Vi protesterer mod separatkloakering på privat grund i Hillerød

Kontakt forfatteren af dette andragende

Vi protesterer mod "Tvungen separatkloakering på privat grund"

2016-11-06 15:20:01

Vore protester blev hørt

Der vil blive lavet en helt ny spildevandsplan i 2017

Den vil ikke indeholde tvang for almindelige grundejere  

Det er nu 7. og sidste gang vi skriver ud om en status.  

Et bredt flertal i byrådet (25-2) vedtog på byrådsmødet den 26. oktober, at en ny spildevandsplan skal udarbejdes og vedtages i 2017.  

De bærende principper her vil være:

·         Fælles løsninger og fælles finansiering

·         Frivillig tilslutning er udgangspunktet

·         Kommunen går forrest

·         Forstærket oplysning om mulighederne for inddragelse af grundejerne

·         Grundig analyse af udfordringer og løsningsmuligheder i stærkt befæstede områder  

De planlagte projekter i Uvelse-Lystrup, Gørløse og Øst-byen bliver ikke sat i gang i deres nuværende udformning, men behandles i stedet efter de nye principper, der vil være gældende for en kommende spildevandsplan.  

Din underskrift, de mange protester, læserbreve mm. fik et stort flertal af vore lokalpolitikere til at indse, at der ikke var et fornuftigt forhold mellem tvang af få udvalgte grundejere (meget store omkostninger) og miljøeffekten.  

Også en stor tak til de borgere, der ved deres fremmøde på rådhuset viste, at der var opbakning bag protesterne.  

Vi vil opfordre jer til at følge med på Hillerød Kommunes hjemmeside, referater fra Byrådsmøder og i dagspressen nu og i 2017.  

Vi vil nøje følge op på de politiske løfter og håber på en fornuftig spildevandsplan i 2017.

Vi vil så vidt muligt følge med i behandlingen af emnet, inden den endelige nye spildevandsplan bliver lagt frem og skal vedtages.

 

Vor side her på ”Skriv under net” vil nu blive lukket.  

 

På vegne af 8-mands gruppen Jens Gammeltoft


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød

Vi protesterer mod "Tvungen separatkloakering på privat grund"

2016-10-21 06:06:29

Status besked om ”Tvungen separatkloakering på privat grund”  

Kom til Byrådsmøde onsdag, den 26. oktober klokken 18:30. 

8-mands gruppen arbejder stadig for at overbevise politikerne - du kan og bør hjælpe til med dette ved at møde op og vise politikerne, at vi stadig er her.

Det er nu, desværre 6. gang vi skriver ud om en status.

Lokalpolitik tager tid, men det er dog meget positivt, at flere lokalpolitikere har lyttet på rigtig mange borgeres protester og sandfærdige fakta oplysninger.  

Der kommer stadig nogen information ud, der af nogle bliver opfattet som om at sagen er afsluttet – det er den ikke.  

På et ekstra Økonomiudvalgsmøde den 26. oktober (inden Byrådsmødet samme dag) skal emnet endnu engang debatteres. Det er selvfølgelig også på, som et punkt på Byrådsmødet.  

Venstre og Socialdemokratiet har som bekendt udsendt en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at en ny Spildevandsplan, herunder ”Tvungen separatkloakering på privat grund” skal debatteres.  

Bliver de to partier enige om ordlyden i denne nye spildevandsplan, er sagen afgjort denne dag, men….

 * I pressemeddelelsen fremgår det ikke ordret, om private parcelhusgrunde fritages for ”Tvungen separatkloakering på privat grund”. ·        

* Det fremgår heller ikke tydeligt, at hvis private parcelhusgrunde fritages for ”Tvungen separatkloakering på privat grund” gælder det også ved et fremtidigt ejerskifte. Hvis dette ikke kommer med i den nye plan, er det jo bare et spørgsmål om hvornår ”dummebøden” / tvang om separatkloakering skal betales.

