Underskriftsindsamling mod udvidelsen af Tumlehøjen

Silkeborg Kommunes Børne- og ungeudvalg har anbefalet en udvidelse af Tumlehøjen med 72 pladser, så den kommer op på 184 børn fra i dag 112 børn. Det betyder, at der skal opføres en modulbygning på 700-750 m2 ved siden af den eksisterende bygning, der hvor der i dag er legeplads. Ud over at forøge pladserne markant inddrages også en stor del af legepladsen. 

Vi er bekymrede for, hvad udvidelsen kommer til at betyde for vores børns muligheder i hverdagen, både inde og ude. I en undersøgelse fra Aarhus Universitet fra 2015 fastslås det, at der generelt er flere konflikter i institutioner over 100 børn, ligesom det kræver mere at skabe nærvær og fordybelse. Selv samme undersøgelse fraråder institutioner over 100 børn.  

Vi mener at Tumehøjens børn, fortsat skal have plads og ret til trivsel, nærvær og udvikling fremfor hovsaløsninger og massepasning. 

Skovbuens legeplads vil også blive reduceret, da en del af denne skal bruges til ekstra parkeringspladser og udkørsel. Skovbuen fik allerede for 2-3 år siden sat pavilloner op, da der også dengang var udfordringer med pasningspladser. 

Vi ønsker derfor, at placeringen af modulbyggeriet bliver flyttet til en af de andre, allerede planlagte placeringer, som har været i spil til en ny institution. Vi ønsker ikke at placeringen bliver på en af de eksisterende børnehuses matrikler.

Det er ikke kun i Gødvad der er problemer med pladsmangel, det er et problem flere steder i kommunen, bl.a. pga. de mange ny udstykninger. Vi mener, at det er på tide, at sende et signal om at nok er nok. 

Tak for din støtte. 


Forældre mod udvidelsen af Tumlehøjen, Trine Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende