Bevar Dagplejen i Sorø Kommune

Sorø Kommunes Økonomiudvalg besluttede onsdag aften at indstille en række forslag til byrådet, som har alvorlige konsekvenser for dagplejen. Byrådet træffer den endelige beslutning på sit møde d. 29/4 og vedtages forslagene, har det bl.a. følgende betydning for dagplejen, børn og deres forældre:

  • Forældrenes frie valg af dagtilbud fjernes, fordi vuggestuepladser skal fyldes op, før man kan få en dagplejeplads.
  • Dagplejebørn skal gæsteplaceres i en lokal vuggestue, når deres dagplejer har ferie, fri, er syg eller på kursus.
  • Sorø Dagpleje mister sin egen ledelse og status som selvstændig organisation. Dagplejere og pædagogiske dagplejekonsulenter vil skule styres af en fælles områdeleder for henholdsvis Nord og Syd i Kommunen, som samtidig er leder for områdets vuggestuer og børnehaver.
  • Børn skal i børnehave, når de er 2 år og 9 måneders – og ikke som nu, når de fylder 3 år.
  • Dagplejens heldagslegestuer skal nogle steder flytte til en lokal vuggestue/børnehave.  I Dianalund vil dagplejens legestue derimod skulle rykke ud af Troldehavens lokaler på Sømosevej, fordi institutionen samles på den adresse.

Hjælp os med at bevare Sorø Dagpleje som det super gode og kvalificerede tilbud til de 0-3 årige. Børnene er vores guld og dyrebare fremtid. Vi skal give børnene de absolut bedste betingelser for det gode børneliv og ikke alle børn vil trives i vuggestuen. Lad dagplejen bevare sin egen ledelse og lad ikke dagplejen blive til en simpel buffer/underafdeling af vuggestuerne.

Hjælp os med at overbevise politikerne om at fokusere på børnenes tarv - frem for på det kortsynede, der kun drejer sig om at spare penge. På den lange bane er børnene vores bedste og sikreste investering.

Giv din stemme, hvis du er imod ovenstående forslag. Stemmerne vil blive medbragt på Byrådsmødet d. 29/4.