Giv børnene en kortere skoledag

Kontakt forfatteren af dette andragende

Ministerens svar

2016-01-21 11:00:05

Kære underskriver

Der er kommet svar fra ministeren. 

Du kan læse det her nedenfor. 

Med venlig hilsen

Gunvor Ganer Krejberg

 

 

Kære Gunvor Ganer Krejberg

Tak for din mail fra den 4. december 2015 om folkeskolereformen, som du skriver på vegne af 5.167 borgere. 

Jeg har stor opmærksomhed på, at der lokalt er steder, hvor reformen ikke fungerer, og hvor eleverne har fået skemaer med meget lange skoledage, også markant længere end det, der var intentionen med reformen. Det er ikke okay, hvis det betyder, at børn mister motivationen og lysten til at lære. Det er også baggrunden for, at vi i folkeskoleforligskredsen i august 2015 sendte et brev til alle landets kommuner, hvor vi understregede intentionerne med reformen og fremhævede mulighederne for at afkorte skoledagen for enkelte elever eller klasser. For vores folkeskole er ikke en heldagsskole og skal ikke være det. I løbet af efteråret har vi fra ministeriets side desuden uddybet vejledningen til, hvordan og i hvor stort omfang de enkelte skoler kan omlægge den understøttende undervisning til to-voksentilstedeværelse i fagtimer. Og i december har jeg diskuteret situationen og problemerne i det Kvalitetsforum for folkeskolen, som jeg har oprettet, og hvor formændene fra Danmarks Lærerforening, BUPL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, KL og Børne- og Kulturchefforeningen deltager. Jeg oplever, at alle er opmærksomme på udfordringerne og hver især vil bidrage til fra deres stol, at der tages hånd om de lange skoledage. 

De første resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen viser dog også, at de fleste børn er glade for at gå i skole og trives – også efter reformen. Men det skal ikke skygge for, at der lokalt er steder, hvor det ikke er lykkedes at finde gode løsninger endnu. 

Reformen har betydet, at skoledagen er blevet længere med flere timer i blandt andet dansk og matematik. Da folkeskoleforligskredsen lavede aftalen om folkeskolereformen, var intentionen, at en skoledag normalt skal vare fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, kl. ca. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. 

Det er vigtigt, at alle elever kan have et godt fritidsliv efter skole, og at de trives og har det godt. Derfor skal skoler og kommuner finde balancen mellem, at eleverne skal lære mere og trives og samtidig have et godt fritidsliv. Derfor har jeg også bedt kommunerne få styr på det de steder, hvor det ikke fungerer. Derudover vil jeg i foråret se på, hvordan samspillet mellem skole og fritidsliv kan bliver bedre. 

Men når vi udvikler en folkeskole for op mod 600.000 elever på over 1300 folkeskoler og meget forskellige steder, så er der også et ansvar for at handle lokalt og finde løsninger lokalt. Jeg mener ikke, at vi fra Christiansborg skal gøre os til dommer over, hvad der er godt og skidt lokalt. På den enkelte skole har skoleledelsen og skolebestyrelsen, herunder forældre og elever, i fællesskab ansvar for at sikre, at skoledagen tilrettelægges hensigtsmæssigt i overensstemmelse med lokale ønsker og behov. Der er stor mulighed for indflydelse, og jeg vil opfordre alle til at bruge den. 

I Danmark har vi tradition for en stærk, fri skolesektor, der tilbyder undervisning til de elever og deres forældre, der af den ene eller anden grund ikke finder, at folkeskolen er det rigtige for dem. Det alternativ skal vi værne om og være bevidste om, at vores folkeskoler er så stærke, at de ikke fravælges af forældrene af den grund. Folkeskolerne er – og skal forsat være – forældrenes førstevalg. Jeg vil se på, hvordan folkeskolerne og friskolerne i højere grad kan lære af hinandens viden og erfaringer, så vi skaber endnu bedre undervisning.

 

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

 

 

 

 

 

 

 


Gunvor Ganer Krejberg

Ministeren har ikke svaret...

2016-01-05 09:37:29

Kære underskriver

I november blev vores underskrifter overrakt til en række af de politiske ordførere på området i forbindelse med FOLAs konference på Christiansborg om Børns fritid under folkeskolereformen. 

Efterfølgende skrev jeg til undervisningsminister Ellen Trane Nørby og sendte hende vores underskrifter sammen med mit åbne brev på Folkeskolen.dk

Jeg fik følgende autosvar: "Tak for din henvendelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Vi skal hermed bekræfte modtagelsen af din henvendelse. Vi vil snarest muligt og inden 14 dage kontakte dig herom, medmindre henvendelsen alene er sendt til orientering. Dette er et automatisk svar. Venligst undlad at svare på denne mail." 

Jeg har imidlertid ikke fået noget svar fra ministeren og afslutter nu denne underskriftindsamling.

Endnu en gang tusind tak for din støtte. 

 

De bedste hilsner

Gunvor Ganer Krejberg

 


Gunvor Ganer Krejberg

Underskrifterne afleveres d. 10. november 2016

2015-10-28 14:05:22

Kære underskriver

Tirsdag d. 10. november afholder organisationen FOLA - Forældrenes Landsforening en konference på Christiansborg med titlen Børns fritid under folkeskolereformen.

Her vil alle vores underskrifterne blive afleveret samlet. 

Der er knap to uger til. Mon ikke vi lige kan nå at få lidt flere underskrifter i hus?

Det link, der har givet mest respons har være gennem deling af mit åbne brev til ministeren, der også fører til denne underskriftsindsamling. 

https://www.folkeskolen.dk/570137/underskriftsindsamling-skal-raabe-ministeren-op

Del endelig det åbne brev på jeres facebook-side en sidste gang. 

Endnu engang tak for din underskrift!

Jeg håber politikerne lytter.

 

De bedste hilsner

Gunvor Ganer Krejberg

 


Gunvor Ganer Krejberg

Første kommentar til ministeren

2015-09-09 09:15:45

Kære underskriver

Tusind tak for din underskrift. Pt. er der indkommet 2.362 underskrifter og selv om det går (lidt) langsomt, så kommer der hver dag flere til. 

Jeg har i dag skrevet en lille kommentar på Ellen Trane Nørbys FB-side, hvor jeg også har lagt et link til denne indsamling.

Har du lyst til at læse hvad jeg skriver, kan du gå ind på hende FB side og læse det dér. Du finder det under "opslag fra besøgende" i venstre side, hvis du scroller lidt ned ad hendes side.

https://www.facebook.com/ElleniFolketinget?fref=ts

De bedste hilsner

Gunvor Ganer Krejberg


Gunvor Ganer Krejberg



Del denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.