Bevar Byskovskolens afdelinger

Byskovskolens ledelse og skolebestyrelsen har indstillet til, at der skabes mulighed for at samle årgangene på enkelte afdelinger, så indskolingens 0.-3. klasse er samlet på én afdeling og mellemtrinnets 4.-6. klasse er samlet på den anden afdeling.

Dette er gjort, uden at vi forældre er blevet hørt i processen.

Grundlaget for reorganiseringen skulle være bedre trivsel for elever og medarbejdere, samt en bedre udnyttelse af de faglige ressourcer. Vi forældre tvivler stærkt på, at vores børns trivsel vil øges ved denne reorganisering, da mange af vores børn skal skifte afdeling og dermed blive revet ud af deres vante omgivelser. Derudover vil reorganiseringen betyde, at flere børn samles i de enkelte afdelinger, hvilket vil betyde mere uro, larm og mistrivsel.  

Derfor er denne underskriftsindsamling blevet iværksat i håb om at gøre skoleledelsen og Undervisnings- og Fritidsudvalget opmærksomme på, at vi ikke støtter skoleledelsens plan om reorganisering, da vi ikke mener det er en god løsning for hverken børn eller medarbejdere.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Henrik N. Jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...