Underskriftindsamling mod forslag om ændring af skoledistrikt Langhøjskolen

OBS.: Der oprettes både denne elektroniske samt en fysisk underskriftindsamling.

 

Hvidovre Avis skrev den 10. august 2022 en lille artikel på side 2 om tre modeller for skoledistrikter. Politikerne skal beslutte hvilken ændring de ønsker. Dette sker kun fire dage før høringen starter. Hertil skal det understreges at borgere IKKE er en del af den pågående høring. Vores skoledistrikter er essentielle for den hverdag vi har, og den tryghed vi skal have for vores børn. Vi anerkender problematikken, og vi er åbne for at finde en holdbar og bæredygtig løsning i fællesskab.

Der er dog flere problemer med forslagene:
 
1) FEJLER PÅ PRINCIPPET “Sikre trafikforsvarlige skoleveje for eleverne”: Et af kriterierne for skoledistrikterne handler om, at det skal være trygt for børnene at komme til og fra skole. I dag kan vores børn færdes langs Hvidovre Strandvej eller via små villaveje såsom Søliljevej, som går direkte til Langhøjskolen. Strandmarkskvarteret Nord har altså i dag den store fordel, at distriktet i høj grad er afskåret fra større trafikale veje. Men med ændringen lægger I op til, at ruten for børn i Strandmarkskvarteret Nord går over de to store veje; Strandmarksvej og Hvidovrevej. Børnene der kommer nordvest fra Engstrandskolen kan benytte en tunnel under Hvidovrevej, som pt. er lukket. Dette kræver dog, at børnene færdes over eller tæt ved en meget trafikeret parkeirngsplads. Desuden er tunnelen ikke anvendelig for mindre børn på cykel, grundet trapper i tunnelens ene ende. Børnene kan også gå udenom centeret, forbi Friheden station, men så vil de skulle færdes på Gl. Køge Landevej, som der lægges op til, at ingen børn i kommunen skal i kontakt med på vej til skole. Ændringen lever altså ikke op til jeres principper.
 
2) MANGLER PRINCIP OM “Understøtte stærke fællesskaber i det nære lokalmiljø”: I har en række principper som mangler noget af det, som er helt afgørende for at skabe livsglæde, trivsel og tryghed i børns og voksnes tilværelse såvel som et stærkt sammenhold i byen, nemlig at understøtte stærke fællesskaber i lokalmiljøet. Vi er mange familier, som allerede nu har oplevet, hvor fantastisk det er at have jævnaldrende børn i nabolaget, som går i samme vuggestue, børnehave og skole som egne børn. Med denne ændring kommer I til at sætte en kile ned igennem Strandmarkskvarteret og de potentielle bånd, der kan skabes ved at gå på samme skole. Det er brandærgerligt!
 
3) PROGNOSE FOR FLERE 'HÅRDE' TRAFIKANTER: Lokale borgere i området mener at det er strengt nødvendigt, at gøre Jer opmærksom på den potentielle stigning af hårde trafikanter i kvarteret, hvis ét af forslagene gennemføres. Denne pronose udkommer både ud fra en forventning om at flere vil køre deres børn i skole, på vej til arbejde. Samt at forslagene vil føre til en stigning, i antallet af borgere, som vil anvende privatskoler i stedet for kommunens skoletilbud. Sidstnævnte vil desuden påvirke punkt nr. to! 
 
4) POTENTIEL ØKONOMISK BOMBE: En mindre vigtig, og dog nævneværdig problematik, er et potentielt fald af boligværdi. Særligt i det nye område i Strandmark Nord, som med forslagene, vil tilhøre distrikt Engstrand. Distriktskoler er et utrolig sårbart emne, og en yderst vigtig overvejelse når tilflyttere kigger på vores område. Det frygtes i kvarteret, at eventuelle  tilflyttere vil blive skræmt af vejen fra hjem til skole, såvel som det manglende stærke nærmiljø og bekendtskaber, jf. punkt 1 og 2.
 
5) UDEMOKRATISK PROCES: Processen for at løse denne vigtige og svære udfordring er under al kritik. Vi borgere som bliver meget berørt af dette forslag er ikke blevet hverken orienteret eller inddraget inden disse forslag kommer på bordet, og processen lægger kun op til høring af skolebestyrelser, lærerforeninger m.m. - og ikke os borgere. Det er udemokratisk. Hertil mangler kvarteret at blive overbevist om, at forslagene er bæredygtige og langtidsholdbare løsninger. Det frygtes, at samme problemer dukker op om nogle år igen - igen.
 
Politikere, I har indgående viden om budget og kapacitet, vi har indgående viden om vores nære lokalmiljøer. I stedet for at trække streger på et kort og skære alle skoler over med én kam, så lad os fokusere på holdbare og bæredygtige løsninger i de individuelle kvartere. Løsningen for Risbjerg er ikke nødvendigvis den samme løsning i Langhøj, Frydenshøj eller Præstemosen. Lad os starte forfra med en ordentlig proces - Sammen !

Frederikke Sofie Reichert    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Frederikke Sofie Reichert tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...