Bevar Latinerkvarteret

Giv din underskrift og opbakning til bevaring af Latinerkvarteret i Aarhus, dets historiske huse og helt unikke og hyggelige miljø.

Med min underskrift giver jeg til kende, at jeg er modstander af anlæggelsen af p-hus og bebyggelse til beboelse og erhverv på Maskinmesterskolens grund i Borggade, der strider mod den nuværende lokalplan.

Jeg er ikke imod bebyggelse på ovennævnte grund, så længe ændringerne foretages med respekt for de eksisterende omkringliggende bygninger, med respekt for miljøet samt er i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan.

 

I øvrigt ønsker jeg, at beboere og erhverv i området fremover inddrages til diskussion med Aarhus Kommune ifbm. overvejelser omkring ændringer af lokalplanen for området. Dette til gavn for kvarterets butikker, beboere og besøgende.

 

Jeg er mindst 18 år og har kun underskrevet én gang.

Underskriftindsamlingen foregår i perioden: 12.11.14 - 17.12.14.

Følg os på facebookgruppen ”Bevar Latinerkvarteret”