Bedrerytterrettigheder

Er det rimeligt, at ryttere fortsat henvises til kørebanen på de efterhånden meget strækt trafikerede veje, eller mener du, at ryttere til hest burde sidestilles med mountainbikere og andre cykelryttere og have de samme rettigheder som man har på cykel?. Så skriv under her.

 

Som lovgivningen ser ud i dag er det forbudt at ride på fortove og cykelstier. Ryttere på heste betragtes som et køretøj og er henvist til kørebanen.

 

Vi oplever i hele landet at stadig flere skovområder etc. bliver lukket af for ridning og det uden, at der er nogen veldokumenteret årsag. Samtiding bliver rigtig mange markveje/hjulspor pløjet op og lagt ind under marken ved siden af.

 

Vi er nogle ryttere, der bruger naturen til rekreativ afstressning fra en stadig mere hektisk hverdag. Vi rider pænt og efter forholdende, tager hensyn til andre brugere af naturen og til natur og dyrelivet omkring os. Vi oplever at andre brugere af naturen, som vi møder på vores vej, ser os som en ekstra oplevelse på fx. familieskovturen. " se der kommer en hest :-) råber børnene"

Hvis du synes hesten hører til i skoven og på markveje og ikke på vejen sammen med biler, busser og lastbiler, så skriv under her.

Har du eksempler der dokumentere, hvor der er problemer med at få adgang til ridning i naturen eller hvor der laves nye stiforløb til gående og cyklister, for at disse kan slippe for tungt trafikerede veje, men hvor man "glemmer" at lave et spor i siden til ryttere eller hvor der ligefrem sættes et ridning forbudt skilt op, så vil vi gerne modtage dit eksempel på lykkejager@yahoo.dk

Vi opfordrer også til at du kontakter natur- og miljøafdelingen i din kommune, hvis du oplever at markveje og hjulspor i dit nærområde bliver nedlagt, da man ikke må nedlægge veje, der har rekreativ betydning.