Bevar KVINFOs mentornetværk - DET LYKKEDES! Ny bevilling, 2 mill.

Kontakt forfatteren af dette andragende

DET LYKKEDES - Mentornetværket får 2 millioner

2014-01-23 09:02:09

Forligskredsen bag Folketingets Satspulje sikrer KVINFOs Mentornetværk med en bevilling på 2 mio. kr.

Med en bevilling fra Socialministeriet på 2 mio. kr. kan KVINFOs Mentornetværk nu fortsætte sit arbejde i 2014. Det er forligskredsen bag Folketingets såkaldte Satspulje, der står bag den nye finansiering.
Kerneopgaver kan fortsætte
Finansieringen betyder, at Mentornetværket kan genoptage sit arbejde med at understøtte de mange mentorpar, som allerede er i gang med et mentorforløb. Og ikke mindst betyder det, at de mere end 200 mentees med indvandrer- eller flygtningebaggrund, som har stået på venteliste til at få en mentor, kan blive matchet med en mentor, som kan bistå dem i at nå deres mål og drømme om et godt liv i Danmark.
Finansiering fra 2015
Bevillingen er en et-årig overgangsydelse, og KVINFO har derfor også til opgave at udvikle en plan for, hvordan netværket skal finansieres fra årsskiftet.
”Jeg er meget taknemmelig for, at politikerne har fundet en løsning for 2014. Det er en utrolig glæde og lettelse for mig, at KVINFOs Mentornetværk kan fortsætte sit værdifulde arbejde, og at den nye direktør, Nina Groes, nu skal finde en bæredygtig, fremtidig økonomi”, siger KVINFOs afgående direktør, Elisabeth Møller Jensen.
KVINFOs Mentornetværks fremtid har været usikker, siden der i april 2013 kom afslag fra Social – og Integrationsministeriet på en ansøgning om tilskud for en ny 4-års periode fra Satspuljen.

Fakta om KVINFOs Mentornetværk
KVINFOs prisbelønnede mentornetværk har siden 2002 matchet kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund med kvinder, som er aktive i det danske samfund. Siden januar 2012 har Mentornetværket også tilbudt unge mænd mellem 16 og 30 år med anden etnisk baggrund en mentor. Flere end 7.500 kvinder og 3.200 mentorpar har deltaget i netværket.
25 % af mentees er kommet i arbejde, og mange har med støtte fra deres mentor gennemført en uddannelse. Mange mentees har også på anden måde fået et bedre fodfæste i Danmark, er blevet bedre til dansk og fået et større netværk. Både mentorer og mentees melder tilbage, at det har været en positiv oplevelse at være i et mentorforløb. Samtidig har KVINFOs Mentornetværk i en helt overvældende grad mobiliseret det dansk civilsamfund og skabt helt nye fællesskaber på tværs af etniske skel.


Pia Fris Laneth

Nu har 5.000 skrevet under på Bevar Kvinfo's mentornetværk

2013-05-07 13:10:22

Kære underskrivere, flere end 5.000 har nu skrevet under på 'Bevar Kvinfo's mentornetværk.' TAK! Det er fantastisk opmuntrende.

Kvinfo arbejder på at finde alternativ finansiering af mentornetværket, og i den proces er underskrifterne med til at holde gejsten oppe.

JO FLERE, JO BEDRE!

Så fortsæt endelig med at dele linket til 'Bevar Kvinfos mentornetværk' med jeres venner, kolleger og familie og overtal dem til at bakke om om dette enestående professionelle netværk mellem danskere og indvandrere.

Nok en gang mange tak -

venlig hilsen Pia Fris Laneth

forfatter og med i initiativgruppen til underskriftindsamlingen


Pia Fris LanethDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.