Vi ønsker at bevare ungdomsklubben på Gentofte Skole

På mandag den 24/9 tager kommunalbestyrelsen beslutning om at lukke ungdomsklubben på Gentofte skole fra august 2019.

Det betyder, at aftenklubben, som primært benyttes af elever fra 7. -9. klasse bliver lukket. 

I stedet vil der blive etableret et Ungemiljø på Hellerupvej, et tilbud som skal benyttes af alle Gentofte Kommunes unge. Det betyder farvel til en aftenklub i nærmiljøet, og farvel til de pædagoger og det personale, som også møder vores børn i regi af skolen og fritidsklubben.

Gentofte Ungdomsklub har 149 indmeldte fra 7.-9. klasse på Gentofte Skole. I hele kommunen er der kun 470 indmeldte. Gentofte Ungdomsklub er dermed den klub, der har allerflest medlemmer,

Det er uforståeligt, kommunalbestyrelsen vælger at lukke et velfungerende tilbud i nærmiljøet, som bruges af over 70 pct. af de unge på Gentofte skole. 

Skriv under nedenfor, hvis du ønsker, at der fortsat skal være ungdomsklub på Gentofte Skole. 

Skriv også gerne under, hvis du har børn i indskoling og på mellemtrinet - det rammer også dine børn om et par år.

 


Karen Zacchi, Forældrerepræsentant 8.a, Gentofte Skole    Kontakt forfatteren af dette andragende