Vi vil have et ikke-anstødeligt Folkemøde

Som det er fremgået af medierne, har Danskernes Parti til Folkemødet 2015 tilmeldt arrangementet ”International Nationalisme i 2015”. I arrangementet deltager ekstremt højreorienterede grupperinger med forbindelse til mord, vold og overfald. Flere af de deltagende organisationer er i deres hjemland erklæret ulovlige eller på anden måde udsat for sanktioner på grund af deres praksis. Ifølge folkemødets hjemmeside er formålet ”at understøtte den demokratiske dialog”. I Folkemødets principper for events hedder det, at events ”ikke må … virke anstødelige”, og at de ”ikke må være i konflikt med demokratiske principper, som beskrevet i Grundloven eller anden dansk lovgivning” Vi mener ikke, at arrangementet International Nationalisme i 2015 lever op til folkemødets principper for events – det truer tværtimod den demokratiske dialog, der har og fortsat skal kendetegne folkemødet. Skriv under og vær med til at opfordre folkemødet til at genoptage behandlingen af godkendelsen af dette arrangement.


Initiativet for ikke-anstødeligt folkemøde    Kontakt forfatteren af dette andragende