Støt kampen mod støj fra Giber Ringvej

Kontakt forfatteren af dette andragende

Sidste besked fra underskriftsindsamlings siden

2023-05-07 18:05:32

Kære alle.

Så kommer en sidste besked fra mig fra denne underskriftsindsamlingsside.

Da jeres underskrift herinde ikke er en underskrift af medlemsskab i vores nye forening, opfordres alle jer, der endnu ikke er meldt ind i vores nye forening, til at melde jer i vores nye forening, Giber Ringvej Gruppen.

Man melder sig ind ved at skrive navn, adresse og mailadresse til Jane på mobilnummer 21931136. Det er gratis at være medlem.

Alle over 15 år kan melde sig ind.

Er man ikke på Facebook så oplys gerne det ved indmeldelse.

Følg også gerne vores side på:  Facebook

Dbh Jane, formand for Giber Ringvej Gruppen.


Jane Simonsen

TV2 Østjylland kommer og filmer i aften

2023-04-20 10:18:19

TV2 Østjylland kommer og filmer live mellem 19.30 og 20.00 i aften fra Folkehuset, så nu er det bare ekstra vigtigt der kommer så mange borgere som overhovedet muligt, så del og informer jeres netværk alt hvad I overhovedet kan.

 

Vel mødt!

 
TAK:-) 

Jane Simonsen

Stiftende generalforsamling og ny side på Facebook

2023-04-17 17:59:43

Kære alle.

 

Hermed en reminder om vores stiftende genralforsamling på torsdag d. 20 april kl 19, i Folkehuset Kunnerupvej 196, 8361 Hasselager.

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse

4. Forslag til vedtægter

5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter

6. Forslag til budget og kontingent 

7. Valg af foreningens bestyrelse

8. Ordet er frit

9. Afrunding

 

Vi håber på at se et stort fremmøde, så kommunen ved at vi står sammen!

 

Derudover er det meget vigtigt at følge siden "Giber Ringvej Gruppen" på facebook. Her vil der fremover blive langt seneste nyt op, om vores kamp mod støj fra Giber Ringvej.

Er man ikke på facebook, så send en sms med din mail adresse på 21931136.

Dbh Jane

 

 


Jane Simonsen

Stiftende generalforsamling - I er alle inviteret.

2023-04-07 08:08:05
Kære alle.

 

Den 20. april kl. 19.00 afholdes stiftende generalforsamling for foreningen Giber Ringvej Gruppen.

Gruppen repræsenterer borgere, der er plaget af trafikstøj fra den nye ringvej og afledt trafik herfra. Formålet med foreningen er at arbejde for øget støjsikring af vejen til gavn for alle berørte borgere.

Er du også plaget af støj fra den nye ringvej? Og har du lyst til at støtte op om den nye forening?

Alle er meget velkomne til at møde op i Folkehuset Kolt-Hasselager, Kunnerupvej 196, 8361 Hasselager.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Jane på mobil 21931136.

Vi håber på stort fremmøde - vel mødt!

 

God Påske.

 

Dbh Jane

Jane Simonsen

Nyt fra vores støjkamp

2023-03-21 09:04:08

Referat fra bestyrelsesmøde (under stiftelse) d 18 marts kl 11 og update på foretrædet

Deltagere; Henrik, Karen Kolt/Hasselager fællesråd, repræsentant fra Kolt Hasselager fællesråd, Carina, Klaus 258, Jakob, Stig journalist, Geoklaus, Claus F og Jane.

Dirigent: Henrik

Referent: Jane

Da vi har foretræde på mandag d 20 marts 16.45 for Teknisk udvalg omhandlede vores møde planlægning af dette.Vi drøftede ideer til vores talepapir.Vi blev enige om at vedhæfte bilag udover vores bemærkninger til foretrædet.

Opgaver til næste møde:

Vi skal skiftes til at skrive debatindlæg 500 ord, skriv til forskellige medier. Din avis jp osv - aftale nærmere 

Finder vedtægter til dannelse af forening - Henrik og Klaus 258Kontingent - hvor meget?

Hjemmeside - Carina 

Vores forening skal meldes ind i alle fællesråd

Næste møde:Stiftelse af vores forening torsdag d 20 april kl 19 adressen for mødet kommer snarest.

Update på foretrædet  d. 20 marts:Vi synes det gik godt.De forskellige partier stillede uddybende spørgsmål til os.Teknisk Udvalg vil gerne have et kort over hvor der, ifølge VVM rapporten, skulle have været jordvolde, og hvor vi tror/ved der er lavet over niveau i forhold til VVM rapporten.

Vedhæftet er det materiale vi har sendt til Teknisk Udvalg inden vores foretræde.

Dbh Jane

https://docs.google.com/document/d/1Ki84h8YWVSelKeZTMezL5uQaUtPDJqyk/edit?usp=sharing&ouid=112707199529220360525&rtpof=true&sd=true


Jane Simonsen

Sidste nyt

2023-03-02 19:50:12

Kære alle.

 
Der har været møde i Teknisk Udvalg, og de har lyttet til os, så i løbet af de næste uger, forhåbentligt, bliver der foretaget støjmålinger. Jeg ved ikke hvor på vejen, men mit håb er, at målingerne mere eller mindre dækker hele vejen.
Så, så langt så godt:-)
 
Derudover har Teknisk Udvalg møde d 6 marts hvor et af punkterne er fokus på mere borgerinddragelse, og det er jo også positivt.
 
