Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

Kontakt forfatteren af dette andragende

Goddag igen..!

2019-08-25 14:15:48

Vi vil gerne genbruge din protest underskrift.

Nu har Center for udvikling og mobilitet åbnet en lokalplan skitse for området mellem Agerbæksvej, Vestre Strandalle og Grenåvej, dvs lige overfor arealet med den planskitse, som var i spil omkring landbrugsdkolen sidste år, hvor man nu påtænker at bygge bolig og erhverv i indtil 6 etager.

Du gav os din underskrift, som i sin ordlyd ikke specifikt rettede sig mod det isolerede område, som vedrørte vores tidligere protest.
Derfor vil vi nu bruge din allerede givne underskrift igen, denne gang rettet mod naboområdet, hvor indsigelser fristen er den 3. september 2019.

Hvis du har ændret holdning til protesten, så skriv en mail til Per Rasmussen på perswebpost(@)gmail.com, som så sletter din deltagelse.

Vi er blevet opmærksomme på, at vores meddelelser ikke når ud til visse deltagere, så spred venligst budskabet i dit nabolag.

Med venlig hilsen
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Orientering om byggeriet i lokalområdet!

2019-03-28 15:23:24

Det sidst afholdte møde hos kommunens planafdeling var den 11. januar 2019, da et ellers planlagt møde den 5. februar blev udsat på ubestemt tid, hvilket fortsat er gældende.
Årsagen er, at de 2 involverede bygherrer: Bricks og efterskolen, har uafklarede forhold, som man ønsker færdigbearbejdet inden møderækken med følgegruppen genoptages.
Der er fortsat tale om planer på skitseniveau.
Aktiviteterne er ikke officielt sat i bero, men kommunens planafdeling har ingen aktiviteter på projektet i ventetiden, har afdelingen meddelt.
Man kan undre sig lidt over forskellen.

Lægehuset på hjørnet af Vestre Strandalle og Agerbæksvej deltager for øjeblikket ikke i lokalplanskitsen!

Der er røre omkring arealerne mellem Agerbæksvej og Grenåvej. Der er fældet et antal større, gamle træer, hvoraf en del skulle have været bevaret i den kommende lokalplan for området. Fældningen er behændigt foretaget før arbejdet med planskitsen ( forventet i løbet af april) er påbegyndt. Derved står de ansvarlige myndigheder antagelig uden reelle sanktionsmuligheder bortset fra evt. skærpede krav i lokalplanen.

På vores generalforsamling tirsdag den 2. april tager vi emnerne op.
Du er velkommen til at deltage.

Du kan læse mere på hjemmesiden vejlbyrisskovgrundejerforening.dk

Med venlig hilsen

Ole Høgholm
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Nyt fra Vejlby-Risskov Grundejerforening

2018-12-29 16:43:57

Vi ønsker dig og din familie et godt nytår med tak for støtte og samarbejde i 2018.

Vi håber på fremgang i det nye år på trods af svage udsigter i lokalplan skitsen omkring landbrugsskole, Agerbæksvej og Vestre Strandallé, hvor udmeldingen fortsat står på usikkerhed vedrørende byggehøjder og - tæthed samt boligstørrelser, som er afgørende for den kommunale definition af behovet for parkeringspladser.

Vi er 7 lokale deltagere (2 fra V-R Grundejerforening) i en følgegruppe til projektet, som, næsten udelukkende på informationsplan, deltager i en kortere møderække, hvoraf 2 møder indtil nu er afholdt.

Følgegruppen har i enighed udtryk modstand mod både byggehøjder, trafikale forhold samt "mystikken" i den manglende plan for området mellem Agerbæksvej og Grenåvej, hvor man fra kommunens side ivrigt understreger, at der endnu ikke findes nogen plan.
På vandrørerne spilles der dog en lidt anden melodi. Det lytter vi lidt efter.

I Vejlby-Risskov Grundejerforening frygter/forventer vi, at der bygges højt langs Grenåvej (med model efter Brynet langs Vejlby Ringvej), så man fastholder byggehøjder på de 3 til 5 etager i den nærværende skitse.

Med hensyn til trafikken er det kort og godt blevet meddelt, at man ikke har tænkt sig at gøre noget særligt:
Planlæggerne fra Mobilitet meddelte på sidste møde, at vi fremtidig må forvente at skulle leve med trængsel i trafikken indenfor ringvejene, og det rammer jo lige netop vores område med forstærkede gener for svage trafikanter og vores velkendte bilkøer, som spærrer effektivt for udkørsel fra mindre til større veje.
Men det er ikke noget problem for vores trafikpkanlæggere, som også sagde, at vi bare kan lade bilen stå og tage letbanen til byen, og det blev faktisk sagt i ramme alvor!

På næste møde, den 15. Januar kommer der efter sigende lidt mere konkret om byggeriet.

Vi arbejder videre på sagen. Du hører fra os, når vi ved mere.

Med venlig hilsen
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Underskriftindsamlingen og link til indsigelse

2018-10-26 14:17:49

Tak for din underskrift via vores hjemmeside:

vejlbyrisskovgrundejerforening.dk

som protest mod den / de påtænkte lokalplaner ved landbrugsskolen samt Agerbæksvej og Grenåvej.

Indsamlingen har indtil nu resulteret i 124 underskrifter, det synes vi er flot.

Vi medsender underskrifterne ved vores indsigelse til kommunen tirsdag den 30. Oktober 2018.
Du kan se indsigelsen her.

Men der er plads til flere underskrifter, så når du taler med mennesker nær dig, så fortæl vedkommende, at der stadig er mulighed for at afgive den inden 30. oktober kl 10.

Du kan kontakte medlemmer af Vejlby-Risskov Grundejerforenings bestyrelse her:

Ole Høgholm, telefon 61 50 42 63
Per Rasmussen 41 40 96 13
Tage Hjelm 26 52 17 33

PS: Vi bruger udelukkende din mailadresse til at informere dig om udviklingen i denne sag, ligesom den vil ledsage din underskrift, som vi sender til Center for byudvikling og mobilitet.

Hvis du vil slettes fra denne mailliste efter udløb af kommunens indsigelsesfrist, så kontakt Per Rasmussen på telefon 41 40 96 13


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov GrundejerforeningDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...