Bevar Børnehuset Nordlyset og Skovshoved Vuggestue

Som forældre til børn i Børnehuset Nordlyset og Skovshoved Vuggestue er vi dybt rystede over, at Gentofte Kommune overvejer at lukke to af kommunes ubetinget bedste og mest populære institutioner. Det vil ikke alene være et kæmpe tab for vores familier, men også for vores lokalområde i Skovshoved.

Vi har derfor brug for din støtte til at bevare både Børnehuset Nordlyset og Skovshoved Vuggestue.

Hvis du vil vide mere om vores institutioner og vores begrundelse for, at de skal bevares, så kan du læse mere nedenfor i de to forældrebreve, som vi har sendt til Gentofte Kommune.

Kærlig hilsen  

Forældrene i Børnehuset Nordlyset & Skovshoved Vuggestue   

 

 

 

Vedrørende Børnehuset Skovshoved - afd. Nordlyset 

Kære Borgmester og medlemmer af Børneudvalget   

Som forældre til børn i Børnehuset Skovshoved - afd. Nordlyset er vi dybt rystede over, at forvaltningen overvejer at lukke Gentoftes - efter vores opfattelse - bedste vuggestue og børnehave. Det vil ikke alene være et kæmpe tab for vores børn, men også for vores lokalområde, Skovshoved, samt Gentoftes kulturarv.  

Vi har naturligvis en grundlæggende forståelse for, at der kan være behov for en kapacitetstilpasning, når børnetallet i Gentofte Kommune overordnet set er faldende, men vi mener derimod ikke, at de argumenter, der ligger til grund for at inddrage netop vores institution i scenarie 4, er retvisende.   

Fantastisk personale og unik pædagogik 

•       Nordlyset er en af de få institutioner i Gentofte kommune, der anvender en Reggio Emillia inspireret pædagogik. Det indebærer et stort fokus på skabelsen af et læringsmiljø, der stimulerer børns nysgerrighed. Der er derfor i huset indrettet flere små værksteder til fordybelse i kreative processer, herunder et værksted til musik, et til billedkunst og et sprogværksted. Derudover er alle rum opdelt i små zoner, så børnene selv kan til-/fravælge, hvad der interesserer dem. Børns medbestemmelse og børneperspektivet spiller således en central og grundlæggende rolle i Nordlysets pædagogiske arbejde. Der er et stort fokus på det enkelte barns trivsel, men samtidig også på at fællesskabet er vigtigt for den individuelle udvikling.  

•       Nordlysets tilgang til Reggio Emilia er med til at sikre diversitet i kommunens udbud af dagtilbud og understøttes af bygningernes unikke indretning, der i den grad har været forud for deres tid og gør det nemt at opnå de pædagogiske målsætninger, som følger af lovkravene på området.  

•       Vi har et fantastisk personale og ledelse i Nordlyset. De er utroligt engagerede og passionerede omkring deres arbejde. Der er en varme i huset, som gør, at man altid føler sig velkommen, og man kan tydeligt mærke, at her arbejder der mennesker, som virkelig brænder for at udvikle og passe kærligt på vores børn - og som vores børn i den grad holder af. Når vi afleverer om morgenen, sker det til duften af friskbagt brød fra husets ekstremt vellidte madfar, som alle børnene elsker, og når vi henter igen om eftermiddagen, er det glade og smilende børn, der løber os i møde.   

•       Nordlyset har desuden mange stolte traditioner baseret på dannelse, bæredygtighed og ansvarlighed såsom fejringen af remida, plantedag og lanternefest. Der er engagerede forældre, der alle hjælper til på vores fælles forældrearbejdsdage samt en meget aktiv forældrebestyrelse og forældreråd.  

Betydning for lokalområdet 

•       Nordlyset er de seneste år blevet en meget populær institution i lokalområdet - og et aktivt tilvalg for både lokale og tilflyttere. Placeringen er perfekt for alle de familier, der har børn både i Nordlyset og Skovshoved Skole, og de gode adgangsforhold for gående, cyklende og kørende er med til at sikre en tryg og god aflevering af vores børn.  

•       Nordlyset har et meget stærkt bånd til Skovshoved Skole, hvortil Nordlyset hvert år overleverer cirka 1/3 af 0. klasse-årgangen. En lukning af Nordlyset vil medføre flytning af børn til andre dele af kommunen, og kan derfor betyde et øget tilhørsforhold til andre skoler og dermed mindre elevoptag på Skovshoved Skole. 

•       Nordlyset har på tilsvarende måde også en stærk tilknytning til Skovshoved Kirke, hvor børnene deltager i eksempelvis påske- og julegudstjeneste.  

•       Vi har desuden flere eksempler på, at unge, der selv har gået i Nordlyset som børn, nu er blevet ansat som pædagogmedhjælpere, ligesom flere af forældrene også selv har gået i Nordlyset som børn. Sagt med andre ord, så er Nordlyset en meget vigtig brik i vores lokalmiljø.  

