Underskriftsindsamling - Nej til arresthus i Kildedal Nord byudviklingsområde - Egedal Kommune.

Kontakt forfatteren af dette andragende

Arresthus / fængsel - byrådsmøde onsdag den 24. juni kl 18.00

2020-06-22 20:07:33

Kære underskriver,

Først og fremmest vil vi gerne sige tak for din støtte til den igangværende underskriftindsamling vedrørende det potentielle arresthus / fængsel i Kildedal Nord. I alt tæller underskriftsindsamlingen nu mere end 973 Egedal borgere – det havde vi aldrig nået uden dig – så en stor tak!

Vi har alle hver vores forbehold ved udsigten til et arresthus i Kildedal Nord. Det kan være:

·       Ønsket om anvendelse til andet formål.

·       Ønsket om at bevare naturen uberørt i området.

·       Tvivlen omkring datagrundlaget for beslutningen.

·       Uvisheden om indvirkningen på lokalmiljøet.

·       Eller noget helt andet.

Fælles er, at vi alle ønsker at give til udtryk over for byrådet, at der eksisterer modstand i lokalmiljøerne (Ølstykke, Smørum, Stenløse, Ganløse, Veksø, m.v – vi har sågar set folk fra Måløv støtte indsamlingen).

Debatten i de offentlige fora har været yderst hård, og vi har set deltagelse af en række byrådsmedlemmer, inklusive borgmesteren, som fortsat udtrykker, at de ikke ser grund til at takke nej til arresthuset – ej heller at de skal tage alle os bag underskriftsindsamlingen seriøst. Der er dog ingen tvivl om, at jo flere vi er bag ønsket om et ”nej tak”, des større er chancen for at byrådet vil lytte til borgernes stemme.

Vi har brug for din hjælp:Byrådet skal træffe beslutning i inndeværende uge onsdag den 24. juni, om de vil gå videre med arresthuset. I et sidste forsøg på at sikre mere opbakning bag indsamlingen, inden den indgives til byrådet (senest d. 23. juni kl. 20.00), vil Vi med stor ydmyghed gøre opmærksom på, at du kan hjælpe med at skabe mere opbakning om budkabet til vores alles lokalpolitikere.

Du kan bl.a. hjælpe ved:

1.    Underskrifterne er pr. stemmeberettigede borger i kommunen, hvorfor alle stemmeberettigede i husstanden kan underskrive.

2.    Del underskriftsindsamlingen til et familiemedlem, en ven eller en bekendt som kunne være interesseret i at støtte indsamlingen og er borger i kommunen.

Vi håber ikke denne mail er uvelkommen i din indbakke, og vi ønsker naturligvis ej heller at presse nogen til at udbrede budskabet. Vi håber blot, at vi kan samle lidt flere personer bag formålet, så vi kan tale med én stor stemme overfor byrådet.

Link til underskriftsindsamling: www.skrivunder.net/arresthus

Med ønsket om en god sommeraften,


Borger i Egedal Kommune

Planudvalg godkendt planer om arresthus i Kildedal Nord

2020-06-13 09:23:20

Kære Borger i Egedal, 

Til jeres information, der blev torsdag den 11. juni 2020, afholdt møde i planudvalget, hvor 3 ud af 4 stemte fór etableringen af et arresthus i Kildedal Nord. Sagen skal efterfølgende behandles i Byrådet den 24. juni 2020, hvor der træffes beslutning om kommunen vil gå videre med etablering af et arresthus. Efter dette møde er der ikke mere vi som borgere kan gøre for at påvirke beslutningen.

Inden mødet den 24. juni 2020, vil vi lægge ekstra energi i underskriftindsamlingen, for at sikre at Byrådet bliver informeret om hvor mange som ikke ønsker et arresthus i Kildedal Nord. 

 

Referat fra planudvalget ligger som pkt. 5 og kan ses igennem dette link: https://www.egedalkommune.dk/politik/politiske-udvalg/planudvalget/dagsordener-og-referater-fra-planudvalget/#/2113

 

Med ønske om en god weekend, og tak for din tid. 

 

Med venlig hilsen, 

"Nej tak til arresthus i Kildedal Nord"


Borger i Egedal KommuneDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.