Underskriftsindsamling om opdatering af danskfagets litteraturkanon

Skriv under på, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skal genoverveje Dansklærerforeningens henvendelse om at opdatere danskfagets litteraturkanon på de gymnasiale uddannelser! 

Er det i dag indlysende, at vores måske allerstørste digter Inger Christensen ikke er på gymnasiets litteraturkanon, når hun i nyere tid har været Danmarks eneste kandidat til nobelprisen i litteratur? Eller hvad med Tove Ditlevsen, der for nylig er blevet stjerneanmeldt i New York Times? Dette er bare to af mange eksempler på, at gymnasiets litteraturkanon ikke er den løftestang for kvalitet, som den i 2004 blev udråbt til at være.

Dengang blev listen udarbejdet som følge af en proces indledt i 1992 af Bertel Haarder og et politisk krav af et udvalg under Ulla Tørnæs i 2004. Listen består af 14 mænd og en kvinde. Vi blev i sin tid lovet, at kanonen skulle revideres løbende, men på ungdomsuddannelserne er det desværre endnu ikke sket. Vi kan se, at udviklingen i de sidste to årtier kalder på en opdatering af kanonen. Problemet er i sin tid politisk skabt og står som krav i fagenes læreplaner. Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddanelser bad derfor politikerne om at overveje, om der fortsat skal være en litteraturkanon i danskfaget og opfordrede til at se på kanon med nye øjne. 

Vi har været til foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget, der valgte at indstille vores forslag til ministeren. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil afviste forslaget. Vi mener ikke, at vores forslag er blevet taget alvorligt af ministeren efter udvalgets proces og indstilling. Med denne underskriftsindsamling ønsker vi at appellere til, at ministeren tager vores sag op igen og åbner for en proces, hvor hun lytter til os og får opdateret tilgangen til kanon.

Problemer med kanonlisten:

  • Mange af de største forfattere mangler. 
  • Den sender et skævt signal til gymnasieungdommen om, at kvindelige stemmer og erfaringer anses for mindre vigtige end mænds. Vi ønsker ikke flere kvinder alene på grund af deres køn, men fordi listen mangler nogle af de største forfattere.
  • Den skaber idoldyrkelse og personfokus frem for at fokusere på tekster, perioder og strømninger.
  • Den gør litteraturen til en fast og ufleksibel størrelse, der ikke tager højde for litteraturens udvikling.
  • Den er et for smalt udtryk for smag, relevans og national standard hos kanonudvalget fra 2004.
  • Formålet burde være at skabe interesse for litteratur og vække læselyst, ved at unge læsere udfordres og kan spejle sig i den. Her mangler der flere af de vigtige kvindelige forbilleder.

Vores nye tilgang, som vi præsenterede for politikerne, udviser større tillid til lærernes faglighed: 

  • Der indføres en udvidet bruttoliste, der ikke skelner mellem obligatorisk og vejledende kanon.
  • Det obligatoriske er at udvælge mindst samme antal ud som nu. 

Der har i længere tid været meget debat om emnet. Du kan læse mere på Dansklærerforeningens hjemmeside, hvor du både finder artikler fra pressen af bestyrelsesmedlemmer, interview med bestyrelsesmedlemmer og indlæg fra andre end foreningen. 

Hvis du er fagperson, opfordrer vi dig til at anføre din titel og evt. ansættelsessted i det frie tekstfelt.

Med venlig hilsen

Ditte Eberth Timmermann og Mischa Sloth Carlsen
Dansklærerforeningens bestyrelser for ungdomsuddannelser