SKRIV UNDER IMOD LUKNING AF BAGSVÆRD BØRNEHAVE I 2023

Bagsværd_børnehave.jpg

Ifølge Dagtilbudsstrategi 2 vil Gladsaxe kommune lukke Bagsværd Børnehave og bygge en 6 gruppers institution på de fire grunde, der ligger ved Taxvej. Dette vil medføre, at der kun er en lille børnehave tilbage i hele kommunen (Skovbørnehaven).

Bagsværd børnehave er en lille velfungerende børnehave med 20-24 børn. Bagsværd børnehaves gode renommé har resulteret i, at børn fra hele kommunen søger netop hertil. Børnehaven har en god økonomi, utroligt lavt sygefravær (1-2%) og stor brugertilfredshed. Faktisk har børnehaven ligget helt i toppen af brugertilfredshedsundersøgelsen blandt alle institutioner i Gladsaxe kommune, siden undersøgelsen blev indført. Dette er med en svarprocent på 91-100 %.

Bagsværd børnehave er en af de ældste børnehaver i kommunen med opstart i 1944 og bygger på gode værdier og traditioner. Af dem kan nævnes udeliv hver dag, urtehave, drivhus, årlig koloni, svømning og Cirkus Ildspring. Børnenes og personales trivsel bliver vægtet højt. Personalet har en høj faglig baggrund og, der er stort set ingen behov for brug af vikarer i institutionen. Dermed møder børnene en tryg hverdag uden nye ansigter. Forældresamarbejdet bliver vægtet højt og er kendetegnet af en åben, aktiv og engageret forældregruppe, der deltager aktivt og engagereret i deres børns dagligdag.

Bagsværd børnehave har netop modtaget ”det grønne flag” fra Friluftsrådet og må derfor kalde sig en naturbørnehave. Dette har dog ikke ændret noget ved hverdagen, da de altid har været ude hver dag, samt brugt skoven og naturklubben meget. De pædagogiske aktiviteter foregår meget gerne på legepladsen eller på udflugter. Igennem projekterne bliver børnene udfordret på deres sanser, såvel som læringsmæssigt og motorisk. Børnene får en større nærhed til naturen og stimuleret deres lyst til at lege og lære i den.

Vi i forældrebestyrelsen mener ikke, at Bagsværd Børnehave skal lukkes, da der her er tale om en unik og velfungerende børnehave med høj kvalitet af ledelse og personale. Derudover har der her altid været plads til en mangfoldig børnegruppe. Her kan alle børn rummes, samt alle får en faglig og tryg hverdag med passende udfordringer og et godt læringsmiljø.

Venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Bagsværd Børnehave