Afstemning om udmeldelse af EU


Storbritannien og Danmark ud af EU
 

En skelsættende begivenhed har fundet sted.
For første gang nogensinde er EU blevet rullet alvorligt tilbage. Det i bund og grund udemokratiske EU,
der foragter Europas nationalstater, har mistet et medlemsland, fordi et flertal har stemt sig ud ved en folkeafstemning.
Betydningen af dette kan ikke overdrives.  

Danmark bør som det første melde sig hurtigt ud af EU og følge briterne.
Folketingets flertal må kende sin besøgelsestid og sin pligt og med det samme tage skridt til at forlade EU,
som er og altid har været en fremmed fugl i Europas smukke mosaik af nationalstater.
Vi ved for længst, at det ikke betyder noget for vores økonomi, eftersom EU gør lige så meget skade som gavn, når EU udelukker Danmark fra de eksportmarkeder, hvor Danmark kan tjene penge.  

Og Danmark genvinder efter en udmeldelse sin frihed og kan derpå styre vores eget og dermed tjene det danske folks interesserfuldt og helt. Danmark skal ud af EU NU.