Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Endnu et lægefagligt fyrtårn har kastet håndklædet i ringen og forlader i desperation det offentlige sundhedsvæsen. Opsigelsen fra Jakob Trier Møller, Klinikchef ved Rigshospitalets Anæstesi- og Operationsklinik, er endnu et klokkeklart signal til Christiansborg om, at noget er rivende galt i det offentlige sundhedsvæsen. Såfremt budskabet ikke var tydeligt nok, supplerede samtlige klinikchefer på Rigshospitalet med uforbeholden opbakning til deres kollega i et åbent brev bragt i Politiken 8-2-2019. Som sundhedspersonale ansat i alle dele af det danske sundhedsvæsen genkender også vi billedet og bekræfter situationens alvor.

Patientsikkerhed, kvalitet og arbejdsforhold er truet
Skønt sundhedsvæsenet er tilført flere ressourcer i de senere år, er mængden af opgaver vokset langt mere end midlerne - både som følge af ændret befolkningssammensætning og sundhedsfaglige landvindinger. Det har medført et betydeligt - og stigende - misforhold mellem på den ene side borgernes efterspørgsel af sundhedsvæsenets ydelser og på den anden side sundhedsvæsenets reelle kapacitet. Misforholdet bliver yderligere udtalt af både diverse sundhedsfagligt tvivlsomme garantiordninger, den populistiske strammerkurs i tilsyns- og autorisationssager og manglen på kvalificeret personale. Resultatet er, at sundhedsvæsenet nu er presset langt ud over det forsvarlige mht. både patientsikkerhed, kvalitet og arbejdsforhold. Situationen forværres yderligere af et teknokratisk styringsregime, der har overdrevent fokus på “performance indikatorer”, der godt nok er lette at måle på, men som er uden påvist sammenhæng med, hvordan det går patienterne. Det har fjernet opmærksomhed fra kerneydelsen og udgør derfor en forfejlet - ja ligefrem syg - incitamentsstruktur.

Sundhedsvæsenet på katastrofekurs
Det offentlige sundhedsvæsen kollapser for øjnene af os. Det er virkeligheden. Men det er ikke en virkelighed, som Folketinget ønsker at forholde sig til. At danske patienter ikke hidtil har følt den fulde effekt af Folketingets manglende ansvarstagen skyldes alene staben af dedikeret og ansvarsbevidst sundhedspersonale på gulvet. Men der er trukket så store veksler på fagfolkenes - på vores - ansvarsfølelse over for patienterne, at de faglige og personlige konsekvenser mange steder er blevet for store. Klinikchef Jakob Trier Møller er desværre kun én i rækken af prominente ledere, der indenfor de senere år er trådt frem i medierne, højlydt har sagt fra og forladt systemet i desperation over forholdene. Dette er desværre tiltagende symptomatisk for hele det offentlige sundhedsvæsen. Man kan kun gisne om, hvor mange længere nede i rækkerne, der lige nu forlader den synkende skude uden tilsvarende mediebevågenhed. Vi kender mange.

Vi opfordrer politikerne på Christiansborg til at gøre 3 ting,  hvis de reelt har ambitioner om at bevare det offentlige sundhedsvæsen:

1) tilføre sundhedsvæsenet ressourcer, der modsvarer de politiske løfter

2) prioritere de begrænsede ressourcer og som ansvarsfulde ledere aktivt og utvetydigt meddele befolkningen, at der ikke er råd til at behandle alt - og med alle midler

3) lade sundhedsvæsenet have fokus på kerneydelsen: Patienterne og deres sundhed 

Det sidste kræver en grundlæggende revision af styringsregimet.

Folketinget kan også fortsætte som hidtil. Konsekvensen vil være, at 5,6 mio. danskeres sundhedsvæsen krakelerer. Handles der for sent, vil skaden i bedste fald tage årevis at udbedre og i værste fald være uoprettelig.

Vi venter fortsat på, at Christiansborg forstår situationens alvor. I mellemtiden tilslutter vi os klinikchefernes opråb, og opfordrer ligeledes vores respektive ledelser rundt omkring i landet til at følge deres eksempel og umisforståeligt gøre situationens alvor klar overfor befolkning og politikere, at det er:

#voresvirkelighedjeresansvar

SKRIV UNDER, HVIS DU ER SUNDHEDSFAGLIG OG ENIG I BUDSKABET
- husk at skrive, hvilken faggruppe, du hører til, når du underskriver

Martine Grosos Aabye, Mikel Alberdi-Saugstrup, Renee Anita Bøgeskov, Thomas Emil Christensen, Tobias Ramm Eberlein, Ana-Marija Hristovska, Louise Lerche Navas, Lotte Møller Smedegaard  


Martine Aabye, Tobias Ramm Eberlein, Thomas Emil Christensen, Lotte Møller Smedegaard    Kontakt forfatteren af dette andragende