Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

Kontakt forfatteren af dette andragende

Sidste chance Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130

2021-09-03 16:23:46

Kære borger i Risskov,

I fortsættelse af Vejlby-Risskov Grundejerforenings tidligere e-mails om Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 mod Grenåvej har begge lokalplaner nu været drøftet på Byrådsmøde den 1. september.
I Høringsfasen er der modtaget samlet over 500 høringssvar imod byggeriet, heraf godt 2/3 mod Lokalplan 1130 mod Grenåvej.
På den baggrund er der foretaget mindre justeringer af Lokalplan 1130 mod Grenåvej med godt 5% i nedadgående retning - 1.100 m2 på boligdelen og 800 m2 på kontor- og erhvervsdelen - hvilket vi imidlertid mener er alt for lidt, ikke mindst da man fortsat opererer med op til 25 m højt byggeri 200 m langs Grenåvej og hhv. op til 17 m og 18 m højt byggeri overfor hinanden på Agerbæksvej.
Lokalplan 1125 blev sendt tilbage til byrådet uden, at der var foretaget ændringer af nogen art.
Du kan læse mere derom på kommunens hjemmeside.

Under byrådsmødet blev der talt om højder og bebyggelsesgrader, skygge- og indbliksgener, trafikforhold, belastning af småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter og ikke mindst det formålstjenlige i at vurdere effekten af de to lokalplaner samlet, hvilket vi bakker op om.
Som følge af de mange modtagne høringssvar, og jeres tidligere indsendte støtte imod højhusbyggeri i Høje Risskov, blev de to lokalplaner sendt i udvalg – altså til behandling hos Teknisk Udvalg igen.
Der er møde i Teknisk Udvalg den 8. September, hvor de to lokalplaner skal drøftes - hvor du, som borger, har mulighed for at få foretræde og fortælle udvalget om dine bekymringer. Rådmand Simsek og embedsmænd deltager også i mødet. Man får normalt 5 minutter til sin præsentation der foregår digitalt.

I fortsættelse af de indsendte høringssvar mod byggeriet og underskriftsindsamlingen imod højhusbyggeri i Høje Risskov er det vigtigt at så mange som muligt søger om foretræde med henblik på at orientere udvalget om vores bekymringer.
Jeg har allerede anmodet om foretræde - og det ved jeg at også flere i nærområdet har.
Hvis du har lyst til at søge om foretræde for Teknisk Udvalg skal du anmode derom pr. e-mail hos:

Byrådsservice:
byraadsservice@ba.aarhus.dk

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Mobil 5055 9192


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Borgermøde i Vejlby-Risskov den 19. august

2021-08-14 10:24:34

invitation.png

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Borgermøde i Vejlby-Risskov den 19. august

2021-06-22 12:50:51

Kære beboer i Risskov!

Så blev der fundet en ny dato til afholdelse af Borgermøde – se yderligere nedenfor.

En række foreninger og råd indkalder til møde om byudvikling.

Nye og høje huse skyder i vejret som paddehatte i Vejlby og Risskov i disse år. Ofte i størrelser, der klart overstiger de rammer, der er skrevet ind i kommuneplanen.

Og det er et problem, mener 4 foreninger og råd, der nu indkalder til borgermøde om byudvikling i Vejlby-Risskov.

Voldsomt byggeri. Fortætning. Nye lokalplaner, der tillader overskridelser af vedtagne bebyggelsesprocenter på over 100%. Det er nøgleord for udviklingen i de to bydele, og det er på høje tid, borgerne får mulighed for at mødes, høre om planerne – og ikke mindst diskutere med politikerne.

Borgermødet er den 19. august kl. 19:00-21.30 på Risskov Gymnasium,

og arrangørerne håber, mange vil melde sig til og dermed være med til at præge udviklingen i deres bydel. Først bliver der korte, faktuelle indlæg om kommuneplaner og infrastruktur i Vejlby-Risskov. Dernæst følger en paneldebat mellem inviterede politikere og oplægsholdere – med spørgsmål fra deltagerne.

Arrangørerne er Vejlby-Risskov Fællesråd, Grundejerforeningen Vejlby Fed, Vejlby-Risskov Grundejerforening, samt Vejlby-Risskov Centerets Helhedsplan.

