Bevar Børnenes og Beboernes Jord som fristed for alle

Børnenes og Beboernes Jord kæmper for at bestå som det fristed for alle, som vi kender og elsker.

Fra sommeren 2015 skal Jorden dele personale med Midtbyklubben, som vi forvaltningsmæssigt er slået sammen med. Det er

allerede besluttet at Børnenes og Beboernes Jord ikke længere har sin egen daglige leder, men styres fra Midtbyklubben,

hvor nedskæringer og fyringer er i fuld gang. Efter sommerferien vil de tre fastansatte, som ellers har arbejdet på Jorden, blive

skåret ned til een.

Jorden forandres fra en fri grøn oase til vedhæng efter en lang skoledag. Årsagen er en fordelingsmodel- den demografiske- som

kun beregner budgetter efter antallet af 11-18 årige i Samsøgades skoledistrikt! Fuldstændig vanvittigt i forhold de mange

brugere fra børnehaver, vuggestuer, dagplejer, småbørnsforældre og børn fra privatskolerne osv som dagligt kommer på Jorden.

Embedsmændene i Børn og Unge siger de blot gør deres arbejde!

Det må laves om! Det er politikerne i byrådet, som skal vide, hvor skævt deres

beslutninger rammer. Og det er dig og mig der skal fortælle dem det!

 

SIG NEJ TIL NEDSKÆRINGER OG FYRINGER PÅ JORDEN. 

HJÆLP MED AT BEVARE BØRNENES OG BEBOERNES JORD SOM ET ÅBENT FRISTED FOR 

 


Brugerrådet på Jorden    Kontakt forfatteren af dette andragende