Ja tak til et gr√łnt Guldborgsund - Vennerslund Energi- og Naturpark ūüćÄ

Guldborgsund har brug for en grøn attraktion, der sikrer, at vi som kommune bidrager til at nå de nationale klimamål for 2030 og samtidig gør Guldborgsund til et fyrtårn for den grønne omstilling i landbruget og transportsektoren.

Derfor kan du støtte Vennerslund Energi- og Naturpark ved at sætte din underskrift og adresse på denne digitale indsamling.

 

Skriv under, hvis du:

  • ønsker at styrke Guldborgsunds grønne brand med en ny attraktion for bæredygtighed.
  • støtter op om at placere vedvarende energianlæg lige ud til motorvejen, der allerede skærer gennem landskabet.
  • støtter det lokale landbrug og transportsektoren i at blive "first-mover" på den grønne omstilling.
  • ønsker at styrke jobskabelsen i området gennem den nye attraktion, der bliver åbnet for nysgerrige borgere, turister, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

 

Om Vennerslund Energi- og Naturpark
Vennerslund Energi- og Naturpark er et helhedsorienteret bæredygtighedsprojekt, hvor vedvarende energikilder sætter strøm til Vennerslunds landbrug, el-ladestationer til biler ud til motorvej E47, lokale virksomheder samt leverer strøm til elnettet. De vedvarende energikilder bliver en del af en samlet naturoplevelsespark ud til Guldborgsund.

Energiparken kommer til at bestå af seks vindmøller og 50 ha solceller, der placeres direkte ud til motorvejen på det nordvestlige Falster. Parken vil kunne producere 140.000 kWH pr. år, svarende til det årlige forbrug i 35.000 hustande. Energiparkens produktion af vedvarende energi vil reducere udledningen af CO2 med mere end 27.000 tons om året set i forhold til den gennemsnitlige udledning ved produktion af strøm leveret til forbrug i Danmark.

Naturparken udlægges som et areal ved Skiden Vig, der tilgodeser områdets flora og fauna med henblik på at skabe en så stor biodiversitet som muligt. Uden at forstyrre dyre- og fuglelivet åbnes området for offentligheden og gøres til en officiel del af den forbipasserende cykelrute, Sundruten. Der anlægges naturstier ind mod energiparken, så de besøgende kan få en unik oplevelse af samspillet mellem vedvarende energikilder og naturbeskyttelse.

Hele parken åbnes for borgere, turister og uddannelsesinstitutioner, der vil få en unik bæredygtighedsoplevelse, når de kommer til Vennerslund Energi- og Naturpark. Oplevelsesværdien vil have en positiv, afsmittende effekt på den lokale jobskabelse og økonomi.

Forskningssamarbejde for en grønnere klode
I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), herunder DTU Vindenergi og DTU Elektro, har Vennerslund udarbejdet en videnskabelig rapport, der undersøger forskellige scenarier for, hvordan Vennerslund kan reducere udledningen af CO2 i landbrugsdriften og ved at anlægge ladestationer ved Dronninghave.

I 2030, hvor det forventes, at der er udviklet eldrevne landbrugsmaskiner med større kapacitet, vil det være muligt for Vennerslund slet ikke at udlede CO2 i landbrugsdriften, hvis de eldrevne landbrugsmaskiner oplades med den vedvarende energi fra Vennerslund Energi- og Naturpark. Den grønne strøm kan med andre ord fortrænge brugen af ca. 220.000 liter diesel pr. år i landbrugsdriften.

Rapportens beregninger om den mulige CO2-reduktion ved Dronninghave bygger på fremskrivninger for trafik, for andelen af elbiler i fremtiden og for elbilernes batterikapacitet. Disse vurderinger taget i betragtning viser rapporten, at en ladestation ved Dronninghave kan spare samfundet for op mod 716 ton CO2 om året i 2025, faldende til 348 ton CO2 om året i 2030.

Hvad kan du gøre?
Guldborgsund har brug for et fyrtårn i den grønne omstilling, hvor produktion af vedvarende energi går hånd i hånd med et bæredygtigt forbrug.

Derfor kan du skrive under på denne digitale indsamling.

Du kan følge projektet på vores side på Facebook: https://www.facebook.com/VennerslundEnergiOgNaturpark/

Du kan også læse mere på vores hjemmeside:
www.vennerslund.dk

Du kan læse om forskningsprojektet med DTU: https://orbit.dtu.dk/en/projects/vennerslund-energy-and-nature-park

Har du spørgsmål vedr. indsamlingen, kan du sende dem til lwl@vennerslund.dk.

Mange grønne hilsner
Vennerslund Energi- og Naturpark 🍀 100922766_544804923093385_7097440590580678656_n.jpg 


Louise Lindhagen, Vennerslund Energi- og Naturpark    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Louise Lindhagen, Vennerslund Energi- og Naturpark vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til f√łlgende form√•l:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...