"Arne Jacobsens vej" ramt af udstykningsvandalisme

Kontakt forfatteren af dette andragende

Status på udstykningssagen på ”Arne Jacobsens Vej”

2016-02-29 14:55:26

Kære Alle  

Hermed en status på udstykningssagen på ”Arne Jacobsens Vej”.  

Helt kort kan man sige, at kommunen nu lægger op til at ændre lokalplanen for området, så den hvide mur og beplantningen fra Gotfred Rodes vej/Hegelsvej bevares for eftertiden. Der lægges dog fortsat op til, at der må bygges et hus i et plan med fladt tag på den ny-udstykkede grund foran Arne Jacobsen huset på Hegelsvej 18. Dette er essensen i den indstilling som Byplansudvalget skal behandle den 3. marts 2016.  

Følgende er et citat fra kommunens afgørelse, som forventes konfirmeret i byplansudvalget 3. marts 2016:  

”Gentofte Kommune er indstillet på i medfør af planlovens § 14 at nedlægge forbud mod, at der foretages ændringer af den hvide mur med tilhørende beplantning på den udstykkede ejendom.  

Gentofte Kommune er endvidere indstillet på, at der nedlægges forbud mod, at der opføres en bebyggelse i mere end 1 etage med fladt tag.  

Gentofte Kommune har til hensigt at udarbejde et lokalplanforslag omfattende Gotfred Rodes Vej 2, Hegelsvej, 18 og 20 og Hegelsvej 22, der fastlægger, at den eksisterende mur og beplantning skal bevares med samme udtryk og højde, samt at bebyggelse på de omhandlede ejendomme ikke må opføres i mere end 1 etage med fladt tag.”  

Kommunen bakker således op om at helhedsindtrykket på dette område af Hegelsvej er bevaringsværdigt, men har på det foreliggende grundlag ikke fundet der muligt at stoppe et evt. byggeri ved at tilbageføre udstykningen.  

Resultatet er, at der med stor sandsynlighed kommer et byggeri, hvilket er trist for kulturarven, men dog et byggeri med en relativ skånsom løsning for helhedsindtrykket på vejen. Det skal dog hertil nævnes, at den nye ejer endnu ikke har indsendt byggeandragende og således ansøgt om byggetilladelse. Så vi må se hvad fremtiden byder på.  

Kommunen har samtidig gennemgået alle grunde i Krathuskvarteret og der skulle ifølge deres udsagn ikke være mulighed for flere udstykninger i området.  

Afslutningsvis vil vi gerne takke alle der har underskrevet og ikke mindst de fire foreninger Bevaringsværdige Bygninger, BYFO, Bygningskultur Danmark samt Grundejerforeningen, der alle har bakket op, og med foreningen ”Bevaringsværdige Bygninger” i spidsen, der var med helt fra starten.  

Jeres støtte har været med til at skabe fokus på en sag, der er almengyldig i hele landet og derfor har vi også modtaget støtte fra mange uden for lokalplanområdet og endda fra hele landet. Og sagen stopper ikke her, idet blandt andet foreningen Bevaringsværdige Bygninger påtænker at bruge erfaringerne fra denne sag til andre lignende sager rundt om i landet.  

Vi forventer, at skrive ud til jer igen når den endelige afgørelse er på plads i kommunen eller når der måtte være andet væsentligt nyt i sagen.  

På vegne af Hegelsvejs beboere  

Andreas Karberg, Martine Sig Rasmussen, Lars Monrad-Gylling og Nanna Bjørner


Nanna Bjørner

Det går strygende

2016-01-30 22:17:05

Vi vil kort takke alle Jer der allerede har støttet "Arne Jacobsens vej" - vi er allerede oppe på 170 underskrifter, og det er ikke bare lokalt der er interesse for sagen, fra Taipei til Skive er der opbakning til at vi forsøger at hindre denne ødelæggelse af et stykke unikt kulturarv.

Vi har et læserbrev i den lokale avis, og I må meget gerne gå ind og like/share den. Vi forsøger at skabe medieinteresse, og bruger alle nettets lyksagligheder til at få vores politikere i tale :-)

Se her:  http://m.gentofte.lokalavisen.dk/debat-skaemmende-udstykning-paa-arne-jacobsen-vej-/20160129/laeserbreve/160129208/1019

 

Bedste hilsner, og stort tak på vegne af Hegelsvej

Nanna Bjørner

 


Nanna BjørnerDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.