Underskriftsindsamling mod placeringen af Esbjerg Biogas

Den 23. januar 2019 blev planen om Esbjerg Biogas forkastet. Politikerne stod pludselig i kø for at fortælle at de ikke ville have et biogasanlæg i Esbjerg. De selvsamme politikere nikkede ellers Ja til planen 20. november 2018. 

Man lærer så længe man lever.

Tak for støtten til alle underskrivere!

 

Esbjerg kommune vil give Ørsted lov til at placere et fuldskala biogasanlæg 550 meter fra nærmeste villa i Gammelbyen - Østerbyen.

Hold dig opdateret HER: http://www.biogas.findes.dk

VIGTIGT: Sørg for at din email er korrekt da underskriften skal bekræftes.
En emailadresse kan kun bruges én gang. eks.: 
2 i husstanden = 2 forskellige email-adresser skal bruges.

Et STORT NEJ til placeringen af Esbjerg Biogas i “Østerbyens baghave” fordi:

 1. Erfaringer fra Ørsteds Kalundborg Biogas tydeligt viser at bynær placering af et fuld-skala biogasanlæg er ugennemtænkt.
 2. Kalundborg Biogas har medført enorme lugtgener i en afstand på 7 kilometer i 8 måneder. – Man taler om “opstartsvanskeligheder”? Selv Plan og Miljø i Kalundborg har mistet tiltroen til anlægget.
 3. Østerbyen ønsker ikke at være skraldespand for de projekter Esbjergs politikerne ikke ved hvor de skal placere.
 4. Affald skal køres UD af byen og ikke ind i byen. Efter planen skal der køres 60.000 tons gylle ind til anlægget om året. Gyllen skal også afhentes igen når den er afgasset. Det medfører forøget tungbilstrafik med diesel og sodpartikler til følge. Esbjerg er en by. Hold gyllen på landet! 10.490 lastbiltransporter til og fra anlægget ialt.
 5. Borgernes ønsker ikke deres luft forpestet med lugt og dårlig luft. Livskvalitet og helbred skal ikke sættes på spil for at politikernes kan promovere Esbjerg som grøn kommune.
 6. Nej tak til spredning af Nitrøse gasser, Ammoniak, Svovlbrinte og Carbon monooxid over byen via en “lugtskorsten”. Esbjergs borgere fortjener rent luft. Vi bor ikke ude på landet.
 7. Bliver anlægget først bygget kommer byen aldrig af med det igen. Om det lugter eller ej. Det bliver samme kamp som borgerne har med myndighederne i Kalundborg.
 8. Et lugtende anlæg vil medføre faldende huspriser og huse risikerer at blive umulige at sælge hvis Østerbyen får ry for at være det sted hvor der er risiko for lugtgener.
 9. Tilflyttere og borgere undgår Østerbyen, da det er usikkert hvad bydelen skal bruges til. Hvem vil bosætte sig i et område der bliver brugt til skraldespand af politikerne. Hvad bliver det næste?
 10. Nedbrud og vedligehold på anlæggets luftrenseanlæg vil medføre lugt i sådan en grad at borgerne skal modtage brev herom. Det kan blive uudholdeligt at opholde sig udendørs. Slut med åbne vinduer, grillaften og mulighed for at tørre tøj.
 11. Selv det topmoderne biogasanlæg ved Korkroen lugter også når det passeres på motorvejen eller op af tingvejen. Et moderne biogas anlæg minimerer lugt med er ikke lugtfrit!
 12. Et biogasanlæg må lugte 5 lugtenheder i byzone. Forvent ikke at biogasanlægget bliver lugtfrit.
 13. Østerbyen bliver mindre attraktiv at bosætte sig i (kommunen skriver det selv i deres screening).
 14. Esbjerg er efter mange år ved at være sluppet af med sit fiskelugtende ry. Et problematisk biogasanlæg kan vedholde eller genindføre et dårligt ry.
 15. I opstarts-fasen må og vil biogasanlæg lugte. I Kalundborg og ved Korskroen fik anlæggene hhv. 3 og 6 måneder hvor lugtgrænsekrav blev tilsidesat. Det er langt tid, og i Kalundborg lugter det stadig!
 16. Kommunen burde i stedet gøre noget for at løfte Østerbyen.  Ingen fortjener et biogasanlæg i baghaven.
 17. ET BIOGASANLÆG HØRER KORT OG GODT TIL PÅ LANDET hvor der ikke bor mennesker nærheden! Tak.

 

Borger i Kalundborg har rapporteret om lugtgene i en afstand op til 7 km. Vindretningen har stor betydning for hvor lugten bæres hen. 
Potentielt vil lugtgener kunne ramme store dele af Esbjerg hvis historien med Kalundborg Biogas gentager sig i Esbjerg.

7km_lugtkort_esbjerg.png