I Vejlby-Risskov er der for tiden flere sager om bebyggelsesprocenter, der overskrider grænserne markant. Det gælder for eksempel planer om byggeri op til 6 etager i karréen mellem Grenåvej og Agerbæksvej, samt projektet, der i folkemunde kaldes ”Øjenlægens Hus” på Nordre Strandvej.

Men der er flere projekter på vej, som får arrangørerne til at sige: Stop! Nu må vi finde fælles fodslag, eller en helhedsplan, som gør, at man kan bo - eller bosætte sig - i Vejlby og Risskov i tryg bevidsthed om, hvordan bydelene formes, også i årene fremover.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrtelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening

 

MØD OP TIL BORGERMØDE den 19. august 
– OG PRÆG BYUDVIKLINGEN I VEJLBY-RISSKOV

Deltag i debatten om Vejlby-Risskovs udvikling på Risskov Gymnasium.
8240 er i øjeblikket inde i en rivende udvikling med mange tilflyttere og høje, fortættede nybyggerier - og denne udvikling fortsætter.
Vi vil derfor gerne invitere til et borgermøde, hvor du har mulighed for at diskutere planerne for området med byrådspolitikerne. Giv din mening til kende og sæt dit præg på retningen for den fortsatte byudvikling i Vejlby-Risskov.

Tid og sted
Mødet afholdes torsdag den 19. august kl. 19:00-21:30
Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov
Ordstyrer: Andres Møller fra Tuen Media.

Program
Programmet er delt i to dele. Første del vil bygge på korte, faktuelle indlæg om bl.a.
kommuneplaner, tilflytning til området og de omfattende byggeplaner, herunder infrastruktur og faciliteter i Vejlby-Risskov. I anden del deltager byrådspolitikerne i en paneldebat sammen med indlægsholdere fra første del.
Der vil her være mulighed for at stille spørgsmål til panelet.
Der vil være en plancheudstilling med planlagte byggerier, tal for Risskov etc.


Tilmelding og kontakt
Tilmelding foregår gennem FB (Eller søg på FB: Borgermøde Risskov).
Her vil al kommunikation foregå.
Der er dog også mulighed for at melde sig via mail på bmr19august@gmail.com
Du kan også kontakte os via ovenstående mail med spørgsmål og forslag.


Arrangører
Vejlby-Risskov Fællesråd (VRF), Formand Poul Louring - i samarbejde med:
Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF), Formand Øjvind Serup
Vejlby-Risskov Grundejerforening (VRG), Formand Henrik Petersen
Vejlby-Risskov Centerets Helhedsplan (VRC), Steffen Wich

Vi overholder naturligvis alle Covid-19 retningslinjer, og vi beder derfor alle deltagere om at medbringe et gyldigt coronapas samt billed-ID. Et gyldigt coronapas vil sige, at du enten:
– har en negativ Covid-19 test, som er foretaget inden for de seneste 72 timer,
– er færdigvaccineret,
– har fået første vaccinationsstik for over 14 dage siden


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Udsættelse af BORGERMØDE den 24. juni om byudvikling i Vejlby-Risskov

2021-06-12 09:47:07

Kære beboer i Risskov

Det annoncerede Borgermøde om den lokale byudvikling i Vejlby-Risskov den 24. juni, er desværre blevet udsat, da det – på grund af andre indgåede aftaler og arrangementer – har vist sig vanskeligt at sikre tilstrækkelig deltagelse fra politisk hold og involverede embedsmænd.

Vi forventer at vende tilbage med en ny dato for afholdelse af borgermødet indenfor et par uger. Der sigtes mod afholdelse af borgermødet i august.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

MØD OP TIL BORGERMØDE den 24. juni

2021-06-08 10:37:16

– OG PRÆG BYUDVIKLINGEN I VEJLBY-RISSKOV

Deltag i debatten om Vejlby-Risskovs udvikling på Risskov Gymnasium.
8240 er i øjeblikket inde i en rivende udvikling med mange tilflyttere og høje,  fortættede nybyggerier - og denne udvikling fortsætter.
Vi vil derfor gerne invitere til et borgermøde, hvor du har mulighed for at diskutere planerne for området med byrådspolitikerne. Giv din mening til kende og sæt dit præg på retningen for den fortsatte byudvikling i Vejlby-Risskov.