* Situationen i dag er, at de ca. 1.700 udpegede grundejere i Uvelse/Lystrup, Gørløse og Kongens Vænge (Østbyen) ikke er taget af planen mht. ”Tvungen separatkloakering på privat grund”.  

Disse 3 meget vigtige punkter ønsker og håber vi selvfølgelig bliver indføjet i den nye Spildevandsplan.  

Den nye Spildevandsplan vil formentlig først blive vedtaget i 2017, men de 3 ovennævnte punkter vil vi meget gerne have vedtaget officielt på Byrådsmødet onsdag, den 26. oktober.    

Derfor:

Mød op på byrådsmødet onsdag, den 26. oktober klokken 18:30 og hør hvilke politikere, der via deres stemme vil vise, at de har hørt på rigtig mange Hillerød borgeres protester mod den gamle og helt urimelige Spildevandsplan, herunder ”Tvungen separatkloakering på privat grund”.  

Arkitekten bag den gamle plan er selvfølgelig ude med protest mod at lave den om. Dette både som byrådsmedlem, formand for en fagforening og formand for et politisk parti her i byen.

Hertil kan vi blot sige: Ukorrekte og forkerte oplysninger bliver ikke mere rigtige af at blive gentaget mange gange.    

På vegne af 8-mands gruppen       


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød

Status besked om "Tvungen separatkloakering på privat grund"

2016-08-26 16:15:42

Status vedrørende ”Tvungen separatkloakering på privat grund”

Der er Byrådsmøde onsdag, den 31. august 2016. Det er på dette byrådsmøde, at Spildevandsplanen igen skulle på dagsorden, altså afgøres endeligt.

Vi har en borgmester, der åbenbart går sine helt egne veje – borgmesteren har igen udsat behandlingen af Spildevandsplanen med følgende begrundelse: ”Der er stadig nogle ting, vi gerne vil have belyst og have svar på, og det kan vi ikke få inden mødet onsdag. Så vi vil hellere udsætte sagen på forhånd end risikere, at vi ikke kan tage en beslutning nu,” siger borgmester Dorte Meldgaard.  

Borgmesteren har i dag, den 26. august klokken 14:48 sendt sin pressemeddelelse til Dorte Konradsen og undertegnede fra 8 mands gruppen. Borgmesteren ønsker tydeligt ikke, at der møder borgere op på onsdag for at vise deres utilfredshed.  

For at fastholde vor protest imod ”Tvungen separatkloakering på privat grund” opfordrer vi stadig alle borgere i Hillerød til at møde op til Byrådsmødet den 31. august 2016 klokken 18.30.

Her kan man trods udsættelse af behandlingen stadig stille spørgsmål samt vise vor utilfredshed med, at nu ca. 1.500 husstande i Hillerød Kommune bliver holdt som gidsler i denne sag.

Stillede spørgsmål bliver behandlet, dvs. de skal besvares under punkt 2. Spørgetid  

For at understrege vigtigheden af dette, har 8 mands gruppen indrykket en annonce i Hillerød Posten i weekend udgaven denne uge. Den var ”i trykken” inden borgmesterens pressemeddelelse. Den lyder:  

Kom til byrådsmøde onsdag 31. august kl. 18:30 Her falder afgørelsen vedrørende Tvungen separatkloakering på privat grund

•     Grov forskelsbehandling af ca. 1.500 grundejere, hvor nogle må sælge huset, da de ikke har råd til at separatkloakere

•     Ingen debat – kun læserbreve og uændrede svar

•     Mange misinformationer til borgerne undervejs

•     Flertallet i byrådet har ikke lyttet til et meget stort antal borgere

•     Mød også de politikere, der ved, at det er forkert, men fastholder beslutningen fra 2014 og interne aftaler

Kom, mød og hør de politikere, der går ind for tvang og forskelsbehandling

8 mands gruppen, der på borgernes vegne protesterer mod: Tvungen separatkloakering på privat grund  

Vi håber med vore vedvarende protester og saglige argumenter, at vi kan ændre flertallet I byrådet til at tage “Tvungen separatkloakering på privat grund” af for de nu ca. 1.500 udpegede husstande.  