•       Som forældre er vi meget bekymrede for konsekvenserne forbundet med en lukning af Nordlyset  og Skovshoved Vuggestue, da en omplacering af de 70 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn ikke vil være mulig i nærområdet, fordi de øvrige institutioner i Skovshoved også har en høj belægningsprocent. En omplacering af vores børn vil desuden medføre en øget belastning på de øvrige institutioner, og vi er alvorligt bekymrede for, hvordan det vil påvirke kvaliteten af dagtilbudene generelt - og dermed ikke kun vores egne børns trivsel.   

•       Analyserapporten viser desuden et stabilt børnetal for Skovshoved-området i mange år fremover, hvilket ikke understøtter lukning af institutionspladser i dette område - og slet ikke et højkvalitetstilbud som Nordlyset.  

•       Nordlyset er den eneste institution i lokalområdet, der har udvidede åbningstider, hvilket hjælper os forældre med at få hverdagen til at hænge sammen. Derudover matcher lukketiderne også GFO´ens åbningstider.  

Kulturarv i vores bygninger 

•       Bygningen er designet af Arne Jacobsen og en del af Gentoftes unikke kulturarv, som vi alle har en forpligtelse at værne om. Ingen anden kommune har så mange bygningsværker af den verdenskendte arkitekt og specielt er der i nærområdet flere af Arne Jacobsens ikoniske bygninger. 

•       Arne Jacobsen tegnede bygningen til brug for vuggestue og børnehave, og man kan tydeligt fornemme hans ånd og unikke blik for at skabe arkitektonisk smukke bygninger nøje tilpasset deres formål. Bygningen er således fleksibel, så man kan tilpasse både vuggestuens og børnehavens størrelsen efter behov. Det er desuden en et-plans bygning med gode adgangsforhold, hvilket gør Nordlyset til et inkluderende dagtilbud. Derudover er Nordlyset bevidst placeret ved siden af Skovshoved Skole for at sikre et tæt samarbejde og nemmere overgang fra børnehave til skolestart.

Bekymringer til analyserapport

•       Vi har gentagne gange uden held forsøgt at få udleveret den vedligeholdelsesplan, som har dannet grundlag for, at Nordlyset er inddraget i scenarie 4. Vi har dog indtil nu kun modtaget det interne notat, der blev stillet adskillige spørgsmål til i forbindelse med kapacitetstilpasningens dataindsamling. Der er bl.a. flere ubesvarede spørgsmål om størrelse af beløb, ligesom der er medtaget vedligeholdelsesposter, som enten allerede er udbedret eller forventes udbedret i 2023. Disse poster medfører en usikkerhed om validiteten af de medtagne beløb - og dermed i sidste ende Børneudvalgets beslutningsgrundlag.

•       Den primære udgift relaterer sig endvidere til udskiftning af taget (2,5 mio. kr.), men det fremgår ikke, om der reelt er behov for en udskiftning af det eksisterende tag, da tagpap har en anslået levetid på 40-50 år, ligesom det også kan overvejes, om der evt. kan findes en billigere løsning såsom en ny overpap.

•       Desuden kan vi ikke genkende de oplysninger om belægningsprocent samt ventelister, der indgår i materialet, da vi fra flere forældre ved, at de har stået på venteliste til Nordlyset i lang tid for at få plads til deres børn. 

Hvis Børneudvalget virkelig ønsker at lukke et højkvalitets dagtilbud som Nordlyset, så fortjener både vores børn, de ansatte og vi, at det sker på et gennemarbejdet og korrekt grundlag.  

Vi håber derfor inderligt, at I vil træffe en beslutning, der ikke indebærer en lukning af vores elskede Nordlyset.    

Tak fordi I tog jer tid til at læse vores brev, og vi stiller os naturligvis til rådighed for børneudvalget eventuelle spørgsmål.  

Med venlig hilsen  

Forældrene i Børnehuset Skovshoved - afd. Nordlyset 

 

 

Vedrørende Skovshoved Vuggestue 

Kære Michael, Andreas og Jonas,

Vi skriver til jer, da vi til vores store overraskelse modtog et brev, den 15. august 2023 fra dagtilbudschefen, Jonas Feldbæk Nielsen, hvor vores elskede Skovshoved Vuggestue er benævnt i strukturscenarierne og dermed i risiko for lukning.

Der er blevet lavet en grundig analyserapport af BDO, og vi har naturligvis fuld forståelse for, at vi skal optimere ressourcer og tilpasse kapaciteten i Gentofte Kommune til faldende børnetal.

