Underskriftindsamling vedr. uhensigtsmæssige forhold i Veddelev Børnehus

Underskriftindsamlingen har til formål at råbe kommunen op vedrørende nedenstående problemstilling. 

Efter børnehuset har måttet lave strukturændringer på de eksisterende stuer, er en tidligere børnehavestue nu vuggestue-stue, Sneglene. Det betyder, helt konkret, at Sneglenes garderobe ligger inden på stuen, børnenes pusleplads er placeret i garderoben og ydermere er der ingen toiletforhold på stuen. Denne stue er tildelt de største vuggestuebørn der er fra ca. 1 år og 7 mdr. til de skal i børnehave som 3-årige. Denne alder er, for mange børn, den typiske alder til at smide bleen og at børnene bliver støttet i deres selvstændighed ved b.la. selv at gå på toilettet. Som forholdene er på nuværende tidspunkt i Veddelev Børnehus stiller vi spørgsmål til om lovgivningen bliver efterlevet, da der ifølge dagtilbudsloven §7 stk. 2 står: Dagtilbuddet skal i samarbejdet med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 

Ved at kommunen endnu ikke har støttet forbedring af forholdene på stuen kan det pædagogiske personale ikke: - støtte børnene i at lære at gå på toilettet, uden at de skal forlade stuen, for at følge børnene til toiletter i en anden ende af huset - give børnene en rolig og privat pusletid, hvor børnene ikke bliver forstyrret af andre børn, voksne og forældre, der skal have overtøj af og på/hente tøjdyr eller sutter o.a. De bliver simpelthen puslet i et åbent rum, hvor enhver kan forstyrre en af de få stunder børnene har, alene med en voksen i en hverdag i vuggestuen.

Dette lærings- og udviklingsarbejde tager meget en-til-en tid mellem et barn og voksen, hvilke må betyde, at den tid går fra de resterende børn i børnehavegruppen. Det mener vi er meget uhensigtsmæssigt både for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Camilla Agger Friis tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...