Bevar-skolerne-i-Rudersdal

Til Rudersdal Kommune.

Denne underskriftindsamling er på vegne af alle folkeskoler i kommunen.
Undertegnede skriver hermed under på følgende:

  1. Vi siger nej til sammenlægning og/eller udfasning/lukning af skoler i Rudersdal.
  2. Vi opfordrer alle partier i kommunalbestyrelsen til at sige nej til de planlagte skolesammenlægninger.

 -------------------------------------------------------------------

 

Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal kommune er ved at beslutte en sammenlægning af 8 gode folkeskoler til 4 store skoler.

Flere partier har allerede sagt nej til dette.

Vi ser en stor risiko for at skolesammenlægningerne indebærer konkrete og mærkbare negative konsekvenser for børnenes fysiske og psykiske indlæringsmiljø.
Herunder:

  • Langvarigt fokus hos kommune, ledelse og lærere på processer og arbejdsgange, snarere end på uddannelse og trivsel.
  • Årevis med kaos i de fysiske rammer.
  • Lærer- og elevflugt.
  • Stress og usikkerhed hos lærere og børn.
  • Ødelæggelse af den gode kultur der er i Rudersdals folkeskoler.
  • Risiko for udfasning/nedrivning af enkelte skoler.

Vi siger derfor nej til sammenlægning og/eller udfasning/lukning af skoler i Rudersdal. Vi opfordrer alle partier i kommunalbestyrelsen til at sige nej til de planlagte skolesammenlægninger.

Hvorfor ødelægge 8 af landets bedste folkeskoler?!


En stor gruppe bekymrede forældre på tværs af skolerne    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg En stor gruppe bekymrede forældre på tværs af skolerne tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...