Tid og sted
Mødet afholdes torsdag den 24. juni kl 19:00-21:30
Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov
Ordstyrer: Andres Møller fra Tuen Media.

Program
Programmet er delt i to dele. Første del vil bygge på korte, faktuelle indlæg om bl.a.
kommuneplaner, tilflytning til området og de omfattende byggeplaner, herunder infrastruktur og faciliteter i Vejlby-Risskov. I anden del deltager byrådspolitikerne i en paneldebat sammen med indlægsholdere fra første del.
Der vil her være mulighed for at stille spørgsmål til panelet.
Der vil være en plancheudstilling med planlagte byggerier, tal for Risskov etc.


Tilmelding og kontakt
Tilmelding foregår gennem FB (Eller søg på FB: Borgermøde Risskov).
Her vil al kommunikation foregå.
Der er dog også mulighed for at melde sig via mail på bmr24juni@gmail.com
Du kan også kontakte os via ovenstående mail med spørgsmål og forslag.


Arrangører
Vejlby-Risskov Fællesråd (VRF), Formand Poul Louring - i samarbejde med:
Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF), Formand Øjvind Serup
Vejlby-Risskov Grundejerforening (VRG), Formand Henrik Petersen
Vejlby-Risskov Centerets Helhedsplan (VRC), Steffen Wich

Vi overholder naturligvis alle Covid-19 retningslinjer, og vi beder derfor alle deltagere om at medbringe et gyldigt coronapas samt billed-ID. Et gyldigt coronapas vil sige, at du enten:
– har en negativ Covid-19 test, som er foretaget inden for de seneste 72 timer,
– er færdigvaccineret,
– har fået første vaccinationsstik for over 14 dage siden


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 – Høringfrist 21. maj

2021-05-15 11:35:18

Kære Beboer i Risskov

Husk at der er høringsfrist den 21. maj for indsigelser imod Lokalplan 1125 - byggeriet ved Risskov Efterskole.

Så hvis du endnu ikke har indsendt høringssvar er det nu!

Går til høringsportalen her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan 1125 - område…

Der finder du også et link til lokalplanen i sin helhed.

Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelser er hovedsageligt:
- Højt og fortættet byggeri med bebyggelsesgrad på op til 117%, og tæt på fortov
- Utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse
- Urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende byggeri
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser og
- Trafikale udfordringer

Vores bekymringer går ikke mindst på:
- at der langs Vestre Strandalle planlægges op til 3 etager, svarende til 11,8 m, skulder ved skulder med indbyggede altaner mod vej og således naboer - og med 14 m i dybden mod Risskov Efterskole og
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 5 etager, svarende til 16,7 m - evt. med tagterrasse,
hvilket vi mener understøttes af de udarbejdede 3D simuleringer, der vises her:

Visualiseringer_-_Copy-1.jpg

Visualiseringer_-_Copy-21.jpg
Visualiseringer_-_Copy-32.jpg

Vi mener endvidere, at der bør udarbejdes en Helhedsplan for området Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandalle-Asylvej, hvor der er tre lokalplaner under udvikling.
Det er et område på 65.900 m2 med knap 800 boliger, ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsbyggeri, en småbørnsinstitution og en multihal, der dog tilhører Risskov Efterskole.

Du kan læse mere om vores bekymringer og anbefalinger i det tidligere brev herunder.

Mange hilsner

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Mobil 5055 9192

 

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 – Høringfrist 21. maj

2021-04-26 10:32:26

Kære beboer i Risskov!

Indledningsvis vil jeg gerne takke for den utrolige store opbakning, der har været med indsendelse af i alt 335 kritiske høringssvar vedrørende det høje og fortættede byggeri der er indeholdt i Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, som nu behandles af kommunens embedsmænd, hvorefter byrådspolitikerne igen inddrages.

Jeg skriver imidlertid også, da Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej (området ved Risskov Efterskole) nu er sendt i offentlig høring, men høringsfrist den 21. maj, hvor det er lige så vigtigt, at der indsendes høringssvar med relevante kommentarer direkte til kommunen her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan nr. 1125 - område...

