Umyndiggjorte (handikappede) skal ha' ret til at stemme

Thursday 29. june 2017

Umyndiggjorte (handikappede) skal ha' ret til at stemme ...
https://www.skrivunder.net/umyndiggjorte-handikappede-skal-ha-ret-til-at-stemme
https://sites.google.com/site/skrivunder/umyndiggjorte-handikappede-skal-ha-ret-til-at-stemme

News:

DR S125 tor 29 jun 19:26:22
29.juni dr.dk/nyheder 11:02

HANDICAPPEDE MÅ IKKE STEMME
Det blev et nej til tre mænd og en
kvinde med kognitive handicap, der
havde anlagt en retssag mod staten,
fordi de ikke må stemme ved
folketingsvalg.

Østre Landsret har afvist deres
sagsanlæg og dermed frifundet staten.

De fire handicappede personer må ikke
stemme ved folketingsvalg, fordi de har
en værge til at varetage deres
økonomiske sager.

Dermed er de i retlig forstand
umyndiggjort, og ifølge Grundloven
mister umyndiggjorte personer
stemmeretten.

Retten siger nej: Handicappede må ikke stemme ved folketingsvalg
kl. 11:02
http://www.dr.dk/nyheder/indland/retten-siger-nej-handicappede-maa-ikke-stemme-ved-folketingsvalg

Kommentar:

Så må den lov laves om, fordi ...

Selvom man måske ikke har forstand på penge (og derfor må ha' en
værge til at handle på ens vegne), kan man jo ha' en politisk
holdning.

Politik er jo andet og MEGET MERE end blot et spørgsmål om penge!

Det er EKSTREMT *diskriminerende* det her! ... :-(

*Formynderi* hedder det "vist nok" på dansk!


Med venlig hilsen
Mogens Kall

Se evt. også:
Andre underskrift-indsamlinger ...
https://sites.google.com/site/skrivunder/