Forældre og bedsteforældre mod lockout

Kontakt forfatteren af dette andragende

Demokratisk Debat

2013-05-01 05:38:49

Det danske demokrati har brug for fornyelse.

Skolekonflikten viste at både kommunal- og landspolitikere i de etablerede midterpartier fandt at 'den danske model' er et egnet magtpolitisk instrument, til at diktere løsninger på det offentlige arbejdsmarked.

Ganske mange vælgere savner nu et alternativ til de etablerede partier - man skal helt ud på de yderste fløje i politik, for at finde de få , der turde sige sandheden om konflikten.

Derfor bør vi skaffe et ståsted til de få modige lands- og kommunalpolitikere, der faktisk turde sige fra og bryde partilinien.

Lad os danne partiet Demokratisk Debat - liste D.

Kender du et byrådsmedlem, der turde stå ved sine egne meninger under konflikten, så inviter vedkommende til at deltage. Så har vi nogen at stemme på.

Underskriftsindsamligen: http://www.skrivunder.net/danskere_for_demokratisk_debat

Facebook gruppen: https://www.facebook.com/groups/449457265147915/


Jens K. Jensen

Husk: lockout pengene skal bruges på undervisning

2013-04-28 15:10:23

Regeringen har nu – bedre sent end aldrig – grebet ind i skolekonflikten. Det har sat en stopper for lærerlockouten. På den korte bane kan vi glæde os over, at denne skadelige konflikt nu er stoppet, landets børn kan komme i skole og lærerne kan komme på arbejde. Det bliver en festdag!

Euforien lægger sig nok hurtigt.

Jeg vil opfordre landets borgere til at holde presset vedlige på deres kommunale politikere, så de ikke går ud og bruger de penge, de ved konflikten har sparet sammen på forældre, børn og lærernes bekostning, på noget helt andet.

En konflikt skal gøre ondt for at virke – og den danske model har virket fint i 100 år. Ja - på det private arbejdsmarked. Begge parter i en konflikt på det private arbejdsmarked taber. Arbejdsgiver taber omsætning og markedsandele, Arbejdstager taber løn og med tiden potentielt beskæftigelse. Begge parter har en interesse i at styrkeprøven bliver kort.

I skolekonflikten var vi alle tabere – lige med undtagelse af kommunalbestyrelserne. De sparede et sted mellem 1½ og 2 mia kroner.

Det er meget muligt at krisen har afsløret den ubehagelig sandhed at de danske omkostninger er blevet for høje. Men er ’en lovlig konflikt på arbejdsmarkedet’ efterfulgt af ’et nødvendigt regeringsindgreb’ en ærlig måde at gribe styrende ind på arbejdsmarkedet?

Kære opposition i folketinget – Venstre, Konservative og Liberal Alliance - hvor har i været henne? I har tilsyneladende siddet og lurerpasset og venter på at regeringen skulle syde i sit eget fedt? Vi har ikke set jer tage initiativ til at gøre skolekonflikten kortere. I har åbenbart samme interesse, som den siddende regering - ren magtpolitik?

Da jeg valgte skole til mine børn, valgte jeg den skole, hvor jeg fandt demest engagerede lærere – for det tror jeg på giver det bedste udgangspunkt for børnenes indlæring. Landets børn skal nu tilbage og undervises af en gruppe lærere, der er blevet tvunget i knæ af ’den danske model’ og derefter kørt over af et regeringsindgreb. Kommunernes Landsforening fik stort set alt hvad de bad om. Er det den motivation der skal drive de lærere, der underviser vores børn?

https://www.facebook.com/events/484387528295488/

http://www.skrivunder.net/vi_forlanger_regeringens_afgang


Jens K. Jensen

Så tyder det på et regeringsindgreb

2013-04-25 05:26:54

Kære forældre og bedste forældre.

Tak for jeres opbakning. Nu tyder alt på et regeringsindgreb - men vi skal huske at holde øje med indholdet!

Vi skal også huske at holde øje med vores kommunalpolitikere. De skal ikke have lov til at holde juleaften for de penge, kommunerne har sparet på konflikten. Pengene skal blive på skoleområdet, så vi kan få den erstatningsundervisning vores børn har krav på. Det har de en lovbefæstet forpligtigelse til.

Og kommunerne burde faktisk udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til os forældre. Det kunne de jo gøre ved at sænke skatterne svarende til det kommunerne har sparet på konflikten. Dét vil gøre rigtig ondt på kommunalpolitikerne. Så kan de indse, at en langvarig konflikt ikke er ønskværdig en anden gang! Tænk jer hvad en skattesænkning på 1 mia. kr vil betyde for erhverv og vækst i Danmark?

http://dinby.dk/lokalavisen-taastrup/foraeldre-til-politikere-vi-husker-jer-naar-vi-skal-til-valg


Jens K. Jensen

Demonstrationer mod lockout

2013-04-22 17:14:53

Jens K. Jensen

Demonstrationer mod lockout

2013-04-21 15:16:18

Facebook gruppen 'forældre mod lockout' begynder nu at arrangere lokale forældre demonstrationer mod lockouten.

Se mere på https://www.facebook.com/groups/504559969609993/?fref=ts#!/groups/504559969609993/events/


Jens K. Jensen

Vi vil have skatten tilbage.