Vi er dog ikke enige i rapportens konklusion og mener, at scenarie 4 og 5, hvor Skovshoved Vuggestue optræder, i for høj grad tager udgangspunkt i økonomiske refleksioner (som ikke er reflekteret retvisende) og ikke tager højde for øvrige væsentlige forhold, som Børneudvalget bør tage i betragtning. Forhold, hvor Skovshoved Vuggestue udmærker sig særdeles positivt, og som bør vægtes højt i en kommune som Gentofte:

Trivsel hos børn og personale:

· Som det også fremgår af analyserapporten har Skovshoved Vuggestue en belægning på 99% i 2023 samt 8-12 børn på venteliste fra november 2022 til marts 2023. Det er en af de mest eftertragtede institutioner i hele kommunen og vidner om en velfungerende institution. Vi forældre møder dagligt en indsats af høj kvalitet, som sikrer omsorg, uddannelse og forankring af gode sunde værdier i vores børn.

· Skovshoved Vuggestue har en enestående evne til at fastholde personale med en gennemsnitsanciennitet på over 10 år. Vi forældre oplever en stabil og engageret personalegruppe i harmoni med stort overskud, høj faglighed og fokus på at være i udvikling.

· Både kvaliteten af dagtilbud samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale optræder som Børneudvalgets formulerede mål for 2022-25. At bevare en så velfungerende institution er en vigtig mærkesag for det Konservative Folkeparti, hvor Gentofte Kommune bryster sig af at have de bedste daginstitutioner i landet. Dette håber vi naturligvis, at Børneudvalget vil gøre sit for at bevare.

Faciliteter og fysiske forhold:

· Skovshoved Vuggestue har en af de største og grønneste legepladser af alle institutioner i Gentofte Kommune, hvilket skaber fantastiske læringsmiljøer og danner grobund for udfoldelse og leg. Vuggestuen er friluftscertificeret, og man er ude i al slags vejr. Dernæst bruger mange familier legepladsen i weekenderne, selvom de ikke selv går i vuggestuen, fordi den er så skøn for børnene.

· Skovshoved Vuggestue er en vigtig del af Skovshoved lokalsamfund, og vuggestuen var blandt initiativtagerne til at etablere konceptet ’Mini haver til mini maver’ med økologisk køkkenhave, høns og kaniner, som blev indviet af tidligere borgmester Hans Toft i 2018. I dag drives den udelukkende af personalet i vuggestuen, til gavn for mange andre af kommunens institutioner og familier.

· Skovshoved Vuggestue er en ren vuggestue med specialiseret personale, det er vigtigt at Gentofte Kommune fortsat kan tilbyde lokale valgmuligheder til forældrene og ikke udelukkende integrerede institutioner.

Kulturarv og drifts- og vedligeholdelsesudgifter:

· Skovshoved Vuggestue deler bygning med Børnehuset Afdeling Nordlyset. Bygningen er tegnet af Arne Jacobsen i 1955 til netop brug som vuggestue og børnehave. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4, og det er klart, at det medfører højere udgifter til vedligeholdelse end bygninger uden bevaringsværdi. Ikke desto mindre er bygningen en del af Gentoftes unikke kulturarv, som kommunen har til opgave at værne om: Ingen anden kommune har så mange bygningsværker af den verdenskendte arkitekt.

· Gentofte Kommune får samlet set kun en økonomisk gevinst, hvis bygningerne sælges (scenarie 4), da udnyttelse til andre formål (scenarie 5) vil indbefatte den samme økonomiske belastning til vedligeholdelse. Som anført i analyserapporten, har man netop færdiggjort arbejde for 1,45 mio kr og er i øjeblikket i gang med at afslutten en længere proces, hvor Gentofte Kommune har brugt tid og ressourcer på at overtage bygningerne fra DSI Korsgården med henblik på at optimere forhold og drift. Det fremstår derfor som en uovervejet beslutning at sælge bygningerne.

· Skovshoved Vuggestue fremstår fejlagtigt som den dyreste institution på baggrund af et forventet vedligeholdelsesbudget med en omkostning pr. barn på 51 tkr. Af bilag D i analyserapporten fremgår den opdaterede vedligeholdelsesomkostning for Skovshoved Vuggestue som fordelt pr. barn giver en omkostning på 36,5 tkr. Dvs. væsentlig lavere end anført. Vi har anmodet om at se bagvedliggende data for den opgjorte vedligeholdelsesomkostning pr. barn for at kunne vurdere nøjagtigheden, men dette er aldrig blevet delt med os. Vi ønsker hermed at tydeliggøre at Skovshoved Vuggestues omkostning pr. barn i kapacitetsanalysen fremstår alt for højt og dermed ikke giver et retvisende eller sammenligneligt billede i forhold til kommunens øvrige institutioner.  

At lukke Skovshoved Vuggestue vil være mere end et tab af en institution; det vil være et stort tab for hele lokalsamfundet. Det vil være tabet af et sted, der ikke kun er et fristed for vores børn, men også de bånd, der binder os sammen som naboer og venner.

Tak fordi I tog jer tid til at læse vores brev.

Med venlig hilsen 

Skovshoved Vuggestues børn og forældre  

 


Forældrene i Nordlyset og Skovshoved Vuggestue    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Forældrene i Nordlyset og Skovshoved Vuggestue tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...