Der er også mulighed for at deltage i et virtuelt borgermøde om Lokalplan 1125 den 29. april kl. 17:00-18:30, med tilmelding senest den 28. april her:

https://deltag.aarhus.dk/begivenheder

Jeg har netop indsendt høringssvar på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening med vores bekymringer og især anbefalinger, der i sin korthed kan sammenfattes til:
- at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
- at der udarbejdes målfaste tegninger
- at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
- at antallet af p-pladser øges
- at der udarbejdes en opdateret trafikplan
- at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej - altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
- at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner - og at disse samkøres
- at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for    Kommuneplan 2017
- at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Høringssvaret er vedhæftet til eventuel inspiration, og vedhæftet er også en elektronisk version af en A5 pamflet om Lokalplan 1125 og det øvrige omfattende både høje og fortættede byggeri der er planlagt i Høje Risskov, som vi har runddelt til 1000 husstande i nærområdet.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

pamfletside1.jpg

pamfletside2.jpg

pamfletside3.jpg

pamfletside4.jpg

Høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening den 23. april 2021 vedrørende Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej


Grundejerforenings anbefalinger til Lokalplan 1125 er kort og godt:
- at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
- at der udarbejdes målfaste tegninger
- at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
- at antallet af p-pladser øges
- at der udarbejdes en opdateret trafikplan
- at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej - altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
- at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner - og at disse samkøres
- at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for  Kommuneplan 2017
- at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Baggrund og yderligere uddybning:
Vejlby-Risskov Grundejerforening har været engageret i borgermøder og følgegruppemøder i forbindelse med tilblivelsen af Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej, men vi kan ikke se, at vores indsigelser på vegne af vores omkring 100 medlemmer afspejles tilstrækkeligt i den lokalplan for området, der nu er i høring.

Der er tale om 5 delområder med bebyggelse, herunder en småbørnsinstitution, en multihal, der tilhører Risskov Efterskole, et område, hvor der kan opføres 1-2 parcelhuse, og 2 delområder med konkret boligbyggeri, dels langs Vestre Strandallé, dels i
2 tætte rækker langs Agerbæksvej.

Det er især de 2 delområder med konkret boligbyggeri langs Vestre Strandalle og Agerbæksvej, der bekymrer os - og så meget desto mere, da der i Lokalplan 1125 alene angives maksimale bebyggelsesgrader og højder og antal m2, der må bebygges, for de 2 delområder, men ikke konkret, hvor mange boliger, der planlægges bygget og ej heller, hvor mange p-pladser, der forventes etableret.   

Grundejerforeningen har dog fra Århus Kommune fået oplyst, at Lokalplan 1125 rummer ca. 216 boliger, og at antallet af p-pladser vil være i henhold kommunens regler.

Lokalplan 1125 byder for de to delområder langs Vestre Strandallé og Agerbæksvej bl.a. på:
- meget højt og fortættet byggeri med en bebyggelsesgrad på op til 117%, tæt på fortov og skel,
- utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse,
- urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende naboer,
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser, da kommunens regler ikke er tidssvarende og
- trafikale udfordringer.

Mere konkret er der tale om:
- at der langs Vestre Strandallé planlægges op til 3 etager med saddeltag, svarende til knap 12 m i højden, tæt på fortov og med indbyggede altaner, hvilket medfører store indbliksgener for beboerne på den anden side af vejen, jævnfør 3D simulationen.
- at byggeriet langs Vestre Strandallé er op til 14 m i “dybden” mod Risskov Efterskole - og alene af den grund fremstår urimeligt fortættet og skæmmende for udsynet til den smukke bevaringsværdige bygning, der gennem årene har være kendetegnet for Høje Risskov, jævnfør 3D simulationen.
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 5 etager, svarende til knap 17 m, og da der endvidere på den modsatte side af Agerbæksvej planlægges op til 4 etager, svarende til 18 m - i henhold til Lokalplan 1130 - vil der på grund af den relativt smalle vej være store indbliksgener imellem de to    byggerier, hvortil kommer, at der vil opstå en høj tunnel langs Agerbæksvej, som endvidere vil ligge i skygge i store dele af dagen, jævnfør 3D simulationen.
- at det høje byggeri langs Agerbæksvej giver urimelige indbliksgener mod villakvarteret især mod sydvest, og sikkert også skyggegener, hvilket yderligere forstærkes af terrænfaldet i området, jævnfør 3D simulationen.
- at det til ca. 216 boliger, en småbørnsinstitution og en multihal, der måske på sigt kan anvendes af andre en Risskov Efterskole, er uvist hvor mange p-pladser, der reelt etableres. I den henseende vi gerne pointere, at kommunens regler om p-pladser ikke er tidssvarende for så vidt angår de mindre boliger:

Boliger mindre end 60 m2: 2 boliger deler 1 parkeringsplads
Boliger mindre end 40 m2: 6 boliger deler 1 parkeringsplads

- at der ikke planlægges udbygning af vejnettet, men alene justering af vejkryds mod Vestre Strandallé og Asylvej.
Dertil kommer, at vi er bekymrede for om småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter i det hele taget vil kunne klare den markant øgede belastning, der naturligt følger med, når så mange nye beboere tilflytter et område. Også i lyset af de mange øvrige både høje og fortættede byggerier, der er under udvikling også andre steder i Risskov.

Vi er ikke imod modernisering og nybyggeri, men det skal ske under hensyntagen til og i respekt for områdets karakter. Et byggeri som skitseret i Lokalplan 1125 skiller sig alene ved sin visuelle fremtoning markant ud fra et traditionelt villakvarter med en byggehøjde på 8,5 m.

Vedrørende Lokalplan 1125 anbefaler Vejlby-Risskov Grundejerforening således:
- at byggeriets højde reduceres til 2 etager langs Vestre Strandallé og til 3 etager på det højeste sted langs Agerbæksvej med behørig nedtrapning mod naboer, og at byggeriets “dybde” mod Risskov Efterskole reduceres for de to længste bygninger til samme længde som den næstnederste bygning mod Tretommervej. Området vil derved fremtræder mere harmonisk og integrerende i forhold til lokalområdet og “give plads” til Risskov Efterskoles smukke hovedbygning. Skygge- og indbliksgener vil også derved blive reduceret    betragteligt.
- at der udarbejdes målfaste tegninger af det planlagte byggeri i sin helhed.
- at der udarbejdes mere omfattende og retvisende skyggediagrammer, da de skyggediagrammerne, der er vist i Lokalplan 1125 ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende.
- at antallet af p-pladser justeres, så det afspejler, at mange unge studerende også har bil, og at der er plads til gæsteparkering. Alle parkeringspladser bør endvidere være i kælderetage, med henblik på at frigive arealer på gadeniveau til grønne rekreative arealer.
- at der gennemføres en trafikmåling og -analyse, der gennem opdaterede beregninger kan give et mere retvisende indtryk af effekten af byggeriet end den godt 10 år gamle trafikmåling, som Aarhus Kommune tidligere har anvendt under borgermøder - og at der baseret derpå udarbejdes en konkret tilpasset trafikplan, der også tager hensyn til Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej og lokalplan under udvikling mod Asylvej.

Helhedsplan for området Tretommervej/Grenåvej og Vestre Strandallé/Asylvej:
Der er tre lokalplaner under behandling eller på skitseniveau i området:
- Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej med 333 boliger og ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsareal.
- Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej med ca. 216 boliger, en småbørnsinstitution og en multihal.
- Lokalplan på skitseniveau for området Agerbæksvej-Grenåvej mod Asylvej med 225 boliger.

Det vil således være rettidig omhu, at Aarhus Kommune udarbejder en Helhedsplan for det berørte område, der trods alt udgør omkring 65.900 m2 og rummer knap 800 boligenheder, ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsareal, en småbørnsinstitution og en multihal, der tilhører Risskov Efterskole, men måske på sigt også kan benyttes af andre.

Derved vil den samlede effekt for området i forhold til højde og fortætning, skygge- og indbliksgener, trafikale forhold, parkering, belastning på småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter, tillige med at eventuelle miljømæssige og visuelle påvirkninger, kunne vurderes i sin helhed.

Udarbejdelse af 3D simulation:
Vi noterede os og takker for, at det under behandling af Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej på byrådsmødet den 24. marts 2021 blev besluttet at udarbejde en 3D simulation for Lokalplan 1125, som nu indgår i høringen - og som det fremgår underbygger simulationen i al væsentlighed vores bekymringer og anbefalinger.
Vi opfordrer på det kraftigste til, at der også udarbejdes en 3D Simulation for Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej og en for lokalplan på
skitseniveau for området Agerbæksvej-Grenåvej mod Asylvej.
Det er endvidere vores anbefaling, at de tre 3D simulationer samkøres.