Husk at vi har møde d 18 marts kl 11 hos Henrik på Enkegårdslunden 10 i Mårslet. Jeg håber at se mange af jer igen.
 
Dbh Jane mobil 21931136

Jane Simonsen

Beslutningsreferat fra mødet i dag d. 25 februar

2023-02-25 16:20:10

Kære alle.

 

Tak for et rigtig godt og konstruktivt møde.

 

Link til underskriftsindsamlingen, HUSK at bekræfte din underskrift. Del også meget gerne linket til naboer osv.:

 

https://www.skrivunder.net/stot_kampen_mod_stoj_fra_giber_ringvej

 

 

Hermed referatet fra mødet i dag:

 

Beslutningsreferat d 25 februar hos Henrik.

 

13 deltagere fra områderne: Damgårdstoften, Hasselager/Enslev, Ovesdal, Tranbjerg vængerne, Nymarks Alle, Mustrupvej, Tingskovvej, Damgården, Tandervej, Enkegården. • Valg af ordstyrer Henrik

 • Valg af referent: Jane

 • Check : hvor mange naboer til Giber Ringvej (GR fremover ?) er vi repræsenteret i dag til det første møde ?

Hele vejen er repræsenteret undtaget Beder.

 • Hvordan sikrer vi at ALLE naboer til GR er repræsenteret i en kommende fælles henvendelse til kommunen ?

Jane understreger det telefonisk og på mail til Teknisk udvalg. Samt alle er opmærksomme på det i de forskellige arbejdsgrupper.

 • Hvad går samlingen ud på : vi kan ikke få GR fjernet, men vi kan forlange at støjen dæmpes og måles ikke ud fra et års/dagsgennemsnit men ud fra de timer på døgnet hvor vi er ude/har åbne vinduer/døre.

Det ER nemlig muligt at støjbeskytte mere end NU. (dette forslag er mit, åbent til debat, sføli)

Vi skal huske at bruge de forskellige politikere: Hele teknisk udvalg og lokal politikere.

 

Vi har vedtaget følgende arbejdsgrupper:

 

Arbejdsgruppe 1:

10 dags spørgsmåls gruppe: fx  Hvorledes er den støjdæmpende asfalt beskrevet, og lever asfalten op til det beskrevne, afleveringsberetning?: Klaus, Thorbjørn

 

Arbejdsgruppe 2:

Kontakt til Teknisk Udvalg inden onsdag d 1 marts (støjmålinger langs hele vejen, ringer og skriver kort mail til alle i udvalget): Jane

 

Arbejdsgruppe 3:

Tjek op på volde og støjskærme, stemmer det overens med tegninger og virkelighed: Henrik og Klaus (258)

 

Arbejdsgruppe 4:

Afledt Støj/tilkørsels støj: Carina og Johnny

 

Arbejdsgruppe 5:

Kommunikationsudvalg/presse: Jane og Carina kontakter Stig, Claus kontakter Stiften og Per Henrik

Thorbjørn tager kontakt til Jens Thomsen

 

 • Janes side/sidste nyt fra Jane : da Jane har kontakter til kommunen (tak !) fx Gert Bjerregaard vil Jane gerne have en ”offentlig” klumme om denne kontakt

 • Der er møde i Teknisk udvalg på onsdag d 1 marts. Metin har nu også rykket for en redegørelse, da Gert Bjerregaard intet har modtaget.

 
 
 

 

Næste møde lørdag d 18 marts kl 11, hos Henrik, Enkegårdslunden 10, Mårslet.

 

Her vil vi danne vores nye forening "Kampen mod støj fra GR" eller hvad den nu skal hedde:-)

 

Vi håber at se så mange af jer som muligt næste gang. Man er også meget velkommen til at melde sig på en arbejdsgruppe ved at kontakte Henrik på mail: hb@melindascandinavia.dk eller Jane på mobil 21931136.
Kontakt os også meget gerne, hvis man har andre gode ideer/tiltag men ikke har mulighed for at deltage til mødet d 18 marts.
 
Dbh Jane

 

 


Jane Simonsen

Datoer for møde og HUSK at bekræft din underskrift

2023-02-05 11:21:07

 

Kære alle.

Vi har lige knap 200 undeskrifter nu, tak for det:-)

Mind stadig gerne jeres nabo, genbo osv om underskriftindsamlingen, og husk at man skal bekræfte sin underskrift i den mail der kommer umiddelbart efter man har skrevet "næsten" under.

Henrik Breyen er så venlig at lægge hus til et fællesmøde og han har sendt nedenstående mail ud i dag.

Rigtig god søndag til alle.

Dbh Jane

Hej alle hist & pist,

det er svært at finde den ”rigtige” måde at afholde det første konstituerende møde på : 

Hvordan kan vi være sikre på at alle naboer er med (foreningsorganiserede eller på anden vis) ?Er det bedst en hverdag eller en week-end ? 

Da vi/jeg ikke kan have svaret på begge spørgsmål er vi nødt til at STARTE OP, og se om vi DERFRA kan organisere arbejdet videre ved at uddelegere/samle/lære. 

Da jeg stiller hus til rådighed har jeg bolden mht dato/tid og jeg foreslår : 

Lørdag d. 11/2 kl 11,00

Lørdag d. 25/2 kl 11.00

Lørdag d. 04/3 kl 11.00 Svar venligst med FLERE DAGE, og så trækker jeg en linje 

Vi ses/tak/god w-eHenrik (Mårslet) 


Jane SimonsenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...