget mere og nedlæggelsen skaber stor utryghed blandt os borgere og vi mener det vil komme til at koste liv.

  • Den seneste opgørelse viser, at nødbehandlerne er kørt ud 78 gange for at hjælpe. Der har været flere udrykninger siden opgørelsen.

Disse udrykninger er for få mener Region Sjælland men vi mener hvert et menneskeliv tæller - også på Falster.

Derfor vil vi bevare vores nødbehandlerbil og vores nødbehandlere.

Hjælp os ved at skrive under