Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile

Kontakt forfatteren af dette andragende

Foreløbig tak ....

2013-06-21 06:27:07

Kære alle underskrivere

 

Foreløbig tusind tak for jeres underskrifter.

Der vil i dag være en lille happening, hvor vi sammen med TV Ishøj afleverer alle underskrifterne til Naturstyrelsen v/Birgitte Wendelboe. Alle underskrifterne blev dog sendt ind 2 gange i går - dels kl. 14.45 og så kl. 23.50 i revideret stand. Grunden til dette var, at der simpelthen løb så mange underskrifter ind i går eftermiddags og i går aftes. I alt fik vi samlet 1387 underskrifter dels på denne side og dels i fysisk stand. Endvidere er der en sideløbende underskriftsindsamling, der tæller ca. 400 underskrifter. Så i alt er vi altså næsten oppe på 1800 underskrifter, hvilket må siges at være pænt.

Vi fortsætter dog med at holde denne side åben, så få endelig så mange som muligt til at skrive under - løbet er jo ikke kørt helt endnu :)

Så fortsæt endelig med at få underskrivere, dele på facebook, omtale m.v.

Rigtig god weekend til jer alle - og endnu engang tak

 

Med venlig hilsen

Belinda Ahrenkilde

 


Belinda Ahrenkilde

Forslag til enkelt svar til Naturstyrelsen - HUSK FRIST UDLØBER I MORGEN

2013-06-19 08:40:47

Kære alle underkrivere: Allerførst tusind, tusind tak for jeres indsats og deltagelse. Jeg vil blot her på falderebet til høringsfristens udløb offentliggøre en enkelt svar, som man er velkommen til at indsende til Naturstyrelsen. Det er vigtigt, at de får så mange høringssvar som muligt, der peger på de andre alternativer end Ishøj. Forslaget kommer her:

 

nst@nst.dk
Naturstyrelsen Tværgående Planlægning
Haraldsgade 23
2100 København Ø Ishøj  den 13 juni 2013Ideer og forslag  vedrørende VVM for Kriegers Flak

Placeringen i den grønne kile er helt uacceptabel og i modstrid til Fingerplan 2013. Naturstyrelsens tilsidesætter sin forpligtelser til at varetage de grønne kilers tarv ved at give tilladelse til opførelse af permanente bygningsværker.

Den billigste og korteste ilandføring af søkabel fra Kriegers flak er kyststrækningen fra Møn over Stevns til Køge.

Kommunerne i de nævnte områder stiller gerne havne og kaj-anlæg til rådighed og ønsker gerne arbejdspladser i forbindelse med projektets gennemførelse og fremtidige vedligehold. Kabelstrækning på land til Bjæverskov er kort og giver samtidig adgang til eksisterende el-net både Jævnstrøm og vekselstrøm.

Hvis søkablet skal i land ved region hovedstaden, skal man gøre brug af ledige arealer ved Avedøre Holme, der er reserveret til forsyningsvirksomhed. Arealet giver nem adgang til det eksisterende transmissionsnet fra Avedøreværket.  En lokalisering ved Avedøre Holme er den billigste løsning for ilandføring, etablering af transformerstation og opførelse af ekstra elmaster, såfremt ilandføring ikke skal ske ved Stevns.. Energinet.dk opfordres til samarbejde med DONG.

Ved valg af Avedøre Holme undgås dyre underboringer gennem naturområde og overgreb på den grønne
kile. Naturgenopretning er meget dyrt og løber oftest over en årrække.

Energinet.dk vil monopolisere det danske el-net med sine egne ledninger og køre sideløbende med DONG – dette kan dokumenteres ved at se internetsiden elijorden.dk

Økonomiske overslag mellem placeringer afgivet på borgermøder er udokumenteret postulater og savner belæg i virkelighed. Ved placering i Ishøj ER SKADEN UOPRETTELIG. Hovedstadens grønne lunger får cancer.Med venlig hilsen

Beboer
Gade / Vej nr.
Xxxx By


Belinda AhrenkildeDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.