Involver Stadsarkitekten
Vi anbefaler, at den netop tiltrådte stadsarkitekt involveres i den videre planlægning af de tre lokalplaner med henblik på at “trække” på dennes erfaringer fra tilsvarende store byggerier med hensyn til højde, fortætning, trafikforhold, parkering, skygge- og indbliksgener.

Respekt for Kommuneplan 2017:
Vi forventer som udgangspunkt, at Aarhus Kommune respekterer Kommuneplan 2017, der blev vedtaget i december 2017, med de eksisterende restriktioner om byggehøjder og bebyggelsesgrader, der for de to delområder er op til 8,5 m og en bebyggelsesgrad op til 45%, og at der ikke ændres i sådant med anvendelse af det foreslåede Tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017.

Beboerne i Risskov planlægger deres familieliv, hvor boligen er et centralt element, ud fra gældende kommuneplaner, så at ændre på Kommuneplan 2017 med et pennestrøg skaber stor utryghed om familiens værdigrundlag - og er i det hele taget frustrerende. Tilliden til den demokratiske proces og i det hele taget Aarhus Kommunes ageren er under pres - og vi har allerede noteret os eksempler på, at borgere i nærområdet ønsker at flytte.

Nye projektoplæg fra investorer:
På den baggrund, vil det være rettidig omhu, og respekt for borgerne i Risskov, især i byggeriet nærområdet, at Aarhus Kommune beder de involverede investorer i Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej om at udarbejde reviderede projektoplæg, der på behørig vis respekterer Kommuneplan 2017.


Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringsfristen for Lokalplan 1130 udsat til den 1. april

2021-03-29 09:45:03

Kære beboer i Risskov!
Høringsfristen for Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej er udsat til den 1. april 2021, så jeg håber, at de af jer, der ikke har nået at indsende høringssvar, vil benytte jer af den mulighed.
Benyt linket: https://deltag.aarhus.dk/hoering Vælg forslag til Lokalplan 1130.
Vejlby-Risskov Grundejerforening fik Aarhus Kommune til at udsætte høringsfristen, da der var et problem med at tilgå lokalplanen i sidste week-end.
Til orientering er Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej netop sendt i høring, hvilket jeg vender tilbage om senere.


Med venlig hilsen
Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringssvar til kommunen på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening

2021-02-27 17:06:54

Kære beboer i Risskov!

Jeg henviser til min tidligere e-mail om den igangværende høring vedrørende det mastodontagtige byggeri: Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, som jeg håber, at du har haft lejlighed til at se.

Tidligere på ugen indsendte jeg et høringssvar til kommunen på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening - se høringssvaret nedenfor.

Jeg håber også, at du vil indsende et høringssvar direkte til kommunen, da det er vigtigt, at så mange som muligt tilkendegiver deres mening, inden høringsfristens udløb den 25. marts.

Du kan afgive høringssvar her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan nr. 1130 - område...

Der er indtil videre indsendt 24 høringssvar, som du også kan se, når du åbner linket.
Disse, såvel som vores høringssvar, kan måske give dig inspiration.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

                  Risskov, den 25. Februar 2021

Vejlby-Risskov Grundejerforening har været engageret i borgermøder, følgegruppemøder og haft foretræde for Teknisk Udvalg i forbindelse med tilblivelsen af Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, men vi kan ikke se, at vores indsigelser på vegne af vores medlemmer og på vegne af 312 beboere i Risskov, der gennem os har gjort indsigelser over byggeriet, afspejles nævneværdigt i den lokalplan for området, der nu er i høring.

Lokalplan 11130 byder bl.a. fortsat på:

- meget højt og fortættet byggeri med en bebyggelsesgrad på    175% - tæt på fortov og skel,
- utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse,
- urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende naboer,
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser og
- trafikale udfordringer.

Mere konkret er der tale om:

- at der langs Grenåvej planlægges op til 6 etager, svarende til 25 m højde,
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 4 etager, svarende til 18 m højde,
- at der til 333 boligenheder og op til 9.500 m2 kontor- og erhvervsbyggeri kun er afsat 269 p-pladser i alt og
- at der ikke planlægges udbygning af vejnettet, men alene justering af vejkryds mod Vestre Strandallé og Asylvej.

