Bevar Caféen i Hou

Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur "By og Land Odder" udarbejder forslag til bevaring og udvikling af eksisterende, bevaringsværdige bygnings- og kulturmiljøer.

Hvis du har interesse i Caféen og Hou Havn og er af samme mening som os, vil vi opfordre dig til at skrive under.

Vi afleverer underskrifterne til Odder Kommune umiddelbart op til den politiske behandling af Kommuneplantillæg for Hou Havn.

DEL GERNE PÅ FACEBOOK

UNDERSKRIFTSINDSAMLING SOM REAKTION PÅ Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2015 - Helhedsplan Hov Havn

  • Der er i forslaget ikke taget stilling til Havnecaféens placering med musikarrangementer og udeservering
  • Bebyggelsesprocenten og mulige byggehøjder er for voldsom til havnearealet, og der er ikke taget hensyn til støjgener fra havn og caféliv

Skiftende byråd har igennem årene truffet beslutninger og gjort tiltag, som betyder, at det oprindelige havnemiljø på Hou Havn er nærmest ”ikke-eksisterende”.

Den væsentligste del af havnens tilbageværende bevaringsværdige miljø er aktiviteterne i og omkring ”Caféen Hou Havn”. I al sin beskedenhed er Caféen en højt elsket attraktion for både kommunens borgere og for turister. Om sommeren skaber promenaden foran Caféen, dens servering ved kajkanten og den levende musik i teltet et miljø, der minder om havnen på en græsk ø. Også når Caféen er åben om vinteren, er den et stilfærdigt og lunt udflugtsmål.

Lad Caféen ligge, hvor den ligger!

Der er i forslaget ikke taget hensyn til Caféens eksistens og muligheden for de interimistiske udvidelsesmuligheder og servering ved kajkanten, som gør Caféen til noget særligt. Det er i den forbindelse vigtigt, at de nærmeste nabobygninger forbeholdes ikke-støjfølsom anvendelse, småerhverv og/eller havnerelaterede formål, så Caféen ikke bliver mødt med naboklager.

Bebyggelsesprocenterne og fremtidige byggehøjder for området er alt for dominerende. Promenade-arealet på de foreslåede 6 m langs vestkajen er for smalt til udeservering. Et kommende byggeri skal være beskedent – både i højde og drøjde, så det stadig er omgivelserne, der er synlige. Specielt mod havnepromenaden må husene ikke være højere end de bagvedliggende.

Caféen i Hou er én af de meget få kulturinstitutioner uden for Odder By, der giver os mulighed for, at markedsføre Odder Kommune som en attraktiv turist-, erhvervs- og bosætningskommune. Denne mulighed må ikke forspildes.

 

Foreningens formål:

Odderegnen er det centrale område i det frugtbare Hads Herred. Her er vidtstrakte herregårdslandskaber, en lang kyststrækning med fine badestrande, gamle landsbyer og byen Odder, der rummer både fredede og bevaringsværdige bygninger fra de sidste par århundreder. Alle disse kvaliteter skal der værnes aktivt om, ellers forsvinder de. Det er foreningens formål at samle Odderegnens borgere om denne opgave.

DU KAN LÆSE MERE OM FORENINGEN PÅ VORES HJEMMESIDE: www.byogland-odder.dk