Bevar Blovstrød Skole

I forbindelse med den såkaldte ”lange proces” er et af scenarierne at udskolingen på Blovstrød Skole lukkes. Det vil have alvorlige konsekvenser for byen. Det er urealistisk at realisere planerne om en ny bydel i Blovstrød, hvis Blovstrød Skole lukkes helt eller delvist. Idéen med den nye bydel er bl.a. at sikre elevgrundlaget for Blovstrød Skole. Planerne om at gøre Blovstrød Skole til en 'fødeskole" harmonerer ikke med planerne om at etablere en ny bydel i Blovstrød.

Derfor har vi – en gruppe forældre til elever på Blovstrød Skole – etableret en Facebook-gruppe samt denne underskriftindsamling, fordi vi mener, at Blovstrød Skole skal bevares i den nuværende form. Blovstrød Skole er en fantastisk skole. Derfor skal den selvfølgelig ikke lukkes – hverken helt eller delvist!