Vi har undervejs - i det nu lange forløb - talt enkeltvis med flere af vore lokalpolitikere. Til trods for, at de stemte for denne urimelige plan i 2014, har de hørt vore synspunkter, givet os mundtlig ret, lovet at viderebringe til deres gruppe osv. – men vil de alligevel stemme efter indgået aftale i stedet for personlig mening? I lignende sager har man før set, at politikere er blevet stillet frit, så de kan stemme efter personlig overbevisning.  

Hvis du vil undgå en potentiel unødvendig udgift på kr. 50.000 og opad, bør du komme til Byrådsmødet onsdag, den 31. august klokken 18:30 og støtte op i denne protest.  

Vi inviterer naturligvis pressen, inklusiv Tv-dækning – lad os håbe, at borgmesteren ikke igen bortviser Tv-dækning fra byrådsmødet.    


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød

Status besked om "Tvungen separatkloakering på privat grund"

2016-06-18 09:14:42

Status på protesterne imod ”Tvungen separatkloakering på privat grund”  

Som omtalt blandt andet i Frederiksborg Amts Avis i torsdags, den 16. juni 2016 skete der igen en ændring i planerne i forbindelse med dels TEMA-mødet og senere på dagen mødet i Økonomiudvalget.

Dette betyder, at vores anbefaling om at møde op på byrådsmødet på onsdag, den 22. juni 2016 nu trækkes tilbage.

Man må selvfølgelig gerne møde op, men der bliver ikke truffet beslutning om de tilbageværende husstande, der fra på onsdag er udpeget til ”Tvungen separatkloakering på privat grund”. 

Tiden indtil august skal Hillerød Forsyning og Byrådet bruge til at revurdere situationen og se på de spørgsmål, der kom frem på Tema mødet den 15. juni 2016. 

Lad os stadig håbe på, at alle vore byrådspolitikere vil bruge sommerferien til at overveje, om de virkelig ikke har lyst til at lytte på rigtig mange borgeres / vælgeres argumenter.

Vi vil følge sagen og meddele via en ”Besked” her på ”Skriv under net”, når der er relevant nyt.    

 

Med venlig hilsen og "God Sommer"

Jens Gammeltoft


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød

Status på protesterne imod "Tvungen separatkloakering på privat grund"

2016-06-05 08:34:24

Status på protesterne imod ”Tvungen separatkloakering på privat grund”

Som bekendt valgte Økonomiudvalget på deres ekstraordinære møde mandag, den 23. maj 2016 at udskyde behandlingen af Spildevandsplanen, herunder ”Tvungen separatkloakering på privat grund”, på byrådsmødet, den 25. maj 2016.

Spildevandsplanen er planlagt til afgørelse den 22. juni 2016 på månedens Byrådsmøde.

Det betyder, at sagen endnu ikke er endeligt afgjort og vi fortsætter med vores protester.

Vi var meget glade for de over 100 fremmødte borgere til byrådsmødet – det signalerer jo klart, at vi er mange der er utilfredse med den urimelige forskelsbehandling af de 3.200 udpegede husstande. Man kan eller vil stadig ikke fortælle, hvor stor en gevinst separatkloakeringen på de private grunde vil være.

Vi fik i øvrigt en klar fornemmelse af, at demokratiet har svære tider i Hillerød. Borgmesteren udviste TV2 Lorry under byrådsmødet. Det var åbenbart kun de fremmødte, der måtte se og høre spørgsmål og valende genbrugssvar om separatkloakeringen – og det var fra det ”åbne byrådsmøde” og i spørgetiden.

I debatten henvises til de mange, der har separatkloakeret. De fleste må være i forbindelse med nybyggeri. Alle andre end det flertal, der i byrådet stemte for den nuværende Spildevandsplan, ved jo, at omkostninger til at separatkloakere på en tom grund i forbindelse med nybyggeri er et spørgsmål om nogle ekstra meter kloakrør. Under udførelsen af kloakeringen er grunden tom i forvejen.

