Underskrift indsamling mod svineproduktion Middelfartvej 32, 5466 Asperup

Ejeren af Middelfartvej 32, 5466 Asperup, ønsker at etablere en sobesætning på ejendommen, hvor der tidligere har været en malkekvægsbesætning. Der ønskes opført en sostald med til-hørende foderlade med et samlet areal på 8.800 m2. 

Produktionsarealet er det areal, hvor der går dyr. Eventuelt vil 1.000 m2 af løbe-/drægtigheds-stalden blive indrettet til smågrise. Derudover ønskes opført en ny gyllebeholder på 5.000 m3.

 

En 8800 m2 stor Sobesætning vil  have konsekvenser:

  • øget tung lastbiltransport af gylle, foder, svin, døde dyr m.m. på veje
  • ødelagte veje af trykket fra den tunge transport, som kommunen (altså borgerne) skal betale for at få repareret    
  • Mere lugt og støj samt fluer    
  • Øget algevækst på ejendomme og i omgivelserne pga. mere ammoniak i luften    
  • Faldende ejendomsvurderinger på op til 25 - 30 %     
  • Svært at sælge huse der ligger i nærheden af svineproduktionen     
  • Risiko for MRSA-smitte og andre helbredsrisici 
  • Større pres på det lokale Vandværk            

 

 

              

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Kenneth Jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...