Yiming Liu 6C på Hvinningdalskolen står til udvisning af Danmark

Som forældre til børn som har daglig kontakt med Yiming Liu i forbindelse med skolegangen på 6. årgang på Hvinningdalskolen i Silkeborg, ser vi os nødsaget til at blande os i Udlændingestyrelsen afslag om familiesammenføring og dermed opholdstilladelse for Yiming Liu. 

 Afslaget bliver bl.a. begrundet med, og jeg tillader mig at citere ordret:

"Efter vores opfattelse har hun ikke en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for vellykket integration her i landet. Hun har heller ikke mulighed for at opnå en sådan tilknytning."

og 

"På baggrund af samtlige oplysninger i sagen, er det vores opfattelse, at det ikke er bedst stemmende med Yimings tarv, at hun gives tilladelse til at bo hos dig i Danmark."

Det er vi lodret uenige i. Vi og vores børn oplever:

  • Yiming som en pige som allerede efter 7 måneder er bedre integreret i det danske samfund end mange andre nogen sinde kommer til at blive. 
  • Yiming, som allerede forstår og taler dansk efter 7 måneder. 
  • Yiming, som allerede efter 7 måneder kan deltage 2/3 af tiden i den almindelige undervisning i 6.C. på Hvinningdalskolen i Silkeborg. 
  • Yiming som deltager i alle sociale arrangementer med klassen
  • Yiming som deltager aktivt og socialt i frikvartererne med de andre børn fra årgangen og altid klar med et smil og et kram til de andre børn. En rendyrket humørbombe!
  • Yimings mor som overraskede alle klassens børn med hjemmelavet Sushi til sidste klassearrangement, besøgte "Byen på Toppen" (emneuge på skolen) og allerede forstår og taler dansk.
  • Yimings far som har tilbudt at hjælpe med kørsel til Ree Park ved Ebeltoft,  hvor klassen skal overnatte - og hvor Yiming selvfølgelig også har tilmeldt sig!

Så kort sagt, oplever vi Yiming som trives i Danmark, i sin nye familie samme med sin mor, sin stedfar og sine 2 nye halvbrødre og ikke mindst blandt de andre børn på 6 årgang på Hvinningdalskolen hvor hun er utrolig vellidt og deltager i det sociale liv på lige fod med de andre børn. Det var derfor chok for hendes klassekamerater, da de hørte om Yimings afslag og udvisning.

Vi står med et skoleeksempel på en integration der i den grad er lykkedes med et flot og engageret arbejde fra Silkeborg Kommune, Yimings familie og Hvinningdalskolen og med en pige som i den grad kommer til at berige det danske samfund på alle tænkelige måder, blot for at tæppet bliver revet væk under Yiming og resten af familien ved en skrivebordsafgørelse fra udlændingenstyresen.

Vi håber meget at beslutningen vil blive om gjort, og er klar til at hjælpe og støtte Yiming og hendes familie indtil beslutningen er omgjort og vi er sikre på at vores børn ikke mister en ny og fantastisk klassekammerat - Yiming. 

 

Vi håber i vil støtte Yiming og hendes familie med en underskrift. Alle er mere end velkomne til at underskrive, og hvis du har et barn på Hvinningdalskolen må du meget gerne anføre det.

 

Med venlig hilsen

Dannie Kjeldgaard

Far til: Emil 7C, Frida K 7A, Mikkel 1A og Alberte 0A på Hvinningdalskolen

 

 

Opdatering 01.06.2017

Fornuften og retfærdigheden har indtil videre sejret.

Yiming og hendes familie har fået udsat sagen med opsættende virkning, hvilket betyder at advokatens klage over afgørelsen vil blive behandlet, og Yiming indtil der falder en ny afgørelse i sagen, fortsat må opholde sig der hvor hun efter min bedste overbevisning hører hjemme - hos Kjeld, Zhan og alle sine venner i Silkeborg. Det betyder, vi har vundet 1. halvleg, og hvor er det fantastisk for Yiming og hendes familie. Vi er glade for den fantastiske opbakning vi indtil videre har modtaget via denne underskriftsindsamling, og håber at endnu flere vil skrive under, for vi skal holde gryden i kog indtil Yimings endelige opholdstilladelse ligger i hænderne på Kjeld og Zhan.

 

Opdatering 02.03.2018 

Systemet går i tomgang - 7 måneder var slet ikke nok. 

Yiming og hendes familie har endnu ikke fået noget endeligt svar fra udlændingenævnet, Da sagen blev udsat med opsættende virkning d. 31 maj 2017, var vi mange i kredsen omkring Yiming og hendes familie, der var overbevist om, at det nu kun var et spørgsmål om kort tid, før Yiming ville få sin endelige opholdstilladelse i Danmark. Godt nok meldte udlændingenævnet en forventet dato for deres afgørelse til d. 29 december 2017, men når de nu havde indset, at den tidligere afgørelse skulle revurderes, var det vel et tegn på at den ville ende med at blive omgjort? Det kunne vel ikke tage hele 7 måneder? 

Men vi tog grueligt fejl.  

Først d. 14. februar, blev familien informeret om, at udlændingenævnet endnu ikke har haft tid til at behandle Yimings sag og at behandlingstiden udsættes med yderligere 5 måneder - altså 29 majUdlændingenævnet har så skullet bruge 1 år på at afgøre, om Yiming skal udvises med kort varsel eller om kan blive hos sin familie i Danmark imens sagen revurderes!. 

I dag, mere end 9 måneder efter at sagen blev udsat, lever Yiming og hendes familie stadig i en uvished som, meget forståeligt, er ved at blive så uudholdelig og opslidende for dem, at de bliver nød til at undersøge mulighederne udenfor Danmark. Vi er mange der vil begræde hvis det ender med en udflytning for hele familien. 

Vi håber stadig at flere vil skrive under på denne underskriftsindsamling, så vi kan støtte familien i en svær og uvis tid.

 

Med venlig hilsen

Dannie