Vi har mange gange spurgt om, hvor mange af de 3.200 husstande, der har separatkloakeret. Her taler vi jo om at lave en lovlig kloak om – en del gravearbejde af en autoriseret kloakmester, afkobling af nedløbsrør, tilslutning til en ny brønd og endelig reetablering af indkørsler og haver til sidst. Svar på dette spørgsmål kan vi ikke få.

Det er jo denne forskel, der vil påføre de 3.200 husstande store udgifter på fra formentlig kr. 40.000 og op til langt over kr. 100.000 (regneeksempel: 3.200 husstande x 50.000 = kr. 160.000.000) Er det rimeligt, at de udvalgte skal have så stor en omkostning uden ordentlige og valide undersøgelser først? Gevinsten er måske også så lille, at det ikke er omkostningen værd.

Den 15. juni har byrådspolitikerne et Temamøde om Spildevandsplanen. Her vil de diskutere og behandle forskellige spørgsmål om emnet. Efterfølgende, men samme dag, er der Økonomiudvalgsmøde. Her vil de også diskutere emnet og lave en indstilling til Byrådsmødet den 22. juni 2016. Om denne indstilling følges vil dog først blive afgjort på Byrådsmødet, den 22. juni 2016.

Hvad kan du gøre?

Stil spørgsmål til næste Byrådsmøde den 22. juni 2016. Spørgsmål sendes skriftligt til liand@hillerod.dk senest tirsdag kl. 12 dagen før Byrådsmødet.  

Stil spørgsmål, hvis du mangler svar på nogle ting vedrørende separatkloakering på din grund. Læserbreve i HIP og FAA er en god måde at synliggøre din eventuelle utilfredshed på.  

Afsæt onsdag, den 22. juni 2016 klokken 18:30 til at komme med til Byrådsmøde. Her vil byrådspolitikerne efter planen afgøre sagen om Spildevandsplanen, herunder ”Tvungen separatkloakering på privat grund”.

På vegne af 8 mands gruppen

Venlig hilsen Jens Gammeltoft  


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød

Kom til spørgetiden, der indleder Byrådets ordinære offentlige møde den 25. maj 2016 klokken 18.30.

2016-05-19 13:47:38

Kom til spørgetiden, der indleder Byrådets ordinære offentlige møde den 25. maj 2016 klokken 18.30.  

Det er sidste chance for at påvirke vore politikere og få et flertal til at tage ”Tvungen separat kloakering på privat grund” af bordet.

Nogle personer fra vor gruppe vil fremsætte spørgsmål til politikerne efter gældende regler.

Jo flere Hillerød borgere, der møder op, jo bedre.

Flertallet af politikerne skal se og opleve, at de ikke lytter til deres vælgere.

Flertallet gik som bekendt i 2014 ind for tvang og hermed store udgifter for ca. 3.200 husstande i Hillerød Kommune.

På dagsorden kommer Spildevandsplanen og herunder ”Tvungen separat kloakering på privat grund”.

Der skal stemmes: Skal planen sættes i bero, medens der undersøges forskellige ting?

Blandt andet findes der ikke nogle valide beregninger på, om gevinsten, holdt op imod de store forventede private omkostninger, er fornuftig.

Her tænkes der på mængden af regnvand, der kan separeres fra hustage mm.

I vore forventninger, bør der være et fornuftigt forhold mellem udgift og miljøgevinst – det har vi en klar formodning om, at der ikke er her.

Undervejs har vi talt med flere lokalpolitikere. Vi har her fremført vore synspunkter samt helt klare krav om at fjerne den ”private del” af separat kloakeringen.

Til byrådsmødet håber vi, at der kommer rigtig mange Hillerød borgere for at følge afgørelsen.

