BEVAR MIDDELFART POLITISTATION

- NEJ til mindre politi i byen

-NEJ til mere kriminalitet

- JA til SYNLIG politi i byen

- JA til TRYGHED for borgerne

- I disse tider skal man heller ikke
centralisere Lokalpolitiet!

Vi skal også huske på at vores politiet også skal tage vare på :

-Broerne
-Retspsykiatrisk hospital
-Motorvejen
-Egely

JA til PERSONLIG betjening i forbindelse med henvendelse i Middelfart.
Man kan ikke få personlig betjening i den såkaldte politibutik.


Alt bliver efterhånden centraliseret
uden den enkelte borger får
nogen former for indflydelse herom.

Reorganiseringen af Fyns
Politi vil betyde en dårlige dækning af de
fynske kystbyer og længere reponstider.
"Kriminaliteten" får et FORSPRING inden
politistyrken når frem I tide.

- OG så vil man lukke ned for
Lokalpolitiet i byen.

Det giver slet ingen logisk mening og det
er uacceptabelt og er med til at skabe
utryghed blandt borgerne her!

Herunder vil der også gå arbejdspladser
tabt m.m.

Vi SKAL være TRYG hvor vi bor !