Utilfredshed med udbuddet af bacheloremner

Kære bachelorskrivere 2020.

Denne underskriftindsamling er til for at tydeliggøre utilfredsheden med de bacheloremner, som blev udbudt i 2020. 

Fagrådet har fra flere sider hørt utilfredse røster. Klagen går særligt på, at der er to emner, der begge beskæftiger sig med tiden efter 1945 - altså Thorsten Borrings "Danmark og verden efter 1945" og Annette Skovsteds "De Forenede Nationer, 75 års jubilæum". Dertil har vi Jeppe Netterstrøms "Danmark 1100-1800".

Der er altså et gabende hul, der frarøver de studerende muligheden for at beskæftige sig med perioden 1800-1945 i bacheloren. Det har mange studerende oplevet som dybt problematisk. Både fordi perioden er vigtig, og fordi det giver dårlig mening at vælge en så stor periode fra til fordel for to emner, der ligger inden for samme tidsafgrænsning. 

Fagrådet vil yderligere problematisere, at mange af de studerende grundet det smalle udbud føler sig tvunget til at skrive om et emne, som de ikke ønsker at arbejde med i fremtiden. Vi anerkender, at det er en del af studiet at kunne omstille sig og dygtiggøre sig inden for alle tidsperioder. Men mange ønsker at bruge bacheloren som et springbræt ind i sit speciale, og det har virket demotiverende for mange, at de nu skal skrive en bachelor, som for dem virker ligegyldig. 

Mange har desuden arbejdet med perioden 1800-1945 året før i kildenært emne, hvor man naturligt nok har samlet viden og nye emner, som kunne gå videre til bacheloren. Det virker ikke meningsfuldt eller givende at tvinge dem til at starte forfra.

De studerende har fra ledelsens side ikke fået en forklaring på, hvorfor der i år er et så markant hul i tidsperioderne, og med denne underskriftindsamling håber vi at råbe dem op og sikre, at det ikke sker for fremtidige bachelorhold. 

Vi håber derfor, at du vil give din mening til kende med en underskrift.

Venlig hilsen Historisk Fagråd.

 


Benedikte Birkkjær Justesen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Benedikte Birkkjær Justesen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook