Beskyt privatlivets fred!

Folketinget ønsker med Lovforslag 170B at give medarbejdere fra SKAT adgang til din bopæl uden dommerkendelse eller ledsagelse af politiet. Argumentationen for dette ekstremt vidtgående lovforslag er en plat nytteetisk argumentation der går på at hvis man intet har at skjule, har man jo ikke noget at frygte. Det handler ikke om frygt, men om at det som er min privatssphere, det handler ikke om hvorvidt man er imod sort arbejde eller ej, men om at overholde Grundlovens paragraf 72 og 73.
Denne underskriftindsamling forholder sig ikke til partifarver, sort arbejde eller debatten i folketinget, den har alene til formål overfor folketinget og ikke mindst forslagsstiller Skatteminister Thor Möger at gøre opmærksom på at vi som borgere ser dette lovforslag som i strid med Grundloven, og at vi forbeholder os ret til at håndhæve samme, når nu de folkevalgte politkere ikke vil.


Jesper Lindgren Hejlesen    Kontakt forfatteren af dette andragende