Vi ønsker et maksimalt pres på hver enkelt byrådspolitiker, indtil de skal stemme i denne sag.

Der kan være rigtig mange tilhørere i byrådssalen, på gangene og udenfor vinduerne til byrådssalen.

Vi har naturligvis inviteret pressen, som vil dække mødet.

På gruppens vegne håber jeg, at vi vil fylde byrådssalen, gange med mere for at vise vor utilfredshed med beslutningen fra 2014.

Ændres beslutningen ikke, kan mange grundejere se frem til en stor og unødvendig udgift.

Til orientering kan vi fortælle, at vi nu har over 1.000 underskrifter på Skriv under net og ca. 800 manuelle underskrifter.

M.v.h. Jens Gammeltoft, Smedievej 121, 3400 Hillerød


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød

Foreløbig status på underskriftindsamling via nettet pr. den 6. april 2016

2016-04-07 17:26:15

Tak for jeres underskrifter – og hermed en kort status for underskriftindsamlingen.  

Foreløbig mange tak for jeres underskrifter imod tvungen separatkloakering på privat grund. Vi er rigtig glade for, at vi til og med den 6. april har fået indsamlet 717 underskrifter her på nettet, men!

Planerne om separatkloakering – også på private grunde – er ikke taget af bordet, men kun sat i bero indtil videre.

Vores mål er jo helt klart: Lad Hillerød Kommune beordre Hillerød Forsyning til at udføre separatkloakering på offentlige arealer, men lad det være frivilligt at lade sig tilslutte for private grundejere.

Samtidig må vi forlange, at Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning vil fortælle enslydende, hvorvidt man kan få refunderet sit tidligere indbetalte tilslutningsafgift helt eller delvis retur, hvis man afkobler sit regnvand fra kloaksystemet. Kommunens hjemmeside siger her ja, mens Forsyningen udtaler, at der var ansøgningsfrist 31/12/2015 til måske at få en del af tilslutningsafgiften retur.

Vi har brug for mere hjælp fra jer: Tal med jeres naboer, venner, bekendte osv. om emnet. Vi skal have mange flere underskrifter. De lokalpolitikere, der stemte den nuværende plan igennem i 2014, skal være klar over, at de ikke er i overensstemmelse med deres borgere.

Selvom det nu i både TV og den skrevne presse fremgår, at Hillerød Forsyning vil stille separatkloakeringen i bero og Louise Colding Sørensen (formand for Hillerød Forsyning) mener, ”at vi bare skal læne os tilbage og afvente” er det jo ikke taget af bordet. Følger man nøje med i de forskellige udtalelser vil man hurtigt opdage, at der er modstridende oplysninger. Sagt på en anden måde føler vi, at der bortforklares.

Falder der nu ro i sagen, kan vi risikere, at der igen kommer nye diktater om, hvad vi skal gøre.

En af mange muligheder: Vi skal måske ikke tilsluttes separatkloakeringen, men nedsive på egen grund. Det vil så stadig give store udgifter til afkobling af regnvand fra det nuværende kloaknet, vi skal grave i vore haver og indkørsler, indkøbe faskiner og reetablere de berørte områder.

Et meget større antal underskrifter vil være med til at fastholde presset på vore politikere – de bør simpelthen fjerne den del af planen, der indebærer tvungen separatkloakering på udpegede grunde.

De grundejere, der indtil nu er blevet tvunget til at udføre separatkloakering på egen grund og afholde store private udgifter bør endvidere have deres penge retur fra Hillerød Kommune. I sidste ende er det jo helt klart flertallet i byrådet, der har iværksat hele planen uden at have undersøgt de nødvendige forhold først.

Underskriftindsamlingen kører videre som planlagt. Alle skal have tid til at sætte sig ind i emnet inden hver enkelt stemmeberettiget borger evt. skriver under. Til orientering er der også i nogle områder stemt dørklokker, sat sedler op på opslagstavler og indtil videre indsamlet over 300 underskrifter på ”gammeldags måde”.


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 HillerødDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.