Bevar Børnehuset Stakhavegård

Vores børnehus har fået en meget kedelig nyhed: Ringsted kommune overvejer at lukke os. Det er en besked vi ikke forstår og som vi synes er helt meningsløs.

Vi har et børnehus for 0-6-årige børn, der er unikt på så mange måder:

  • I Stakhavegård er der sjæl og atmosfære, som præger hverdagen for alle, både børn, personale og forældre.
  • Børnene bliver passet i helt nyrenoverede lokaler, som emmer af charme. Man glemmer ofte at det er en institution, for det føles som at komme hjem.
  • Stakhavegård har en stabil økonomi, som er resultatet af god styring af likvider, lavt sygefravær og personalets sparsommelighed, flid og kreativitet.
  • I Stakhavegård er der et meget højt pædagogisk niveau. Der er stor vidensdeling blandt personalet, også på tværs af faggrupper og stuer, som sikrer dette høje niveau.
  • Personalegruppen har en evne til at møde børnene der hvor de er, de er innovative og omstillingsparate, og ser de et behov for at kunne dele børnene anderledes og på tværs af stuerne for at tilgodese børnenes tarv, bliver der reageret hurtigt.
  • Institutionen har en uddannet sprogpædagog, som allerede fra vuggestuen og hele vejen igennem børnehavetiden, tager fat i sprogforståelse gennem leg. Dette foregår blandt andet ved hjælp af tegn til tale og visuelle hjælpemidler, men også i høj grad gennem ambition, vedholdenhed og passion.
  • Stakhavegård er kendt i skolerne for at aflevere trygge og selvhjulpne børn, der har fået en mere end fantastisk forberedelse til skolestart, så børnene får en god start på deres skoleliv.
  • Stakhavegård er den eneste institution der har Modul-ordning, som er et fremragende tilbud til de familier, der har brug for den.

Vi er som forældre aldrig i tvivl om at vores børn bliver passet godt på og vi er altid trygge ved at aflevere vores børn i Stakhavegård.

Derfor kan vi kun anbefale Ringsted Kommune IKKE at lukke dette fantastiske børnehus som Stakhavegård er, da det vil have store konsekvenser ikke kun for børn, personale og forældre, men også fordi det er en børnehave der fungerer fra A-Z, og som kan klare sig selv uden yderligere brug af ressourcer for Ringsted kommune og dens borgere.