UNGES RET TIL STUDIEPLADS I HJEMKOMMUNEN

Er det rimeligt, at dit barn ikke har ret til en studieplads i egen kommune?? Er du enig, så læs videre og slut af med at underskrive denne indsamling.

Det er absurd, at man som ung i de mindre byer i Herning Kommune ikke automatisk er garanteret en studieplads i hjemkommunen, hvor man har haft sin færd i form af diverse ungdomstilbud, sociale arrangementer med jævnaldrende og brobygningstilbud i forbindelse med ungdomsuddannelse. Unge fra yderområderne sendes i stedet ud af Hering Kommune og over en eller flere kommunegrænser, fordi der ikke er plads på det ønskede uddannelsessted med den begrundelse, at de mindre uddannelsessteder også skal fyldes op!!

Så kære borgere i Herning Kommune - vi håber, at vi i flok kan råbe Fordelingsudvalget op (de folk som træffer den endelige beslutning om, hvilket uddannelsessted de unge sendes til) og med jeres underskrift vise, at de ikke har opbakning fra os borgere til at gamble med vores kære unges fremtid.