Bevar Bornehaven Kongelundsvej

Tårnby Kommunes Økonomiudvalg traf d. 11 november en principbeslutning om at lukke Børnehaven Kongelundsvej (Børnehaven ved Fælleden). Denne beslutning skal til høring i bestyrelsen. Hjælp os med at bevare børnehaven - vi har brug for din underskrift!  

Børnehavens baggrund:

Børnehaven ved Fælleden er en lille børnehave med kun 19 børn og den eneste af sin slags i kommunen. Denne lille og unikke børnehave giver trygge rammer for børn, der ikke trives i store grupper eller af andre årsager har behov for mere ro omkring sig. Børnehaven har et fantastisk udendørs areal med en skøn naturgrund beliggende lige op ad Kalvebod Fælled, hvilket giver børnene en fantastisk hverdag med naturen i fokus. Børnehaven ved Fælleden er en kæmpe succes og har en lang venteliste hvilket også viser, at der er behov for børnehaver som denne i Tårnby Kommune.  

Økonomiudvalgets principbeslutning om at lukke Børnehaven ved Fælleden sker alene ud fra en økonomisk betragtning, og handler således ikke om den pædagogik, der er i den pågældende institution.  

Vi vil som forældre gøre alt hvad vi kan for at overbevise Kommunen om, at de begår en kæmpe fejl ved at lukke denne børnehave. Derfor beder vi om din underskrift, som vi vil sende sammen med vores høringsbrev d 10 december.  

Det gode børnehaveliv sætter varige spor i børns videre færden og for nogle børn er det gode børnehaveliv uløseligt forbundet med en lille institution.  

Tak for din hjælp!