JA TAK - til hjælpemidler via internettet for elever til afgangsprøven/eksamen

Hvis du på en eller anden måde har berøring med uddannelsessektoren, så er det vigtigt, at du læser følgende udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. 

Skærmbillede_2017-11-16_kl._21_.03_.28_1.png

Kilde: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3b8237d0-5a74-4364-9965-53c75907dba6/Høringsbrev%209.%20november%202017.pdf

Kan det være rigtigt, at man ikke må tilgå internettets søgefunktioner til afgangsprøven, så vil det have katastrofale konsekvenser for elevernes afgangsprøver samt undervisningen i skolen fremadrettet.

Skolen skal afspejle det omkringliggende samfund og forsøge at ruste eleverne til fremtidens samfund. Dette forslag er ikke med til at styrke idealet, men til en tilbagevende til den sorte skole, - skærmen er slukket.

Indkøbsmæssigt ville vi have brugt oceaner af ressourcer på hard- og software til eleverne og lærerne, som er uanvendelige til prøver. Vi har de sidste par år opkvalificeret lærere og elever til at anvende de digitale muligheder ikke løbe fra dem. Vi har lært dem at være kilde kritiske, udvikle deres præsentationsevner og anvende de digitale muligheder, som findes overalt i samfundet.

Hvis eleverne ikke må anvende, hvad de har lært til afgangsprøver, hvor er vi så?

Der er alternativer til forbud. Der er tilgængelige tekniske løsninger samt almindelig sund fornuft. Tilsynsførerende kan til hver en tid holde øje med, hvad der sker på elevens skærm, det er muligt at lave en visning, så man kan følge elevens arbejde. Endvidere kan man lukke for de sociale medier.

Vi må ikke lade frygten, at enkelte elever kan finde på at snyde, blive til et forbud, der straffer alle andre. 

Vi har travlt med at få råbt politikerne op, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger, som bekendtgørelsesudkastet måtte give anledning til senest fredag den 1 . december 2017 , kl. 12.00 .

Så hvis du ikke allerede har underskrevet, så er det nu.

Høringen findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61244 

Værd at læse: https://www.folkeskolen.dk/619499/er-der-alternativer-til-forbud


lutherjesper@gmail.com    Kontakt forfatteren af dette andragende