Dertil kommer, at vi er bekymrede for om småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter i det hele taget vil kunne klare den markant øgede belastning, der naturligt følger med, når så mange nye beboere tilflytter et område. Også i lyset af de mange øvrige både høje og fortættede byggerier, der finder sted i Risskov.

Vi er ikke imod modernisering og nybyggeri, men det skal ske under hensyntagen til og i respekt for områdets karakter. Et mastodontagtigt bygningskompleks som skitseret i Lokalplan 1130 skiller sig markant ud fra et traditionelt villakvarter med en byggehøjde på 8,5 m


Vejlby-Risskov Grundejerforening anbefaler således:

- at antallet af etager reduceres, således at området fremtræder mere harmonisk og integrerende i forhold til omgivelserne - og således at skygge- og indbliksgener reduceres.
Altså: En reel halvering i højden til maksimalt 3 etager mod Grenåvej og langs Vestre Strandallé og 2 etager mod Agerbæksvej.

- at antallet af p-pladser justeres, således at det afspejler, at mange unge studerende også har bil, og at flere familier måske har 2 biler, samt at der er plads til gæsteparkering.
Alle parkeringspladser bør være i kælderetage, med henblik på at frigive arealer på gadeniveau til grønne rekreative arealer.
Altså: Som minimum én p-plads pr. boligenhed - og at der ikke indregnes anvendelse af p-pladser i kontor- og erhvervsbyggeriet til beboere i boligkomplekset.

- at den trafikale belastning af vejnettet ved Vestre Strandallé, Asylvej og Grenåvej opdateres.
Altså: Gennemførelse af en trafikmåling og -analyse, der gennem opdaterede beregninger kan give et mere retvisende indtryk af effekten af byggeriet end den godt 10 år gamle trafikmåling, der blev anvendt under et af de gennemførte borgermøder.

- at der udvises rettidig omhu ved at medtage erfaringer fra tilsvarende store byggerier, både hvad angår højde og fortætning, skygge- og indbliksgener, parkeringskapacitet og trafikale udfordringer.
Altså: At inddrage den netop tiltrådte Stadsarkitekt, der skal rådgive byrådet om arkitekturpolitik, højhuspolitik og fortætning, med henblik på at trække på dennes erfaringer og kompetencer i forbindelse med en faglig vurdering af det planlagte byggeri i Lokalplan 1130.


Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringssvar vedr. Lokalplan 1130 med frist 25. marts

2021-02-20 15:17:31

Kære beboer i Risskov!

Du har tidligere været medunderskriver af en protest imod det planlagte høje og fortættede byggeri på den øvre del af Vestre Strandalle imellem Tretommervej og Grenåvej, hvilket vi i Vejlby-Risskov Grundejerforening gerne vil takke dig for.

Som du formodentlig allerede er bekendt med har Aarhus Kommune sendt Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej i høring med høringsfrist den 25. marts 2021, som vi meget gerne vil bede dig om at reflektere på direkte til kommunen, så kommunen får et mere nuanceret indtryk af, hvad beboerne i Risskov mener.

Grundejerforeningen har været engageret i borgermøder og følgegruppemøder vedrørende planens tilblivelse, ligesom vi har haft foretræde for Teknisk Udvalg så sent som den 13. januar i år med indsigelser om byggeriets højde, fortætning, skygge- og indbliksgener, planlagte p-pladser, de trafikale udfordringer m.v., hvilket imidlertid ikke afspejler sig i lokalplanen.

Vedhæftet er en pamflet som vi har udarbejdet og uddelt i nærområdet, med yderligere informationer om Lokalplan 1130, tillige med et link, hvor du hurtigt og smidigt kan indsende et høringssvar - inden den 25. marts. Du kan også tilgå linket her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering Vælg forslag til lokalplan 1130 – område...

Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i processen, så vi håber, at du har mulighed for at indsende et høringssvar, så du derved er medbestemmende for, hvordan Risskov skal udvikle sig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening

skrivunderweb_2a1.jpg

skrivunderweb_3a1.jpg

skrivunderweb_4a1.jpg

skrivunderweb_5a1.jpg

 

 


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov GrundejerforeningDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...