2013-04-20 11:00:34

Når jeg køber en serviceydelse, forventer jeg at få den service, jeg betaler for – ellers forlanger jeg pengene tilbage.

Som skatteborger må jeg også forlange skatten tilbage, for den undervisning kommunen har pligt til at levere (Grundlovens §76 og Folkeskolens §2). Det har jeg betalt kommunalskat for, men mine børn modtager ikke denne service.

Kommunernes Landsforening har valgt kollektivt at forhindre landets børn i at modtage denne undervisning. Jeg har sammen med 30 andre forældre opfordret Gladsaxes borgmester og lærerformand til at presse hver deres part til forhandlingsbordet. Lærerformanden svarer det vil han gerne – men Gladsaxes borgmester fralægger sig ansvaret og henviser til den danske model.

Den danske model har en svaghed, som vi må reparere. Modellen virker på det private område. Her taber arbejdsgiver omsætning og arbejdstager taber indtægt under en konflikt. De har en fælles interesse i at styrkeprøven bliver kort. I den nuværende konflikt sidder arbejdsgiverne – byrådsmedlemmerne – med et skolebudget, der får det bedre og bedre mens konflikten varer, mens arbejdstagerne - lærerne - taber penge. Byrådsmedlemmerne har en direkte interesse i en langvarig konflikt. Hvis den danske model skal fungere, er vi borgere nødt til at kræve skatten tilbage – og helst påtrykke kommunerne et direkte tab. Det vil etablere et jævnbyrdigt forhandlingsmiljø og få den danske model til at fungere.

Det vil også give god mening. Kommunernes manglende service på skole området gør det vanskeligt for mig som forældre at leve op til Folkeskolelovens §35, der beskriver mit ansvar for at mine børn modtager undervisning svarende til Folkeskolelovens krav. Hvor hyggeligt det end er at være mere sammen med børn eller børnebørn, så er det svært for forældre og bedsteforældre at levere den samme faglighed, som kommunerne skulle have leveret i skolen, samtidig med at vi skal passe vores daglige arbejde. Hundredetusindevis af børn og unge mister kvalificeret læring dag for dag. Det primære råstof vores samfund skal leve af i fremtiden - viden - går reelt tabt. Hos de forældre, der ikke har stor fleksibilitet i deres arbejdstider, bliver børnene kastebold i en logistisk kabale, der ikke vil gå op, efterhånden som familie- og forældrenetværkets gode vilje bliver tyndslidt. Det går i første række ud over de svageste elever. Forældre belaster lige nu landets arbejdspladser med uplanlagt fravær og medbragte børn. Taxabranchen taber omsætning på de sædvanlige skoletransporter.

Konflikten er til skade for det danske samfunds udvikling og det er svært at se hvordan dette gavner erhverv og vækst i Danmark. Så længe konflikten varer er vi alle tabere. Hvis regeringen - og de partier de forhandler med - mener dét med erhverv og vækst i fremtiden alvorligt, burde et regeringsindgreb finde sted omgående.

Derfor må vi forældre nu forlange af Kommunernes Landsforening, at de enten selv melder en reduktion af kommuneskatten ud mindst svarende til den økonomiske gevinst konflikten giver kommunekasserne. Ellers er henvisningen til ’den danske model’ blot en retorisk undskyldning for at forlange at lærerne skal finansiere en nemmere budgetforhandling i kommunerne til næste år.

Hvad bliver det næste gang? Skal hjemmehjælperne enten gå frivilligt op i arbejdstid eller lockoutes en måneds tid eller to for at skaffe finansiering af mere hjemmehjælp? Eller er det bibliotekarerne der skal lockoutes for at finansiere nye materialer til bibliotekerne?

Kære Regering

Grib ind i konflikten med det samme. Konstater at KL og DLF har fået gravet skyttehullerne så dybe, at de ikke selv kan komme op. Tving kommunerne til at sænke kommunalskatten svarende til den gevinst de opnår under konflikten. Tag den gamle læreroverenskomst, ret datoerne – men ikke et komma mere – og lad den gælde en sæson mere. Så får KL og DLF en hel overenskomstperiode mere til at komme op af skyttegravene, finde konkrete løsninger på indholdet i en ny folkeskolereform og få løst deres overenskomst problematik. Samtidig får i sendt et klart signal om, at den danske model skal bringes til at fungere – også på det offentlige område.


Jens K. Jensen

Demonstrationer mod lockout

2013-04-18 14:56:39
  • Skole og Forældre har  opfordret alle skolebestyrelser til at arrangere demonstrationer hver søndag kl. 12 indtil konflikten er overstået

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=486241164762404&set=a.341003609286161.84361.113241872062337&type=1

 

Arrangørerne af demonstrationen foran Københavns Rådhus i onsdags opfordrer til at gentage successen -  foran hele landets rådhuse.

http://www.facebook.com/events/320800438046633/

 

 


Jens K. Jensen

15/4 - se TV2 Lorry kl. 19:30

2013-04-15 17:18:15

Jeg håber vores underskriftsindsamling bliver nævnt i TV2 Lorry kl. 19:30 - så få nu venner og familie ud og bidrage til underskriftsindsamlingen.


Jens K. JensenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.