Øget trafiksikkerhed i og omkring Særslev by

Ifølge Nordfyns Kommunes egne trafikmålinger kører der i gennemsnit op mod 5000 biler gennem Særslev i døgnet, hvoraf kun en fjerdedel overholder fartgrænsen på 50 kilometer i timen. 75,9 procent af bilisterne træder for hårdt på speederen, hvilket betyder at cirka 3700 biler kører for hurtigt gennem byen hver eneste dag.

Af dem er der i gennemsnit 28 biler i døgnet, der kører med en hastighed på mere end 80 kilometer i timen. I Nordfyns Kommunes målinger er dataene delt ind således, at de 28 biler ligger i den hastighedsklasse, der hedder mellem 80 og 180 kilometer i timen.

Det er veldokumenteret, at øget hastighed, samt uopmærksomhed på vejene resulterer i flere og mere alvorlige trafikulykker. Derudover øges alvorlighedsgraden betragteligt, når der er tale om tunge køretøjer, såsom busser, lastbiler og traktorer.

I lyset af den mangeårige utryghed blandt lokale borgere, dødelig påkørsel af to heste i 2020, samt den seneste påkørsel af en 15-årige pige, er det et klart ønske for beboerne i og omkring Særslev by, at kommunen ser på trafiksikkerhed for områdets beboere og dyr.

Der køres alt for stærkt på Vestergade i Særslev og de manglende vejtekniske tiltag på vejen gør det svært at bedømme trafikanternes fart, hvis man ønsker at køre ud fra sideveje, indkørsler eller krydse Vestergade til fods. Der findes på nuværende tidspunkt ingen trafiksaneringselementer på Vestergade, i modsætning til den anden ende af byen (Østergade), der i alt har 3 bump.

Der ønskes således at der på Vestergade tilføjes hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump og forsætninger med Vejreglernes foreskrevne interval for indbyrdes afstand for at mindske hastigheden, samt øge bilisternes opmærksomhed på vejen. De traditionelt anvendte virkemidler i form af enkeltvise bump, skiltning, byporte m.m.er ikke tilstrækkelige, hvis der skal opnås en væsentlig trafiksikkerhedsmæssig forbedring.

Derudover ønskes der hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kirkevej, Slagstrupvej, Rasmus Nielsensvej og Klaus Berntsensvej, da bilisternes gennemsnitshastighed på disse strækninger ligeledes opleves til at være højere end de tilladte 50 kilometer i timen.

De ønskede foranstaltninger og større fokus på trafiksikkerheden i og omkring Særslev skal ske af hensyn til de mange borgere, der bor i byen og som dagligt færdes ude ved gennemfartsvejen. Her er der blandt andet tale om mange skolebørn, der har sin daglige gang på Særslev-Hårslev Skolen, Fredensbocentret, der dagligt benyttes af personale, samt brugere fra psykiatriområdet, aflastningstilbud og handicappede. Byen har desuden dagplejere, børnehus, SFO og klub tilbud samt en række lokale forretninger, der ligger ud til Vestergade.

Det er derfor et stort ønske fra lokalbefolkningen, at Nordfyns Kommune nu handler på de mange klager, borgerhenvendelser og den bekymrende statistik ved at lave hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade, samt omkringliggende veje for at øge trafiksikkerheden i og omkring Særslev by.

billede_1.jpg

billede_21.jpg

35cefd91-c425-4686-a6f9-e3176b362daf_0_90_0_0_838_619_880_650_3c1d736f1.jpg

 


Lyudmila Dahl Davidsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lyudmila Dahl Davidsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...